Overslaan naar inhoud

Uw computervisiemodellen onderhouden na implementatie

Inleiding

If you are here, we can assume you've completed many steps in your computer vision project: from gathering requirements, annotating data, and training the model to finally deploying it. Your application is now running in production, but your project doesn't end here. The most important part of a computer vision project is making sure your model continues to fulfill your project's objectives over time, and that's where monitoring, maintaining, and documenting your computer vision model enters the picture.

In deze gids bekijken we hoe je je computervisiemodellen kunt onderhouden nadat ze zijn geĆÆmplementeerd. We zullen onderzoeken hoe modelbewaking je kan helpen om problemen in een vroeg stadium op te sporen, hoe je je model accuraat en up-to-date kunt houden en waarom documentatie belangrijk is voor het oplossen van problemen.

Modelcontrole is de sleutel

Het is essentieel om je computer vision modellen goed in de gaten te houden. Zonder goede controle kunnen modellen aan nauwkeurigheid verliezen. Een veel voorkomend probleem is gegevensdistributieverschuiving of gegevensdrift, waarbij de gegevens die het model tegenkomt veranderen ten opzichte van waar het op getraind is. Wanneer het model voorspellingen moet doen op gegevens die het niet herkent, kan dit leiden tot verkeerde interpretaties en slechte prestaties. Uitschieters, of ongebruikelijke gegevenspunten, kunnen ook de nauwkeurigheid van het model beĆÆnvloeden.

Regular model monitoring helps developers track the model's performance, spot anomalies, and quickly address problems like data drift. It also helps manage resources by indicating when updates are needed, avoiding expensive overhauls, and keeping the model relevant.

Best Practices voor modelcontrole

Hier zijn enkele best practices om in gedachten te houden bij het bewaken van je computervisiemodel in productie:

 • Track Performance Regularly: Continuously monitor the model's performance to detect changes over time.
 • Double Check the Data Quality: Check for missing values or anomalies in the data.
 • Use Diverse Data Sources: Monitor data from various sources to get a comprehensive view of the model's performance.
 • Combine Monitoring Techniques: Use a mix of drift detection algorithms and rule-based approaches to identify a wide range of issues.
 • Monitor Inputs and Outputs: Keep an eye on both the data the model processes and the results it produces to make sure everything is functioning correctly.
 • Set Up Alerts: Implement alerts for unusual behavior, such as performance drops, to be able to make quick corrective actions.

Gereedschappen voor AI-modelbewaking

Je kunt geautomatiseerde bewakingstools gebruiken om het bewaken van modellen na de implementatie te vergemakkelijken. Veel tools bieden realtime inzichten en waarschuwingsmogelijkheden. Hier zijn enkele voorbeelden van open-source model monitoring tools die kunnen samenwerken:

 • Prometheus: Prometheus is an open-source monitoring tool that collects and stores metrics for detailed performance tracking. It integrates easily with Kubernetes and Docker, collecting data at set intervals and storing it in a time-series database. Prometheus can also scrape HTTP endpoints to gather real-time metrics. Collected data can be queried using the PromQL language.
 • Grafana: Grafana is an open-source data visualization and monitoring tool that allows you to query, visualize, alert on, and understand your metrics no matter where they are stored. It works well with Prometheus and offers advanced data visualization features. You can create custom dashboards to show important metrics for your computer vision models, like inference latency, error rates, and resource usage. Grafana turns collected data into easy-to-read dashboards with line graphs, heat maps, and histograms. It also supports alerts, which can be sent through channels like Slack to quickly notify teams of any issues.
 • Evidently AI: Evidently AI is an open-source tool designed for monitoring and debugging machine learning models in production. It generates interactive reports from pandas DataFrames, helping analyze machine learning models. Evidently AI can detect data drift, model performance degradation, and other issues that may arise with your deployed models.

De drie hierboven geĆÆntroduceerde tools, Evidently AI, Prometheus en Grafana, kunnen naadloos samenwerken als een volledig open-source ML monitoring oplossing die klaar is voor productie. Evidently AI wordt gebruikt om meetgegevens te verzamelen en te berekenen, Prometheus slaat deze meetgegevens op en Grafana geeft ze weer en stelt waarschuwingen in. Hoewel er veel andere tools beschikbaar zijn, is deze opzet een opwindende open-source optie die robuuste mogelijkheden biedt voor het monitoren en onderhouden van je modellen.

