Overslaan naar inhoud

Referentie voor ultralytics/models/yolo/detect/predict.py

Opmerking

Dit bestand is beschikbaar op https://github.com/ultralytics/ ultralytics/blob/main/ ultralytics/models/ yolo/detect/predict .py. Als je een probleem ziet, help het dan oplossen door een Pull Request 🛠️ bij te dragen. Bedankt 🙏!ultralytics.models.yolo.detect.predict.DetectionPredictor

Basis: BasePredictor

Een klasse die de klasse BasePredictor uitbreidt voor voorspelling op basis van een detectiemodel.

Voorbeeld
from ultralytics.utils import ASSETS
from ultralytics.models.yolo.detect import DetectionPredictor

args = dict(model='yolov8n.pt', source=ASSETS)
predictor = DetectionPredictor(overrides=args)
predictor.predict_cli()
Broncode in ultralytics/models/yolo/detect/predict.py
class DetectionPredictor(BasePredictor):
  """
  A class extending the BasePredictor class for prediction based on a detection model.

  Example:
    ```python
    from ultralytics.utils import ASSETS
    from ultralytics.models.yolo.detect import DetectionPredictor

    args = dict(model='yolov8n.pt', source=ASSETS)
    predictor = DetectionPredictor(overrides=args)
    predictor.predict_cli()
    ```
  """

  def postprocess(self, preds, img, orig_imgs):
    """Post-processes predictions and returns a list of Results objects."""
    preds = ops.non_max_suppression(
      preds,
      self.args.conf,
      self.args.iou,
      agnostic=self.args.agnostic_nms,
      max_det=self.args.max_det,
      classes=self.args.classes,
    )

    if not isinstance(orig_imgs, list): # input images are a torch.Tensor, not a list
      orig_imgs = ops.convert_torch2numpy_batch(orig_imgs)

    results = []
    for i, pred in enumerate(preds):
      orig_img = orig_imgs[i]
      pred[:, :4] = ops.scale_boxes(img.shape[2:], pred[:, :4], orig_img.shape)
      img_path = self.batch[0][i]
      results.append(Results(orig_img, path=img_path, names=self.model.names, boxes=pred))
    return results

postprocess(preds, img, orig_imgs)

Post-processed voorspellingen en retourneert een lijst met resultaten objecten.

Broncode in ultralytics/models/yolo/detect/predict.py
def postprocess(self, preds, img, orig_imgs):
  """Post-processes predictions and returns a list of Results objects."""
  preds = ops.non_max_suppression(
    preds,
    self.args.conf,
    self.args.iou,
    agnostic=self.args.agnostic_nms,
    max_det=self.args.max_det,
    classes=self.args.classes,
  )

  if not isinstance(orig_imgs, list): # input images are a torch.Tensor, not a list
    orig_imgs = ops.convert_torch2numpy_batch(orig_imgs)

  results = []
  for i, pred in enumerate(preds):
    orig_img = orig_imgs[i]
    pred[:, :4] = ops.scale_boxes(img.shape[2:], pred[:, :4], orig_img.shape)
    img_path = self.batch[0][i]
    results.append(Results(orig_img, path=img_path, names=self.model.names, boxes=pred))
  return results

Aangemaakt 2023-11-12, Bijgewerkt 2024-06-02
Auteurs: glenn-jocher (5), Burhan-Q (1)