Overslaan naar inhoud

Referentie voor ultralytics/models/yolo/world/train.py

Opmerking

Dit bestand is beschikbaar op https://github.com/ultralytics/ ultralytics/blob/main/ ultralytics/models/ yolo/world/train .py. Als je een probleem ziet, help het dan oplossen door een Pull Request 🛠️ bij te dragen. Bedankt 🙏!ultralytics.models.yolo.world.train.WorldTrainer

Basis: DetectionTrainer

Een klasse om een wereldmodel te verfijnen op een close-set dataset.

Voorbeeld
from ultralytics.models.yolo.world import WorldModel

args = dict(model='yolov8s-world.pt', data='coco8.yaml', epochs=3)
trainer = WorldTrainer(overrides=args)
trainer.train()
Broncode in ultralytics/models/yolo/world/train.py
class WorldTrainer(yolo.detect.DetectionTrainer):
  """
  A class to fine-tune a world model on a close-set dataset.

  Example:
    ```python
    from ultralytics.models.yolo.world import WorldModel

    args = dict(model='yolov8s-world.pt', data='coco8.yaml', epochs=3)
    trainer = WorldTrainer(overrides=args)
    trainer.train()
    ```
  """

  def __init__(self, cfg=DEFAULT_CFG, overrides=None, _callbacks=None):
    """Initialize a WorldTrainer object with given arguments."""
    if overrides is None:
      overrides = {}
    super().__init__(cfg, overrides, _callbacks)

    # Import and assign clip
    try:
      import clip
    except ImportError:
      checks.check_requirements("git+https://github.com/ultralytics/CLIP.git")
      import clip
    self.clip = clip

  def get_model(self, cfg=None, weights=None, verbose=True):
    """Return WorldModel initialized with specified config and weights."""
    # NOTE: This `nc` here is the max number of different text samples in one image, rather than the actual `nc`.
    # NOTE: Following the official config, nc hard-coded to 80 for now.
    model = WorldModel(
      cfg["yaml_file"] if isinstance(cfg, dict) else cfg,
      ch=3,
      nc=min(self.data["nc"], 80),
      verbose=verbose and RANK == -1,
    )
    if weights:
      model.load(weights)
    self.add_callback("on_pretrain_routine_end", on_pretrain_routine_end)

    return model

  def build_dataset(self, img_path, mode="train", batch=None):
    """
    Build YOLO Dataset.

    Args:
      img_path (str): Path to the folder containing images.
      mode (str): `train` mode or `val` mode, users are able to customize different augmentations for each mode.
      batch (int, optional): Size of batches, this is for `rect`. Defaults to None.
    """
    gs = max(int(de_parallel(self.model).stride.max() if self.model else 0), 32)
    return build_yolo_dataset(
      self.args, img_path, batch, self.data, mode=mode, rect=mode == "val", stride=gs, multi_modal=mode == "train"
    )

  def preprocess_batch(self, batch):
    """Preprocesses a batch of images for YOLOWorld training, adjusting formatting and dimensions as needed."""
    batch = super().preprocess_batch(batch)

    # NOTE: add text features
    texts = list(itertools.chain(*batch["texts"]))
    text_token = self.clip.tokenize(texts).to(batch["img"].device)
    txt_feats = self.text_model.encode_text(text_token).to(dtype=batch["img"].dtype) # torch.float32
    txt_feats = txt_feats / txt_feats.norm(p=2, dim=-1, keepdim=True)
    batch["txt_feats"] = txt_feats.reshape(len(batch["texts"]), -1, txt_feats.shape[-1])
    return batch

__init__(cfg=DEFAULT_CFG, overrides=None, _callbacks=None)

Initialiseer een WorldTrainer object met gegeven argumenten.