Overview of Open Source Model Monitoring Tools

Anomaliedetectie en waarschuwingssystemen

Een anomalie is elk gegevenspunt of patroon dat behoorlijk afwijkt van wat verwacht wordt. Met betrekking tot computervisiemodellen kunnen anomalieƫn beelden zijn die sterk afwijken van de beelden waarop het model is getraind. Deze onverwachte beelden kunnen tekenen zijn van problemen zoals veranderingen in de gegevensdistributie, uitschieters of gedragingen die de prestaties van het model kunnen verminderen. Het opzetten van waarschuwingssystemen om deze afwijkingen te detecteren is een belangrijk onderdeel van modelbewaking.

Door standaard prestatieniveaus en limieten voor belangrijke statistieken in te stellen, kun je problemen vroegtijdig opsporen. Als de prestaties buiten deze grenzen komen, worden waarschuwingen geactiveerd, zodat ze snel kunnen worden opgelost. Door modellen regelmatig bij te werken en opnieuw te trainen met nieuwe gegevens, blijven ze relevant en nauwkeurig als de gegevens veranderen.

Dingen om in gedachten te houden bij het configureren van drempels en waarschuwingen

Houd bij het instellen van je waarschuwingssystemen rekening met deze best practices:

 • Standardized Alerts: Use consistent tools and formats for all alerts, such as email or messaging apps like Slack. Standardization makes it easier for you to quickly understand and respond to alerts.
 • Include Expected Behavior: Alert messages should clearly state what went wrong, what was expected, and the timeframe evaluated. It helps you gauge the urgency and context of the alert.
 • Configurable Alerts: Make alerts easily configurable to adapt to changing conditions. Allow yourself to edit thresholds, snooze, disable, or acknowledge alerts.

Detectie van gegevensdrift

Gegevensdriftdetectie is een concept dat helpt identificeren wanneer de statistische eigenschappen van de invoergegevens in de loop van de tijd veranderen, waardoor de prestaties van het model kunnen afnemen. Voordat je besluit om je modellen te hertrainen of aan te passen, helpt deze techniek om te ontdekken dat er een probleem is. Datadrift houdt zich bezig met veranderingen in het algehele gegevenslandschap in de loop van de tijd, terwijl anomaliedetectie zich richt op het identificeren van zeldzame of onverwachte gegevenspunten die mogelijk onmiddellijke aandacht vereisen.

Data Drift Detection Overview

Hier zijn verschillende methoden om gegevensdrift te detecteren:

Continuous Monitoring: Regularly monitor the model's input data and outputs for signs of drift. Track key metrics and compare them against historical data to identify significant changes.

Statistical Techniques: Use methods like the Kolmogorov-Smirnov test or Population Stability Index (PSI) to detect changes in data distributions. These tests compare the distribution of new data with the training data to identify significant differences.

Feature Drift: Monitor individual features for drift. Sometimes, the overall data distribution may remain stable, but individual features may drift. Identifying which features are drifting helps in fine-tuning the retraining process.

Model Onderhoud

Modelonderhoud is cruciaal om computervisiemodellen accuraat en relevant te houden. Modelonderhoud bestaat uit het regelmatig bijwerken en hertrainen van modellen, het aanpakken van gegevensdrift en ervoor zorgen dat het model relevant blijft als gegevens en omgevingen veranderen. Je vraagt je misschien af wat het verschil is tussen modelonderhoud en modelmonitoring. Bij monitoring gaat het erom de prestaties van het model in realtime in de gaten te houden om problemen in een vroeg stadium op te sporen. Onderhoud daarentegen gaat over het oplossen van deze problemen.

Regelmatige updates en bijscholing

Als een model eenmaal is ingezet, kun je tijdens het monitoren veranderingen opmerken in gegevenspatronen of prestaties, wat duidt op modeldrift. Regelmatige updates en hertraining worden essentiƫle onderdelen van modelonderhoud om ervoor te zorgen dat het model nieuwe patronen en scenario's aankan. Er zijn een paar technieken die je kunt gebruiken op basis van hoe je gegevens veranderen.

Computer Vision Model Drift Overview

Als de gegevens bijvoorbeeld in de loop van de tijd geleidelijk veranderen, is incrementeel leren een goede aanpak. Bij incrementeel leren wordt het model bijgewerkt met nieuwe gegevens zonder het helemaal opnieuw te trainen, waardoor rekenkracht en tijd worden bespaard. Als de gegevens echter drastisch zijn veranderd, kan een periodieke volledige hertraining een betere optie zijn om ervoor te zorgen dat het model niet te veel past bij de nieuwe gegevens terwijl het oudere patronen uit het oog verliest.

Regardless of the method, validation and testing are a must after updates. It is important to validate the model on a separate test dataset to check for performance improvements or degradation.

