Overslaan naar inhoud

COCO Dataset

De COCO (Common Objects in Context) dataset is een grootschalige dataset voor objectdetectie, segmentatie en bijschriften. Het is ontworpen om onderzoek naar een grote verscheidenheid aan objectcategorieƫn aan te moedigen en wordt vaak gebruikt voor het benchmarken van computervisie modellen. Het is een essentiƫle dataset voor onderzoekers en ontwikkelaars die werken aan objectdetectie, segmentatie en pose estimation taken.Kijken: Ultralytics Overzicht COCO-dataset

COCO voorgetrainde modellen

Model grootte
(pixels)
mAPval
50-95
Snelheid
CPU ONNX
(ms)
Snelheid
A100 TensorRT
(ms)
params
(M)
FLOP's
(B)
YOLOv8n 640 37.3 80.4 0.99 3.2 8.7
YOLOv8s 640 44.9 128.4 1.20 11.2 28.6
YOLOv8m 640 50.2 234.7 1.83 25.9 78.9
YOLOv8l 640 52.9 375.2 2.39 43.7 165.2
YOLOv8x 640 53.9 479.1 3.53 68.2 257.8

Belangrijkste kenmerken

 • COCO bevat 330K afbeeldingen, met 200K afbeeldingen met annotaties voor objectdetectie, segmentatie en onderschrifttaken.
 • De dataset bestaat uit 80 objectcategorieĆ«n, waaronder veelvoorkomende objecten zoals auto's, fietsen en dieren, maar ook meer specifieke categorieĆ«n zoals paraplu's, handtassen en sportuitrusting.
 • Annotaties bevatten objectgrenzen, segmentatiemaskers en bijschriften voor elke afbeelding.
 • COCO biedt gestandaardiseerde evaluatiemetrieken zoals gemiddelde precisie (mAP) voor objectdetectie en gemiddelde recall (mAR) voor segmentatietaken, waardoor het geschikt is voor het vergelijken van modelprestaties.

Structuur dataset

De COCO dataset is opgesplitst in drie subsets:

 1. Train2017: Deze subset bevat 118K afbeeldingen voor het trainen van modellen voor objectdetectie, segmentatie en bijschriften.
 2. Val2017: Deze subset bevat 5K beelden die tijdens de modeltraining zijn gebruikt voor validatiedoeleinden.
 3. Test2017: Deze subset bestaat uit 20K afbeeldingen die worden gebruikt voor het testen en benchmarken van de getrainde modellen. De grondwaarheidsannotaties voor deze subset zijn niet openbaar en de resultaten worden ingediend bij de COCO evaluatieserver voor prestatie-evaluatie.

Toepassingen

De COCO dataset wordt veel gebruikt voor het trainen en evalueren van deep learning modellen in objectdetectie (zoals YOLO, Faster R-CNN en SSD), segmentatie van instanties (zoals Mask R-CNN) en sleutelpuntdetectie (zoals OpenPose). De diverse set objectcategorieƫn, het grote aantal geannoteerde afbeeldingen en de gestandaardiseerde evaluatiemetrieken maken de dataset tot een essentiƫle bron voor computer vision onderzoekers en praktijkmensen.

Dataset YAML

Een YAML (Yet Another Markup Language) bestand wordt gebruikt om de configuratie van de dataset te definiƫren. Het bevat informatie over de paden, klassen en andere relevante informatie van de dataset. In het geval van de COCO dataset is de coco.yaml bestand wordt onderhouden op https://github.com/ultralytics/ultralytics/blob/main/ultralytics/cfg/datasets/coco.yaml.

ultralytics/cfg/datasets/coco.yaml

# Ultralytics YOLO šŸš€, AGPL-3.0 license
# COCO 2017 dataset https://cocodataset.org by Microsoft
# Documentation: https://docs.ultralytics.com/datasets/detect/coco/
# Example usage: yolo train data=coco.yaml
# parent
# ā”œā”€ā”€ ultralytics
# ā””ā”€ā”€ datasets
#   ā””ā”€ā”€ coco ā† downloads here (20.1 GB)

