Overslaan naar inhoud

Referentie voor ultralytics/models/yolo/obb/train.py

Opmerking

Dit bestand is beschikbaar op https://github.com/ultralytics/ ultralytics/blob/main/ ultralytics/models/ yolo/obb/train .py. Als je een probleem ziet, help het dan oplossen door een Pull Request 🛠️ bij te dragen. Bedankt 🙏!ultralytics.models.yolo.obb.train.OBBTrainer

Basis: DetectionTrainer

Een klasse die de klasse DetectionTrainer uitbreidt voor training op basis van een Oriented Bounding Box (OBB) model.

Voorbeeld
from ultralytics.models.yolo.obb import OBBTrainer

args = dict(model='yolov8n-obb.pt', data='dota8.yaml', epochs=3)
trainer = OBBTrainer(overrides=args)
trainer.train()
Broncode in ultralytics/models/yolo/obb/train.py
class OBBTrainer(yolo.detect.DetectionTrainer):
  """
  A class extending the DetectionTrainer class for training based on an Oriented Bounding Box (OBB) model.

  Example:
    ```python
    from ultralytics.models.yolo.obb import OBBTrainer

    args = dict(model='yolov8n-obb.pt', data='dota8.yaml', epochs=3)
    trainer = OBBTrainer(overrides=args)
    trainer.train()
    ```
  """

  def __init__(self, cfg=DEFAULT_CFG, overrides=None, _callbacks=None):
    """Initialize a OBBTrainer object with given arguments."""
    if overrides is None:
      overrides = {}
    overrides["task"] = "obb"
    super().__init__(cfg, overrides, _callbacks)

  def get_model(self, cfg=None, weights=None, verbose=True):
    """Return OBBModel initialized with specified config and weights."""
    model = OBBModel(cfg, ch=3, nc=self.data["nc"], verbose=verbose and RANK == -1)
    if weights:
      model.load(weights)

    return model

  def get_validator(self):
    """Return an instance of OBBValidator for validation of YOLO model."""
    self.loss_names = "box_loss", "cls_loss", "dfl_loss"
    return yolo.obb.OBBValidator(self.test_loader, save_dir=self.save_dir, args=copy(self.args))

__init__(cfg=DEFAULT_CFG, overrides=None, _callbacks=None)

Initialiseert een OBBTrainer object met gegeven argumenten.

Broncode in ultralytics/models/yolo/obb/train.py
def __init__(self, cfg=DEFAULT_CFG, overrides=None, _callbacks=None):
  """Initialize a OBBTrainer object with given arguments."""
  if overrides is None:
    overrides = {}
  overrides["task"] = "obb"
  super().__init__(cfg, overrides, _callbacks)

get_model(cfg=None, weights=None, verbose=True)

Geeft OBBModel terug dat is geïnitialiseerd met de opgegeven configuratie en gewichten.

Broncode in ultralytics/models/yolo/obb/train.py
def get_model(self, cfg=None, weights=None, verbose=True):
  """Return OBBModel initialized with specified config and weights."""
  model = OBBModel(cfg, ch=3, nc=self.data["nc"], verbose=verbose and RANK == -1)
  if weights:
    model.load(weights)

  return model

get_validator()

Geeft een instantie van OBBValidator terug voor validatie van YOLO model.

Broncode in ultralytics/models/yolo/obb/train.py
def get_validator(self):
  """Return an instance of OBBValidator for validation of YOLO model."""
  self.loss_names = "box_loss", "cls_loss", "dfl_loss"
  return yolo.obb.OBBValidator(self.test_loader, save_dir=self.save_dir, args=copy(self.args))

Aangemaakt 2024-01-05, Bijgewerkt 2024-06-02
Auteurs: glenn-jocher (4), sergiuwaxmann (1), Burhan-Q (1)