Overslaan naar inhoud

xView Dataset

De xView dataset is een van de grootste publiek beschikbare datasets van bovengrondse beelden en bevat beelden van complexe scènes over de hele wereld die zijn geannoteerd met bounding boxes. Het doel van de xView dataset is om de vooruitgang op vier gebieden van computervisie te versnellen:

 1. Minimale resolutie voor detectie verlagen.
 2. De leerefficiëntie verbeteren.
 3. Ontdekken van meer objectklassen mogelijk maken.
 4. Verbeter de detectie van fijnkorrelige klassen.

xView bouwt voort op het succes van uitdagingen zoals Common Objects in Context (COCO) en wil computervisie gebruiken om de groeiende hoeveelheid beschikbare beelden uit de ruimte te analyseren om de visuele wereld op nieuwe manieren te begrijpen en een reeks belangrijke toepassingen aan te pakken.

Belangrijkste kenmerken

 • xView bevat meer dan 1 miljoen objectinstanties in 60 klassen.
 • De dataset heeft een resolutie van 0,3 meter en biedt beelden met een hogere resolutie dan de meeste openbare satellietbeelddatasets.
 • xView heeft een gevarieerde verzameling van kleine, zeldzame, fijnkorrelige en multi-type objecten met bounding box annotatie.
 • Wordt geleverd met een voorgetraind basismodel met de TensorFlow objectdetectie-API en een voorbeeld voor PyTorch.

Structuur dataset

De xView dataset bestaat uit satellietbeelden die zijn verzameld met WorldView-3 satellieten op een grondmonsterafstand van 0,3 meter. Het bevat meer dan 1 miljoen objecten in 60 klassen in meer dan 1400 km² beeldmateriaal.

Toepassingen

De xView dataset wordt veel gebruikt voor het trainen en evalueren van deep learning modellen voor objectdetectie in overheadbeelden. Door de diverse objectklassen en hoge resolutie beelden is de dataset een waardevolle bron voor onderzoekers en praktijkmensen op het gebied van computervisie, met name voor de analyse van satellietbeelden.

Dataset YAML

Een YAML (Yet Another Markup Language) bestand wordt gebruikt om de configuratie van de dataset te definiëren. Het bevat informatie over de paden, klassen en andere relevante informatie van de dataset. In het geval van de xView dataset is de xView.yaml bestand wordt onderhouden op https://github.com/ultralytics/ultralytics/blob/main/ultralytics/cfg/datasets/xView.yaml.

ultralytics/cfg/datasets/xView.yaml

# Ultralytics YOLO 🚀, AGPL-3.0 license
# DIUx xView 2018 Challenge https://challenge.xviewdataset.org by U.S. National Geospatial-Intelligence Agency (NGA)
# -------- DOWNLOAD DATA MANUALLY and jar xf val_images.zip to 'datasets/xView' before running train command! --------
# Documentation: https://docs.ultralytics.com/datasets/detect/xview/
# Example usage: yolo train data=xView.yaml
# parent
# ├── ultralytics
# └── datasets
#   └── xView ← downloads here (20.7 GB)

# Train/val/test sets as 1) dir: path/to/imgs, 2) file: path/to/imgs.txt, or 3) list: [path/to/imgs1, path/to/imgs2, ..]
path: ../datasets/xView # dataset root dir
train: images/autosplit_train.txt # train images (relative to 'path') 90% of 847 train images
val: images/autosplit_val.txt # train images (relative to 'path') 10% of 847 train images

# Classes
names:
 0: Fixed-wing Aircraft
 1: Small Aircraft
 2: Cargo Plane
 3: Helicopter
 4: Passenger Vehicle
 5: Small Car
 6: Bus
 7: Pickup Truck
 8: Utility Truck
 9: Truck
 10: Cargo Truck
 11: Truck w/Box
 12: Truck Tractor
 13: Trailer
 14: Truck w/Flatbed
 15: Truck w/Liquid
 16: Crane Truck
 17: Railway Vehicle
 18: Passenger Car
 19: Cargo Car
 20: Flat Car
 21: Tank car
 22: Locomotive
 23: Maritime Vessel
 24: Motorboat
 25: Sailboat
 26: Tugboat
 27: Barge
 28: Fishing Vessel
 29: Ferry
 30: Yacht
 31: Container Ship
 32: Oil Tanker
 33: Engineering Vehicle
 34: Tower crane
 35: Container Crane
 36: Reach Stacker
 37: Straddle Carrier
 38: Mobile Crane
 39: Dump Truck
 40: Haul Truck
 41: Scraper/Tractor
 42: Front loader/Bulldozer
 43: Excavator
 44: Cement Mixer
 45: Ground Grader
 46: Hut/Tent
 47: Shed
 48: Building
 49: Aircraft Hangar
 50: Damaged Building
 51: Facility
 52: Construction Site
 53: Vehicle Lot
 54: Helipad
 55: Storage Tank
 56: Shipping container lot
 57: Shipping Container
 58: Pylon
 59: Tower

