Overslaan naar inhoud

Referentie voor ultralytics/models/yolo/model.py

Opmerking

Dit bestand is beschikbaar op https://github.com/ultralytics/ ultralytics/blob/main/ ultralytics/models/ yolo/model .py. Als je een probleem ziet, help het dan oplossen door een Pull Request 🛠️ bij te dragen. Bedankt 🙏!ultralytics.models.yolo.model.YOLO

Basis: Model

YOLO (You Only Look Once) objectdetectiemodel.

Broncode in ultralytics/models/yolo/model.py
class YOLO(Model):
  """YOLO (You Only Look Once) object detection model."""

  def __init__(self, model="yolov8n.pt", task=None, verbose=False):
    """Initialize YOLO model, switching to YOLOWorld if model filename contains '-world'."""
    path = Path(model)
    if "-world" in path.stem and path.suffix in {".pt", ".yaml", ".yml"}: # if YOLOWorld PyTorch model
      new_instance = YOLOWorld(path, verbose=verbose)
      self.__class__ = type(new_instance)
      self.__dict__ = new_instance.__dict__
    else:
      # Continue with default YOLO initialization
      super().__init__(model=model, task=task, verbose=verbose)

  @property
  def task_map(self):
    """Map head to model, trainer, validator, and predictor classes."""
    return {
      "classify": {
        "model": ClassificationModel,
        "trainer": yolo.classify.ClassificationTrainer,
        "validator": yolo.classify.ClassificationValidator,
        "predictor": yolo.classify.ClassificationPredictor,
      },
      "detect": {
        "model": DetectionModel,
        "trainer": yolo.detect.DetectionTrainer,
        "validator": yolo.detect.DetectionValidator,
        "predictor": yolo.detect.DetectionPredictor,
      },
      "segment": {
        "model": SegmentationModel,
        "trainer": yolo.segment.SegmentationTrainer,
        "validator": yolo.segment.SegmentationValidator,
        "predictor": yolo.segment.SegmentationPredictor,
      },
      "pose": {
        "model": PoseModel,
        "trainer": yolo.pose.PoseTrainer,
        "validator": yolo.pose.PoseValidator,
        "predictor": yolo.pose.PosePredictor,
      },
      "obb": {
        "model": OBBModel,
        "trainer": yolo.obb.OBBTrainer,
        "validator": yolo.obb.OBBValidator,
        "predictor": yolo.obb.OBBPredictor,
      },
    }

task_map property

Breng het hoofd in kaart in model, trainer, validator en predictor klassen.

__init__(model='yolov8n.pt', task=None, verbose=False)

Initialiseer YOLO model, schakel over naar YOLOWorld als de bestandsnaam van het model '-world' bevat.

Broncode in ultralytics/models/yolo/model.py
def __init__(self, model="yolov8n.pt", task=None, verbose=False):
  """Initialize YOLO model, switching to YOLOWorld if model filename contains '-world'."""
  path = Path(model)
  if "-world" in path.stem and path.suffix in {".pt", ".yaml", ".yml"}: # if YOLOWorld PyTorch model
    new_instance = YOLOWorld(path, verbose=verbose)
    self.__class__ = type(new_instance)
    self.__dict__ = new_instance.__dict__
  else:
    # Continue with default YOLO initialization
    super().__init__(model=model, task=task, verbose=verbose)ultralytics.models.yolo.model.YOLOWorld

Basis: Model

YOLO-Wereldobjectdetectiemodel.

Broncode in ultralytics/models/yolo/model.py
class YOLOWorld(Model):
  """YOLO-World object detection model."""

  def __init__(self, model="yolov8s-world.pt", verbose=False) -> None:
    """
    Initializes the YOLOv8-World model with the given pre-trained model file. Supports *.pt and *.yaml formats.

    Args:
      model (str | Path): Path to the pre-trained model. Defaults to 'yolov8s-world.pt'.
    """
    super().__init__(model=model, task="detect", verbose=verbose)

    # Assign default COCO class names when there are no custom names
    if not hasattr(self.model, "names"):
      self.model.names = yaml_load(ROOT / "cfg/datasets/coco8.yaml").get("names")

  @property
  def task_map(self):
    """Map head to model, validator, and predictor classes."""
    return {
      "detect": {
        "model": WorldModel,
        "validator": yolo.detect.DetectionValidator,
        "predictor": yolo.detect.DetectionPredictor,
        "trainer": yolo.world.WorldTrainer,
      }
    }

  def set_classes(self, classes):
    """
    Set classes.

    Args:
      classes (List(str)): A list of categories i.e. ["person"].
    """
    self.model.set_classes(classes)
    # Remove background if it's given
    background = " "
    if background in classes:
      classes.remove(background)
    self.model.names = classes

    # Reset method class names
    # self.predictor = None # reset predictor otherwise old names remain
    if self.predictor:
      self.predictor.model.names = classes

task_map property

Breng het hoofd in kaart in de klassen model, validator en predictor.

__init__(model='yolov8s-world.pt', verbose=False)

Initialiseert het YOLOv8-World model met het gegeven voorgetrainde modelbestand. Ondersteunt .pt en .yaml formaten.

Parameters:

Naam Type Beschrijving Standaard
model str | Path

Pad naar het voorgetrainde model. Standaard is dit 'yolov8s-world.pt'.

'yolov8s-world.pt'
Broncode in ultralytics/models/yolo/model.py
def __init__(self, model="yolov8s-world.pt", verbose=False) -> None:
  """
  Initializes the YOLOv8-World model with the given pre-trained model file. Supports *.pt and *.yaml formats.

  Args:
    model (str | Path): Path to the pre-trained model. Defaults to 'yolov8s-world.pt'.
  """
  super().__init__(model=model, task="detect", verbose=verbose)

  # Assign default COCO class names when there are no custom names
  if not hasattr(self.model, "names"):
    self.model.names = yaml_load(ROOT / "cfg/datasets/coco8.yaml").get("names")

set_classes(classes)

Klassen instellen.

Parameters:

Naam Type Beschrijving Standaard
classes List(str

Een lijst met categorieën, d.w.z. ["persoon"].

vereist
Broncode in ultralytics/models/yolo/model.py
def set_classes(self, classes):
  """
  Set classes.

  Args:
    classes (List(str)): A list of categories i.e. ["person"].
  """
  self.model.set_classes(classes)
  # Remove background if it's given
  background = " "
  if background in classes:
    classes.remove(background)
  self.model.names = classes

  # Reset method class names
  # self.predictor = None # reset predictor otherwise old names remain
  if self.predictor:
    self.predictor.model.names = classes

Aangemaakt 2023-11-12, Bijgewerkt 2024-06-02
Auteurs: glenn-jocher (6), sergiuwaxmann (1), Burhan-Q (1)