Overslaan naar inhoud

Ultralytics HUB-gegevensreeksen

Ultralytics HUB-datasets zijn een praktische oplossing voor het beheren en benutten van je aangepaste datasets.

Eenmaal geüpload kunnen datasets direct worden gebruikt voor modeltraining. Deze geïntegreerde aanpak zorgt voor een naadloze overgang van datasetbeheer naar modeltraining, wat het hele proces aanzienlijk vereenvoudigt.


Kijken: Kijken: Datasets uploaden naar Ultralytics HUB | Volledige doorloop van de functie voor het uploaden van datasets

Dataset uploaden

Ultralytics HUB datasets zijn net als YOLOv5 en YOLOv8 🚀 datasets. Ze gebruiken dezelfde structuur en dezelfde labelformaten om alles eenvoudig te houden.

Voordat je een dataset uploadt naar Ultralytics HUB, moet je ervoor zorgen dat je het YAML-bestand van je dataset in de hoofddirectory van de dataset plaatst en dat de YAML, directory en ZIP van je dataset dezelfde naam hebben, zoals in het onderstaande voorbeeld, en dat je de directory van de dataset vervolgens zip.

Als je dataset bijvoorbeeld "coco8" heet, zoals onze COCO8 voorbeelddataset, dan zou je een coco8.yaml in je coco8/ map, die een coco8.zip wanneer dichtgeritst:

zip -r coco8.zip coco8

Je kunt onze COCO8 voorbeelddataset downloaden en uitpakken om precies te zien hoe je je dataset moet structureren.

COCO8 Dataset Structuur

De dataset YAML is hetzelfde standaard YOLOv5 en YOLOv8 YAML formaat.

coco8.yaml

# Ultralytics YOLO 🚀, AGPL-3.0 license
# COCO8 dataset (first 8 images from COCO train2017) by Ultralytics
# Documentation: https://docs.ultralytics.com/datasets/detect/coco8/
# Example usage: yolo train data=coco8.yaml
# parent
# ├── ultralytics
# └── datasets
#   └── coco8 ← downloads here (1 MB)

# Train/val/test sets as 1) dir: path/to/imgs, 2) file: path/to/imgs.txt, or 3) list: [path/to/imgs1, path/to/imgs2, ..]
path: ../datasets/coco8 # dataset root dir
train: images/train # train images (relative to 'path') 4 images
val: images/val # val images (relative to 'path') 4 images
test: # test images (optional)

# Classes
names:
 0: person
 1: bicycle
 2: car
 3: motorcycle
 4: airplane
 5: bus
 6: train
 7: truck
 8: boat
 9: traffic light
 10: fire hydrant
 11: stop sign
 12: parking meter
 13: bench
 14: bird
 15: cat
 16: dog
 17: horse
 18: sheep
 19: cow
 20: elephant
 21: bear
 22: zebra
 23: giraffe
 24: backpack
 25: umbrella
 26: handbag
 27: tie
 28: suitcase
 29: frisbee
 30: skis
 31: snowboard
 32: sports ball
 33: kite
 34: baseball bat
 35: baseball glove
 36: skateboard
 37: surfboard
 38: tennis racket
 39: bottle
 40: wine glass
 41: cup
 42: fork
 43: knife
 44: spoon
 45: bowl
 46: banana
 47: apple
 48: sandwich
 49: orange
 50: broccoli
 51: carrot
 52: hot dog
 53: pizza
 54: donut
 55: cake
 56: chair
 57: couch
 58: potted plant
 59: bed
 60: dining table
 61: toilet
 62: tv
 63: laptop
 64: mouse
 65: remote
 66: keyboard
 67: cell phone
 68: microwave
 69: oven
 70: toaster
 71: sink
 72: refrigerator
 73: book
 74: clock
 75: vase
 76: scissors
 77: teddy bear
 78: hair drier
 79: toothbrush

# Download script/URL (optional)
download: https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/coco8.zip

Nadat je je dataset hebt gezipt, moet je hem valideren voordat je hem uploadt naar Ultralytics HUB. Ultralytics HUB controleert de validatie van de dataset na het uploaden, dus als je er van tevoren voor zorgt dat je dataset correct geformatteerd is en geen fouten bevat, voorkom je tegenslagen door het afkeuren van de dataset.

from ultralytics.hub import check_dataset

check_dataset("path/to/dataset.zip", task="detect")

Zodra je dataset ZIP klaar is, navigeer je naar de Datasets pagina door op de Datasets knop in de zijbalk te klikken en klik je op de Upload Dataset knop rechtsboven op de pagina.

Ultralytics HUB screenshot van de Datasets pagina met een pijl die wijst naar de Datasets knop in de zijbalk en een naar de Upload Dataset knop

Tip

Je kunt een dataset direct uploaden vanaf de startpagina.

Ultralytics HUB-schermfoto van de startpagina met een pijl die naar de kaart Dataset uploaden wijst

Deze actie activeert het dialoogvenster Dataset uploaden.

Selecteer de datasettaak van je dataset en upload deze in het veld Dataset .zip-bestand.