# Download script/URL (optional) ---------------------------------------------------------------------------------------
download: |
 import json
 import os
 from pathlib import Path

 import numpy as np
 from PIL import Image
 from tqdm import tqdm

 from ultralytics.data.utils import autosplit
 from ultralytics.utils.ops import xyxy2xywhn


 def convert_labels(fname=Path('xView/xView_train.geojson')):
   # Convert xView geoJSON labels to YOLO format
   path = fname.parent
   with open(fname) as f:
     print(f'Loading {fname}...')
     data = json.load(f)

   # Make dirs
   labels = Path(path / 'labels' / 'train')
   os.system(f'rm -rf {labels}')
   labels.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

   # xView classes 11-94 to 0-59
   xview_class2index = [-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 1, 2, -1, 3, -1, 4, 5, 6, 7, 8, -1, 9, 10, 11,
              12, 13, 14, 15, -1, -1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, -1, 23, 24, 25, -1, 26, 27, -1, 28, -1,
              29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, -1, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, -1, -1, -1, -1, 46,
              47, 48, 49, -1, 50, 51, -1, 52, -1, -1, -1, 53, 54, -1, 55, -1, -1, 56, -1, 57, -1, 58, 59]

   shapes = {}
   for feature in tqdm(data['features'], desc=f'Converting {fname}'):
     p = feature['properties']
     if p['bounds_imcoords']:
       id = p['image_id']
       file = path / 'train_images' / id
       if file.exists(): # 1395.tif missing
         try:
           box = np.array([int(num) for num in p['bounds_imcoords'].split(",")])
           assert box.shape[0] == 4, f'incorrect box shape {box.shape[0]}'
           cls = p['type_id']
           cls = xview_class2index[int(cls)] # xView class to 0-60
           assert 59 >= cls >= 0, f'incorrect class index {cls}'

           # Write YOLO label
           if id not in shapes:
             shapes[id] = Image.open(file).size
           box = xyxy2xywhn(box[None].astype(np.float), w=shapes[id][0], h=shapes[id][1], clip=True)
           with open((labels / id).with_suffix('.txt'), 'a') as f:
             f.write(f"{cls} {' '.join(f'{x:.6f}' for x in box[0])}\n") # write label.txt
         except Exception as e:
           print(f'WARNING: skipping one label for {file}: {e}')


 # Download manually from https://challenge.xviewdataset.org
 dir = Path(yaml['path']) # dataset root dir
 # urls = ['https://d307kc0mrhucc3.cloudfront.net/train_labels.zip', # train labels
 #     'https://d307kc0mrhucc3.cloudfront.net/train_images.zip', # 15G, 847 train images
 #     'https://d307kc0mrhucc3.cloudfront.net/val_images.zip'] # 5G, 282 val images (no labels)
 # download(urls, dir=dir)

 # Convert labels
 convert_labels(dir / 'xView_train.geojson')

 # Move images
 images = Path(dir / 'images')
 images.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
 Path(dir / 'train_images').rename(dir / 'images' / 'train')
 Path(dir / 'val_images').rename(dir / 'images' / 'val')

 # Split
 autosplit(dir / 'images' / 'train')

Gebruik

Om een model te trainen op de xView dataset voor 100 epochs met een afbeeldingsgrootte van 640, kun je de volgende codefragmenten gebruiken. Raadpleeg de pagina Model Training voor een uitgebreide lijst met beschikbare argumenten.

Voorbeeld trein

from ultralytics import YOLO

# Load a model
model = YOLO("yolov8n.pt") # load a pretrained model (recommended for training)

# Train the model
results = model.train(data="xView.yaml", epochs=100, imgsz=640)
# Start training from a pretrained *.pt model
yolo detect train data=xView.yaml model=yolov8n.pt epochs=100 imgsz=640

Voorbeeldgegevens en annotaties

De xView dataset bevat hoge-resolutie satellietbeelden met een diverse reeks objecten die zijn geannoteerd met behulp van bounding boxes. Hier zijn enkele voorbeelden van gegevens uit de dataset, samen met de bijbehorende annotaties:

Voorbeeldafbeelding dataset

 • Bovengrondse beelden: Deze afbeelding demonstreert een voorbeeld van objectdetectie in overheadbeelden, waarbij objecten worden geannoteerd met bounding boxes. De dataset biedt satellietbeelden met een hoge resolutie om de ontwikkeling van modellen voor deze taak te vergemakkelijken.

