Overslaan naar inhoud

Analytics using Ultralytics YOLOv8

Inleiding

Deze handleiding biedt een uitgebreid overzicht van drie fundamentele soorten datavisualisaties: lijngrafieken, staafdiagrammen en taartdiagrammen. Elk hoofdstuk bevat stapsgewijze instructies en codefragmenten voor het maken van deze visualisaties met Python.

Visuele voorbeelden

Lijngrafiek Balk Cirkeldiagram
Lijngrafiek Balk Cirkeldiagram

Waarom grafieken belangrijk zijn

 • Lijngrafieken zijn ideaal voor het bijhouden van veranderingen over korte en lange perioden en voor het vergelijken van veranderingen voor meerdere groepen over dezelfde periode.
 • Staafdiagrammen zijn daarentegen geschikt voor het vergelijken van hoeveelheden in verschillende categorieën en het tonen van relaties tussen een categorie en de numerieke waarde ervan.
 • Tot slot zijn cirkeldiagrammen effectief voor het illustreren van verhoudingen tussen categorieën en het tonen van delen van een geheel.

Analytics-voorbeelden

import cv2

from ultralytics import YOLO, solutions

model = YOLO("yolov8s.pt")

cap = cv2.VideoCapture("Path/to/video/file.mp4")
assert cap.isOpened(), "Error reading video file"
w, h, fps = (int(cap.get(x)) for x in (cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, cv2.CAP_PROP_FPS))

out = cv2.VideoWriter("line_plot.avi", cv2.VideoWriter_fourcc(*"MJPG"), fps, (w, h))

analytics = solutions.Analytics(
  type="line",
  writer=out,
  im0_shape=(w, h),
  view_img=True,
)
total_counts = 0
frame_count = 0

while cap.isOpened():
  success, frame = cap.read()

  if success:
    frame_count += 1
    results = model.track(frame, persist=True, verbose=True)

    if results[0].boxes.id is not None:
      boxes = results[0].boxes.xyxy.cpu()
      for box in boxes:
        total_counts += 1

    analytics.update_line(frame_count, total_counts)

    total_counts = 0
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"):
      break
  else:
    break

cap.release()
out.release()
cv2.destroyAllWindows()
import cv2

from ultralytics import YOLO, solutions

model = YOLO("yolov8s.pt")

cap = cv2.VideoCapture("Path/to/video/file.mp4")
assert cap.isOpened(), "Error reading video file"
w, h, fps = (int(cap.get(x)) for x in (cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, cv2.CAP_PROP_FPS))
out = cv2.VideoWriter("multiple_line_plot.avi", cv2.VideoWriter_fourcc(*"MJPG"), fps, (w, h))

analytics = solutions.Analytics(
  type="line",
  writer=out,
  im0_shape=(w, h),
  view_img=True,
  max_points=200,
)

frame_count = 0
data = {}
labels = []

while cap.isOpened():
  success, frame = cap.read()

  if success:
    frame_count += 1

    results = model.track(frame, persist=True)

    if results[0].boxes.id is not None:
      boxes = results[0].boxes.xyxy.cpu()
      track_ids = results[0].boxes.id.int().cpu().tolist()
      clss = results[0].boxes.cls.cpu().tolist()

      for box, track_id, cls in zip(boxes, track_ids, clss):
        # Store each class label
        if model.names[int(cls)] not in labels:
          labels.append(model.names[int(cls)])

        # Store each class count
        if model.names[int(cls)] in data:
          data[model.names[int(cls)]] += 1
        else:
          data[model.names[int(cls)]] = 0