# Train/val/test sets as 1) dir: path/to/imgs, 2) file: path/to/imgs.txt, or 3) list: [path/to/imgs1, path/to/imgs2, ..]
path: ../datasets/coco # dataset root dir
train: train2017.txt # train images (relative to 'path') 118287 images
val: val2017.txt # val images (relative to 'path') 5000 images
test: test-dev2017.txt # 20288 of 40670 images, submit to https://competitions.codalab.org/competitions/20794

# Classes
names:
 0: person
 1: bicycle
 2: car
 3: motorcycle
 4: airplane
 5: bus
 6: train
 7: truck
 8: boat
 9: traffic light
 10: fire hydrant
 11: stop sign
 12: parking meter
 13: bench
 14: bird
 15: cat
 16: dog
 17: horse
 18: sheep
 19: cow
 20: elephant
 21: bear
 22: zebra
 23: giraffe
 24: backpack
 25: umbrella
 26: handbag
 27: tie
 28: suitcase
 29: frisbee
 30: skis
 31: snowboard
 32: sports ball
 33: kite
 34: baseball bat
 35: baseball glove
 36: skateboard
 37: surfboard
 38: tennis racket
 39: bottle
 40: wine glass
 41: cup
 42: fork
 43: knife
 44: spoon
 45: bowl
 46: banana
 47: apple
 48: sandwich
 49: orange
 50: broccoli
 51: carrot
 52: hot dog
 53: pizza
 54: donut
 55: cake
 56: chair
 57: couch
 58: potted plant
 59: bed
 60: dining table
 61: toilet
 62: tv
 63: laptop
 64: mouse
 65: remote
 66: keyboard
 67: cell phone
 68: microwave
 69: oven
 70: toaster
 71: sink
 72: refrigerator
 73: book
 74: clock
 75: vase
 76: scissors
 77: teddy bear
 78: hair drier
 79: toothbrush

# Download script/URL (optional)
download: |
 from ultralytics.utils.downloads import download
 from pathlib import Path

 # Download labels
 segments = True # segment or box labels
 dir = Path(yaml['path']) # dataset root dir
 url = 'https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/'
 urls = [url + ('coco2017labels-segments.zip' if segments else 'coco2017labels.zip')] # labels
 download(urls, dir=dir.parent)
 # Download data
 urls = ['http://images.cocodataset.org/zips/train2017.zip', # 19G, 118k images
     'http://images.cocodataset.org/zips/val2017.zip', # 1G, 5k images
     'http://images.cocodataset.org/zips/test2017.zip'] # 7G, 41k images (optional)
 download(urls, dir=dir / 'images', threads=3)

Gebruik

Om een YOLOv8n model te trainen op de COCO dataset voor 100 epochs met een afbeeldingsgrootte van 640, kun je de volgende codefragmenten gebruiken. Raadpleeg de pagina Model Training voor een uitgebreide lijst met beschikbare argumenten.

Voorbeeld trein

from ultralytics import YOLO

# Load a model
model = YOLO("yolov8n.pt") # load a pretrained model (recommended for training)

# Train the model
results = model.train(data="coco.yaml", epochs=100, imgsz=640)
# Start training from a pretrained *.pt model
yolo detect train data=coco.yaml model=yolov8n.pt epochs=100 imgsz=640

Voorbeeldafbeeldingen en -annotaties

De COCO dataset bevat een diverse set afbeeldingen met verschillende objectcategorieĆ«n en complexe scĆØnes. Hier zijn enkele voorbeelden van afbeeldingen uit de dataset, samen met de bijbehorende annotaties:

Voorbeeldafbeelding dataset

 • GemozaĆÆekte afbeelding: Deze afbeelding toont een trainingsbatch die bestaat uit gemozaĆÆekte afbeeldingen van de dataset. MozaĆÆeken is een techniek die tijdens het trainen wordt gebruikt om meerdere afbeeldingen te combineren tot Ć©Ć©n afbeelding om de verscheidenheid aan objecten en scĆØnes binnen elke trainingsbatch te vergroten. Dit helpt het vermogen van het model om te generaliseren naar verschillende objectgroottes, beeldverhoudingen en contexten te verbeteren.