Het voorbeeld toont de verscheidenheid en complexiteit van de gegevens in de xView dataset en benadrukt het belang van satellietbeelden van hoge kwaliteit voor objectdetectietaken.

Citaten en erkenningen

Als je de xView dataset gebruikt in je onderzoek of ontwikkeling, citeer dan het volgende document:

@misc{lam2018xview,
   title={xView: Objects in Context in Overhead Imagery},
   author={Darius Lam and Richard Kuzma and Kevin McGee and Samuel Dooley and Michael Laielli and Matthew Klaric and Yaroslav Bulatov and Brendan McCord},
   year={2018},
   eprint={1802.07856},
   archivePrefix={arXiv},
   primaryClass={cs.CV}
}

We willen graag de Defense Innovation Unit (DIU) en de makers van de xView dataset bedanken voor hun waardevolle bijdrage aan de computer vision onderzoeksgemeenschap. Ga voor meer informatie over de xView dataset en de makers naar de xView dataset website.

FAQ

Wat is de xView dataset en hoe kan het computer vision onderzoek er baat bij hebben?

De xView dataset is een van de grootste publiek beschikbare collecties van hoge-resolutie overheadbeelden en bevat meer dan 1 miljoen objectinstanties in 60 klassen. Het is ontworpen om verschillende facetten van computer vision onderzoek te verbeteren, zoals het verlagen van de minimale resolutie voor detectie, het verbeteren van de leerefficiëntie, het ontdekken van meer objectklassen en het bevorderen van fijnkorrelige objectdetectie.

Hoe kan ik Ultralytics YOLO gebruiken om een model te trainen op de xView dataset?

Voer de volgende stappen uit om een model te trainen op de xView dataset met Ultralytics YOLO :

Voorbeeld trein

from ultralytics import YOLO

# Load a model
model = YOLO("yolov8n.pt") # load a pretrained model (recommended for training)

# Train the model
results = model.train(data="xView.yaml", epochs=100, imgsz=640)
# Start training from a pretrained *.pt model
yolo detect train data=xView.yaml model=yolov8n.pt epochs=100 imgsz=640

Raadpleeg de pagina Training van het model voor gedetailleerde argumenten en instellingen.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de xView dataset?

De xView dataset valt op door zijn uitgebreide set kenmerken: - Meer dan 1 miljoen objectinstanties in 60 verschillende klassen. - Beeldmateriaal met hoge resolutie op 0,3 meter. - Diverse objecttypen, waaronder kleine, zeldzame en fijnkorrelige objecten, allemaal geannoteerd met bounding boxes. - Beschikbaarheid van een voorgetraind basismodel en voorbeelden in TensorFlow en PyTorch.

Wat is de datasetstructuur van xView en hoe wordt deze geannoteerd?

De xView dataset bestaat uit satellietbeelden met hoge resolutie die zijn verzameld met WorldView-3 satellieten op een grondmonsterafstand van 0,3 meter. Het omvat meer dan 1 miljoen objecten in 60 klassen in ongeveer 1400 km² beeldmateriaal. Elk object in de dataset is geannoteerd met bounding boxes, waardoor het ideaal is voor het trainen en evalueren van deep learning modellen voor objectdetectie in beeldmateriaal boven de grond. Voor een gedetailleerd overzicht kun je hier kijken naar de structuur van de dataset.

Hoe citeer ik de xView dataset in mijn onderzoek?

Als je de xView dataset gebruikt in je onderzoek, citeer dan het volgende artikel:

BibTeX

@misc{lam2018xview,
   title={xView: Objects in Context in Overhead Imagery},
   author={Darius Lam and Richard Kuzma and Kevin McGee and Samuel Dooley and Michael Laielli and Matthew Klaric and Yaroslav Bulatov and Brendan McCord},
   year={2018},
   eprint={1802.07856},
   archivePrefix={arXiv},
   primaryClass={cs.CV}
}

Ga voor meer informatie over de xView dataset naar de officiële xView dataset website.Aangemaakt 2023-11-12, Bijgewerkt 2024-07-04
Auteurs: glenn-jocher (6), Laughing-q (1)

Reacties