    # update lines every frame
    analytics.update_multiple_lines(data, labels, frame_count)
    data = {} # clear the data list for next frame
  else:
    break

cap.release()
out.release()
cv2.destroyAllWindows()
import cv2

from ultralytics import YOLO, solutions

model = YOLO("yolov8s.pt")

cap = cv2.VideoCapture("Path/to/video/file.mp4")
assert cap.isOpened(), "Error reading video file"
w, h, fps = (int(cap.get(x)) for x in (cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, cv2.CAP_PROP_FPS))

out = cv2.VideoWriter("pie_chart.avi", cv2.VideoWriter_fourcc(*"MJPG"), fps, (w, h))

analytics = solutions.Analytics(
  type="pie",
  writer=out,
  im0_shape=(w, h),
  view_img=True,
)

clswise_count = {}

while cap.isOpened():
  success, frame = cap.read()
  if success:
    results = model.track(frame, persist=True, verbose=True)
    if results[0].boxes.id is not None:
      boxes = results[0].boxes.xyxy.cpu()
      clss = results[0].boxes.cls.cpu().tolist()
      for box, cls in zip(boxes, clss):
        if model.names[int(cls)] in clswise_count:
          clswise_count[model.names[int(cls)]] += 1
        else:
          clswise_count[model.names[int(cls)]] = 1

      analytics.update_pie(clswise_count)
      clswise_count = {}

    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"):
      break
  else:
    break

cap.release()
out.release()
cv2.destroyAllWindows()
import cv2

from ultralytics import YOLO, solutions

model = YOLO("yolov8s.pt")

cap = cv2.VideoCapture("Path/to/video/file.mp4")
assert cap.isOpened(), "Error reading video file"
w, h, fps = (int(cap.get(x)) for x in (cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, cv2.CAP_PROP_FPS))

out = cv2.VideoWriter("bar_plot.avi", cv2.VideoWriter_fourcc(*"MJPG"), fps, (w, h))

analytics = solutions.Analytics(
  type="bar",
  writer=out,
  im0_shape=(w, h),
  view_img=True,
)

clswise_count = {}

while cap.isOpened():
  success, frame = cap.read()
  if success:
    results = model.track(frame, persist=True, verbose=True)
    if results[0].boxes.id is not None:
      boxes = results[0].boxes.xyxy.cpu()
      clss = results[0].boxes.cls.cpu().tolist()
      for box, cls in zip(boxes, clss):
        if model.names[int(cls)] in clswise_count:
          clswise_count[model.names[int(cls)]] += 1
        else:
          clswise_count[model.names[int(cls)]] = 1

      analytics.update_bar(clswise_count)
      clswise_count = {}

    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"):
      break
  else:
    break

cap.release()
out.release()
cv2.destroyAllWindows()
import cv2

from ultralytics import YOLO, solutions

model = YOLO("yolov8s.pt")

cap = cv2.VideoCapture("path/to/video/file.mp4")
assert cap.isOpened(), "Error reading video file"
w, h, fps = (int(cap.get(x)) for x in (cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, cv2.CAP_PROP_FPS))

out = cv2.VideoWriter("area_plot.avi", cv2.VideoWriter_fourcc(*"MJPG"), fps, (w, h))

analytics = solutions.Analytics(
  type="area",
  writer=out,
  im0_shape=(w, h),
  view_img=True,
)

clswise_count = {}
frame_count = 0

while cap.isOpened():
  success, frame = cap.read()
  if success:
    frame_count += 1
    results = model.track(frame, persist=True, verbose=True)

    if results[0].boxes.id is not None:
      boxes = results[0].boxes.xyxy.cpu()
      clss = results[0].boxes.cls.cpu().tolist()

      for box, cls in zip(boxes, clss):
        if model.names[int(cls)] in clswise_count:
          clswise_count[model.names[int(cls)]] += 1
        else:
          clswise_count[model.names[int(cls)]] = 1

    analytics.update_area(frame_count, clswise_count)
    clswise_count = {}
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"):
      break
  else:
    break

cap.release()
out.release()
cv2.destroyAllWindows()

Argument Analytics

Hier is een tabel met de Analytics argumenten:

Naam Type Standaard Beschrijving
type str None Type gegevens of object.
im0_shape tuple None Vorm van de oorspronkelijke afbeelding.
writer cv2.VideoWriter None Object voor het schrijven van videobestanden.
title str ultralytics Titel voor de visualisatie.
x_label str x Label voor de x-as.
y_label str y Label voor de y-as.
bg_color str white Achtergrondkleur.
fg_color str black Voorgrondkleur.
line_color str yellow Kleur van de lijnen.
line_width int 2 Breedte van de lijnen.
fontsize int 13 Lettergrootte voor tekst.
view_img bool False Vlag om de afbeelding of video weer te geven.
save_img bool True Vlag om de afbeelding of video op te slaan.
max_points int 50 Voor meerdere lijnen, het totale aantal punten dat op het kader is getekend, voordat de beginpunten worden verwijderd.
points_width int 15 Markeerstift voor de breedte van lijnpunten.