Je hebt de extra optie om een aangepaste naam en beschrijving in te stellen voor je Ultralytics HUB dataset.

Als je tevreden bent met de configuratie van je dataset, klik je op Uploaden.

Ultralytics HUB-schermopname van het dialoogvenster Dataset uploaden met pijlen die wijzen naar de datasettaak, het datasetbestand en de knop Uploaden

Nadat je dataset is geüpload en verwerkt, kun je deze openen op de Datasets pagina.

Ultralytics HUB screenshot van de Datasets pagina met een pijl die wijst naar een van de datasets

Je kunt de afbeeldingen in je dataset gegroepeerd bekijken (Train, Validatie, Test).

Ultralytics HUB-schermopname van de pagina Dataset met een pijl die naar het tabblad Afbeeldingen wijst

Tip

Elke afbeelding kan worden vergroot voor een betere weergave.

Ultralytics HUB-schermopname van het tabblad Afbeeldingen in de pagina Dataset met een pijl die wijst naar het uitvouwpictogram

Ultralytics HUB-schermopname van het tabblad Afbeeldingen op de pagina Dataset met een van de afbeeldingen uitgevouwen

Je kunt je dataset ook analyseren door op het tabblad Overzicht te klikken.

Ultralytics HUB-schermopname van de pagina Dataset met een pijl die naar het tabblad Overzicht wijst

Train vervolgens een model op je dataset.

Ultralytics HUB screenshot van de Dataset pagina met een pijl die wijst naar de Train Model knop

Dataset delen

Info

Ultralytics De functie Delen vanHUB biedt een handige manier om datasets met anderen te delen. Deze functie is ontworpen voor zowel bestaande Ultralytics HUB gebruikers als gebruikers die nog geen account hebben aangemaakt.

Opmerking

Je hebt controle over de algemene toegang tot je datasets.

Je kunt ervoor kiezen om de algemene toegang in te stellen op "Privé", in dat geval heb alleen jij toegang. Je kunt de algemene toegang ook instellen op "Unlisted", waardoor iedereen die een directe link heeft naar de dataset toegang krijgt, ongeacht of ze een Ultralytics HUB account hebben of niet.

Navigeer naar de Dataset pagina van de dataset die je wilt delen, open de dataset acties dropdown en klik op de optie Delen. Deze actie activeert het dialoogvenster Dataset delen.

Ultralytics HUB-schermfoto van de pagina Dataset met een pijl die wijst naar de optie Delen

Tip

Je kunt een dataset direct delen vanaf de Datasets pagina.

Ultralytics HUB-schermopname van de pagina Datasets met een pijl die wijst naar de optie Delen van een van de datasets

Stel de algemene toegang in op "Niet vermeld" en klik op Opslaan.

Ultralytics HUB-schermfoto van het dialoogvenster Dataset delen met een pijl die naar de vervolgkeuzelijst wijst en een naar de knop Opslaan

Nu kan iedereen die de directe link naar je dataset heeft, deze bekijken.

Tip

Je kunt eenvoudig klikken op de link van de dataset in het dialoogvenster Dataset delen om deze te kopiëren.

Ultralytics HUB screenshot van het Share Dataset dialoogvenster met een pijl die wijst naar de link van de dataset

Dataset bewerken

Navigeer naar de Dataset pagina van de dataset die je wilt bewerken, open de dataset acties dropdown en klik op de Bewerk optie. Deze actie activeert het dialoogvenster Dataset bijwerken.

Ultralytics HUB-schermfoto van de pagina Dataset met een pijl die naar de optie Bewerken wijst

Tip

Je kunt een dataset direct bewerken vanaf de Datasets pagina.

Ultralytics HUB screenshot van de Datasets pagina met een pijl die wijst naar de Bewerk optie van een van de datasets

Pas de gewenste wijzigingen toe op je dataset en bevestig de wijzigingen door op Opslaan te klikken.

Ultralytics HUB-schermfoto van het dialoogvenster Dataset bijwerken met een pijl die naar de knop Opslaan wijst

Dataset verwijderen

Navigeer naar de Dataset pagina van de dataset die je wilt verwijderen, open de dataset acties dropdown en klik op de Verwijder optie. Met deze actie wordt de dataset verwijderd.

Ultralytics HUB-schermfoto van de pagina Dataset met een pijl die naar de optie Verwijderen wijst

Tip

Je kunt een dataset direct verwijderen van de Datasets pagina.

Ultralytics HUB-schermopname van de pagina Datasets met een pijl die wijst naar de optie Verwijderen van een van de datasets

Opmerking

Als je van gedachten verandert, kun je de dataset terugzetten vanaf de Prullenbak pagina.

Ultralytics HUB screenshot van de Prullenbakpagina met een pijl die wijst naar de Prullenbakknop in de zijbalk en een naar de Hersteloptie van een van de datasetsAangemaakt 2023-11-12, Bijgewerkt 2024-06-22
Auteurs: glenn-jocher (6), sergiuwaxmann (2), Burhan-Q (1), priytosh-tripathi (1), RizwanMunawar (1), Laughing-q (1)

Reacties