Beslissen wanneer je je model moet hertrainen

De frequentie van het hertrainen van je computervisiemodel hangt af van gegevensveranderingen en de prestaties van het model. Train je model opnieuw wanneer je een significante prestatiedaling waarneemt of wanneer je gegevensdrift ontdekt. Regelmatige evaluaties kunnen helpen bij het bepalen van het juiste hertrainingsschema door het model te testen met nieuwe gegevens. Door de prestatiecijfers en gegevenspatronen te volgen, kun je beslissen of je model vaker moet worden bijgewerkt om de nauwkeurigheid te behouden.

When to Retrain Overview

Documentatie

Het documenteren van een computervisieproject maakt het makkelijker om het te begrijpen, te reproduceren en om aan samen te werken. Goede documentatie omvat modelarchitectuur, hyperparameters, datasets, evaluatiemetrieken en meer. Het zorgt voor transparantie en helpt teamleden en belanghebbenden te begrijpen wat er is gedaan en waarom. Documentatie helpt ook bij het oplossen van problemen, onderhoud en toekomstige verbeteringen door een duidelijke referentie te bieden van eerdere beslissingen en methoden.

Belangrijke elementen om te documenteren

Dit zijn enkele van de belangrijkste elementen die in projectdocumentatie moeten worden opgenomen:

 • Project Overview: Provide a high-level summary of the project, including the problem statement, solution approach, expected outcomes, and project scope. Explain the role of computer vision in addressing the problem and outline the stages and deliverables.
 • Model Architecture: Detail the structure and design of the model, including its components, layers, and connections. Explain the chosen hyperparameters and the rationale behind these choices.
 • Data Preparation: Describe the data sources, types, formats, sizes, and preprocessing steps. Discuss data quality, reliability, and any transformations applied before training the model.
 • Training Process: Document the training procedure, including the datasets used, training parameters, and loss functions. Explain how the model was trained and any challenges encountered during training.
 • Evaluation Metrics: Specify the metrics used to evaluate the model's performance, such as accuracy, precision, recall, and F1-score. Include performance results and an analysis of these metrics.
 • Deployment Steps: Outline the steps taken to deploy the model, including the tools and platforms used, deployment configurations, and any specific challenges or considerations.
 • Monitoring and Maintenance Procedure: Provide a detailed plan for monitoring the model's performance post-deployment. Include methods for detecting and addressing data and model drift, and describe the process for regular updates and retraining.

Hulpmiddelen voor documentatie

Er zijn veel opties als het gaat om het documenteren van AI-projecten, waarbij open-source tools bijzonder populair zijn. Twee daarvan zijn Jupyter Notebooks en MkDocs. Met Jupyter Notebooks kun je interactieve documenten maken met ingesloten code, visualisaties en tekst, waardoor ze ideaal zijn voor het delen van experimenten en analyses. MkDocs is een statische site-generator die eenvoudig is op te zetten en te implementeren en perfect is voor het online maken en hosten van projectdocumentatie.

Maak contact met de gemeenschap

Deelnemen aan een gemeenschap van computer vision enthousiastelingen kan je helpen om problemen op te lossen en sneller te leren. Hier zijn enkele manieren om in contact te komen, ondersteuning te krijgen en ideeƫn te delen.

Hulpbronnen van de Gemeenschap

 • GitHub Issues: Check out the YOLOv8 GitHub repository and use the Issues tab to ask questions, report bugs, and suggest new features. The community and maintainers are highly active and supportive.
 • Ultralytics Discord-server: Word lid van de Ultralytics Discord-server om te chatten met andere gebruikers en ontwikkelaars, ondersteuning te krijgen en je ervaringen te delen.

Officiƫle documentatie

 • Ultralytics YOLOv8 Documentatie: Ga naar de officiĆ«le YOLOv8 documentatie voor gedetailleerde handleidingen en handige tips voor verschillende computer vision projecten.

Door deze bronnen te gebruiken, kunt u uitdagingen oplossen en op de hoogte blijven van de nieuwste trends en praktijken in de computer vision-gemeenschap.

Kernpunten

We hebben belangrijke tips behandeld voor het controleren, onderhouden en documenteren van je computervisiemodellen. Regelmatige updates en hertraining helpen het model om zich aan te passen aan nieuwe gegevenspatronen. Het opsporen en herstellen van datadrift helpt je model accuraat te blijven. Door continue monitoring worden problemen in een vroeg stadium opgespoord en goede documentatie maakt samenwerking en toekomstige updates eenvoudiger. Als je deze stappen volgt, blijft je computervisieproject succesvol en effectief na verloop van tijd.Created 2024-07-10, Updated 2024-07-10
Authors: glenn-jocher (1), abirami-vina (1)

Reacties