Argumenten model.track

Naam Type Standaard Beschrijving
source im0 None bronmap voor afbeeldingen of video's
persist bool False Blijvende sporen tussen frames
tracker str botsort.yaml Volgmethode 'bytetrack' of 'botsort'
conf float 0.3 Vertrouwensdrempel
iou float 0.5 Drempel IOU
classes list None filter resultaten op klasse, d.w.z. classes=0, of classes=[0,2,3]
verbose bool True De resultaten van het volgen van objecten weergeven

Conclusie

Begrijpen wanneer en hoe je verschillende soorten visualisaties moet gebruiken is cruciaal voor effectieve gegevensanalyse. Lijngrafieken, staafdiagrammen en taartdiagrammen zijn fundamentele hulpmiddelen die je kunnen helpen om het verhaal van je gegevens duidelijker en effectiever over te brengen.

FAQ

How do I create a line graph using Ultralytics YOLOv8 Analytics?

Volg deze stappen om een lijngrafiek te maken met Ultralytics YOLOv8 Analytics:

 1. Laad een YOLOv8 model en open je videobestand.
 2. Initialiseer de Analytics klasse met het type ingesteld op "lijn".
 3. Iterate door videoframes, waarbij de lijngrafiek wordt bijgewerkt met relevante gegevens, zoals het aantal objecten per frame.
 4. Sla de outputvideo op die de lijngrafiek weergeeft.

Voorbeeld:

import cv2

from ultralytics import YOLO, solutions

model = YOLO("yolov8s.pt")
cap = cv2.VideoCapture("Path/to/video/file.mp4")
out = cv2.VideoWriter("line_plot.avi", cv2.VideoWriter_fourcc(*"MJPG"), fps, (w, h))

analytics = solutions.Analytics(type="line", writer=out, im0_shape=(w, h), view_img=True)

while cap.isOpened():
  success, frame = cap.read()
  if success:
    results = model.track(frame, persist=True)
    total_counts = sum([1 for box in results[0].boxes.xyxy])
    analytics.update_line(frame_count, total_counts)
  if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"):
    break

cap.release()
out.release()
cv2.destroyAllWindows()

Voor meer informatie over het configureren van de Analytics class, visit the Analytics met Ultralytics YOLOv8 📊 sectie.

What are the benefits of using Ultralytics YOLOv8 for creating bar plots?

Het gebruik van Ultralytics YOLOv8 voor het maken van staafdiagrammen biedt verschillende voordelen:

 1. Real-time Data Visualization: Seamlessly integrate object detection results into bar plots for dynamic updates.
 2. Ease of Use: Simple API and functions make it straightforward to implement and visualize data.
 3. Customization: Customize titles, labels, colors, and more to fit your specific requirements.
 4. Efficiency: Efficiently handle large amounts of data and update plots in real-time during video processing.

Gebruik het volgende voorbeeld om een staafdiagram te genereren:

import cv2

from ultralytics import YOLO, solutions

model = YOLO("yolov8s.pt")
cap = cv2.VideoCapture("Path/to/video/file.mp4")
out = cv2.VideoWriter("bar_plot.avi", cv2.VideoWriter_fourcc(*"MJPG"), fps, (w, h))

analytics = solutions.Analytics(type="bar", writer=out, im0_shape=(w, h), view_img=True)

while cap.isOpened():
  success, frame = cap.read()
  if success:
    results = model.track(frame, persist=True)
    clswise_count = {
      model.names[int(cls)]: boxes.size(0)
      for cls, boxes in zip(results[0].boxes.cls.tolist(), results[0].boxes.xyxy)
    }
    analytics.update_bar(clswise_count)
  if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"):
    break

cap.release()
out.release()
cv2.destroyAllWindows()

To learn more, visit the Bar Plot section in the guide.