Broncode in ultralytics/models/yolo/world/train.py
def __init__(self, cfg=DEFAULT_CFG, overrides=None, _callbacks=None):
  """Initialize a WorldTrainer object with given arguments."""
  if overrides is None:
    overrides = {}
  super().__init__(cfg, overrides, _callbacks)

  # Import and assign clip
  try:
    import clip
  except ImportError:
    checks.check_requirements("git+https://github.com/ultralytics/CLIP.git")
    import clip
  self.clip = clip

build_dataset(img_path, mode='train', batch=None)

Bouw YOLO Dataset.

Parameters:

Naam Type Beschrijving Standaard
img_path str

Pad naar de map met afbeeldingen.

vereist
mode str

train modus of val modus kunnen gebruikers verschillende augmentaties voor elke modus aanpassen.

'train'
batch int

Grootte van batches, dit is voor rect. Staat standaard op Geen.

None
Broncode in ultralytics/models/yolo/world/train.py
def build_dataset(self, img_path, mode="train", batch=None):
  """
  Build YOLO Dataset.

  Args:
    img_path (str): Path to the folder containing images.
    mode (str): `train` mode or `val` mode, users are able to customize different augmentations for each mode.
    batch (int, optional): Size of batches, this is for `rect`. Defaults to None.
  """
  gs = max(int(de_parallel(self.model).stride.max() if self.model else 0), 32)
  return build_yolo_dataset(
    self.args, img_path, batch, self.data, mode=mode, rect=mode == "val", stride=gs, multi_modal=mode == "train"
  )

get_model(cfg=None, weights=None, verbose=True)

Geeft WorldModel terug, geïnitialiseerd met gespecificeerde configuratie en gewichten.

Broncode in ultralytics/models/yolo/world/train.py
def get_model(self, cfg=None, weights=None, verbose=True):
  """Return WorldModel initialized with specified config and weights."""
  # NOTE: This `nc` here is the max number of different text samples in one image, rather than the actual `nc`.
  # NOTE: Following the official config, nc hard-coded to 80 for now.
  model = WorldModel(
    cfg["yaml_file"] if isinstance(cfg, dict) else cfg,
    ch=3,
    nc=min(self.data["nc"], 80),
    verbose=verbose and RANK == -1,
  )
  if weights:
    model.load(weights)
  self.add_callback("on_pretrain_routine_end", on_pretrain_routine_end)

  return model

preprocess_batch(batch)

Verwerkt een batch afbeeldingen voor YOLOWorld-training, waarbij de opmaak en afmetingen zo nodig worden aangepast.

Broncode in ultralytics/models/yolo/world/train.py
def preprocess_batch(self, batch):
  """Preprocesses a batch of images for YOLOWorld training, adjusting formatting and dimensions as needed."""
  batch = super().preprocess_batch(batch)

  # NOTE: add text features
  texts = list(itertools.chain(*batch["texts"]))
  text_token = self.clip.tokenize(texts).to(batch["img"].device)
  txt_feats = self.text_model.encode_text(text_token).to(dtype=batch["img"].dtype) # torch.float32
  txt_feats = txt_feats / txt_feats.norm(p=2, dim=-1, keepdim=True)
  batch["txt_feats"] = txt_feats.reshape(len(batch["texts"]), -1, txt_feats.shape[-1])
  return batchultralytics.models.yolo.world.train.on_pretrain_routine_end(trainer)

Terugbellen.

Broncode in ultralytics/models/yolo/world/train.py
def on_pretrain_routine_end(trainer):
  """Callback."""
  if RANK in {-1, 0}:
    # NOTE: for evaluation
    names = [name.split("/")[0] for name in list(trainer.test_loader.dataset.data["names"].values())]
    de_parallel(trainer.ema.ema).set_classes(names, cache_clip_model=False)
  device = next(trainer.model.parameters()).device
  trainer.text_model, _ = trainer.clip.load("ViT-B/32", device=device)
  for p in trainer.text_model.parameters():
    p.requires_grad_(False)

Aangemaakt 2024-03-31, Bijgewerkt 2024-06-02
Auteurs: glenn-jocher (3), Burhan-Q (1), Laughing-q (1)