Het voorbeeld toont de verscheidenheid en complexiteit van de afbeeldingen in de COCO dataset en de voordelen van het gebruik van mozaĆÆek tijdens het trainingsproces.

Citaten en erkenningen

Als je de COCO dataset gebruikt in je onderzoek of ontwikkeling, citeer dan het volgende document:

@misc{lin2015microsoft,
   title={Microsoft COCO: Common Objects in Context},
   author={Tsung-Yi Lin and Michael Maire and Serge Belongie and Lubomir Bourdev and Ross Girshick and James Hays and Pietro Perona and Deva Ramanan and C. Lawrence Zitnick and Piotr DollƔr},
   year={2015},
   eprint={1405.0312},
   archivePrefix={arXiv},
   primaryClass={cs.CV}
}

We willen graag het COCO Consortium bedanken voor het maken en onderhouden van deze waardevolle bron voor de computer vision gemeenschap. Ga voor meer informatie over de COCO dataset en de makers naar de COCO dataset website.

FAQ

Wat is de COCO-dataset en waarom is deze belangrijk voor computervisie?

De COCO dataset (Common Objects in Context) is een grootschalige dataset die wordt gebruikt voor objectdetectie, segmentatie en ondertiteling. Het bevat 330K afbeeldingen met gedetailleerde annotaties voor 80 objectcategorieƫn, waardoor het essentieel is voor het benchmarken en trainen van computervisie modellen. Onderzoekers gebruiken COCO vanwege de diverse categorieƫn en gestandaardiseerde evaluatiemetrieken zoals gemiddelde precisie (mAP).

Hoe kan ik een YOLO model trainen met de COCO dataset?

Om een YOLOv8 model te trainen met de COCO dataset, kun je de volgende codefragmenten gebruiken:

Voorbeeld trein

from ultralytics import YOLO

# Load a model
model = YOLO("yolov8n.pt") # load a pretrained model (recommended for training)

# Train the model
results = model.train(data="coco.yaml", epochs=100, imgsz=640)
# Start training from a pretrained *.pt model
yolo detect train data=coco.yaml model=yolov8n.pt epochs=100 imgsz=640

Raadpleeg de pagina Training voor meer informatie over beschikbare argumenten.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de COCO-dataset?

De COCO-dataset omvat:

 • 330K afbeeldingen, waarvan 200K geannoteerd voor objectdetectie, segmentatie en bijschriften.
 • 80 objectcategorieĆ«n, variĆ«rend van gewone voorwerpen zoals auto's en dieren tot specifieke voorwerpen zoals handtassen en sportuitrusting.
 • Gestandaardiseerde evaluatiemetrieken voor objectdetectie (mAP) en segmentatie (gemiddelde gemiddelde Recall, mAR).
 • MozaĆÆektechniek in trainingsbatches om de generalisatie van het model over verschillende objectgroottes en contexten te verbeteren.

Waar kan ik voorgetrainde YOLOv8 modellen vinden die zijn getraind op de COCO dataset?

Voorgetrainde YOLOv8 modellen op de COCO dataset kunnen worden gedownload via de links in de documentatie. Voorbeelden zijn:

Deze modellen variƫren in grootte, mAP en inferentiesnelheid, waardoor ze opties bieden voor verschillende eisen aan prestaties en bronnen.

Hoe is de COCO dataset opgebouwd en hoe gebruik ik het?

De COCO dataset is opgesplitst in drie subsets:

 1. Train2017: 118K afbeeldingen voor training.
 2. Val2017: 5K beelden voor validatie tijdens training.
 3. Test2017: 20K afbeeldingen voor het benchmarken van getrainde modellen. Resultaten moeten worden ingediend bij de COCO evaluatieserver voor prestatie-evaluatie.

Het YAML configuratiebestand van de dataset is beschikbaar op coco.yaml, waarin paden, klassen en details van de dataset worden gedefinieerd.Aangemaakt 2023-11-12, Bijgewerkt 2024-07-04
Auteurs: glenn-jocher (7), RizwanMunawar (2), Laughing-q (1)

Reacties