Why should I use Ultralytics YOLOv8 for creating pie charts in my data visualization projects?

Ultralytics YOLOv8 is een uitstekende keuze voor het maken van cirkeldiagrammen omdat:

 1. Integration with Object Detection: Directly integrate object detection results into pie charts for immediate insights.
 2. User-Friendly API: Simple to set up and use with minimal code.
 3. Customizable: Various customization options for colors, labels, and more.
 4. Real-time Updates: Handle and visualize data in real-time, which is ideal for video analytics projects.

Hier is een snel voorbeeld:

import cv2

from ultralytics import YOLO, solutions

model = YOLO("yolov8s.pt")
cap = cv2.VideoCapture("Path/to/video/file.mp4")
out = cv2.VideoWriter("pie_chart.avi", cv2.VideoWriter_fourcc(*"MJPG"), fps, (w, h))

analytics = solutions.Analytics(type="pie", writer=out, im0_shape=(w, h), view_img=True)

while cap.isOpened():
  success, frame = cap.read()
  if success:
    results = model.track(frame, persist=True)
    clswise_count = {
      model.names[int(cls)]: boxes.size(0)
      for cls, boxes in zip(results[0].boxes.cls.tolist(), results[0].boxes.xyxy)
    }
    analytics.update_pie(clswise_count)
  if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"):
    break

cap.release()
out.release()
cv2.destroyAllWindows()

For more information, refer to the Pie Chart section in the guide.

Can Ultralytics YOLOv8 be used to track objects and dynamically update visualizations?

Ja, Ultralytics YOLOv8 kan worden gebruikt om objecten te volgen en dynamisch visualisaties bij te werken. Het ondersteunt het volgen van meerdere objecten in real-time en kan verschillende visualisaties zoals lijngrafieken, staafdiagrammen en cirkeldiagrammen bijwerken op basis van de gegevens van de gevolgde objecten.

Voorbeeld voor het volgen en bijwerken van een lijngrafiek:

import cv2

from ultralytics import YOLO, solutions

model = YOLO("yolov8s.pt")
cap = cv2.VideoCapture("Path/to/video/file.mp4")
out = cv2.VideoWriter("line_plot.avi", cv2.VideoWriter_fourcc(*"MJPG"), fps, (w, h))

analytics = solutions.Analytics(type="line", writer=out, im0_shape=(w, h), view_img=True)

while cap.isOpened():
  success, frame = cap.read()
  if success:
    results = model.track(frame, persist=True)
    total_counts = sum([1 for box in results[0].boxes.xyxy])
    analytics.update_line(frame_count, total_counts)
  if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"):
    break

cap.release()
out.release()
cv2.destroyAllWindows()

To learn about the complete functionality, see the Tracking section.

What makes Ultralytics YOLOv8 different from other object detection solutions like OpenCV and TensorFlow?

Ultralytics YOLOv8 onderscheidt zich om meerdere redenen van andere oplossingen voor objectdetectie zoals OpenCV en TensorFlow :

 1. State-of-the-art Accuracy: YOLOv8 provides superior accuracy in object detection, segmentation, and classification tasks.
 2. Ease of Use: User-friendly API allows for quick implementation and integration without extensive coding.
 3. Real-time Performance: Optimized for high-speed inference, suitable for real-time applications.
 4. Diverse Applications: Supports various tasks including multi-object tracking, custom model training, and exporting to different formats like ONNX, TensorRT, and CoreML.
 5. Comprehensive Documentation: Extensive documentation and blog resources to guide users through every step.

For more detailed comparisons and use cases, explore our Ultralytics Blog.Created 2024-05-23, Updated 2024-07-05
Authors: glenn-jocher (4), IvorZhu331 (1), RizwanMunawar (3)

Reacties