Overslaan naar inhoud

Parkeerbeheer met Ultralytics YOLOv8 šŸš€

Wat is parkeerbeheersysteem?

Parkeerbeheer met Ultralytics YOLOv8 zorgt voor efficiƫnt en veilig parkeren door het organiseren van parkeerplaatsen en het bewaken van de beschikbaarheid. YOLOv8 kan het beheer van parkeerplaatsen verbeteren door real-time voertuigdetectie en inzicht in de parkeerbezetting.

Voordelen van parkeerbeheersystemen?

 • EfficiĆ«ntie: Parkeerplaatsbeheer optimaliseert het gebruik van parkeerplaatsen en vermindert opstoppingen.
 • Veiligheid en beveiliging: Parkeerbeheer met YOLOv8 verbetert de veiligheid van zowel mensen als voertuigen door bewaking en beveiligingsmaatregelen.
 • Minder uitstoot: Parkeerbeheer met YOLOv8 beheert de verkeersstroom om stilstand en uitstoot op parkeerplaatsen te minimaliseren.

Toepassingen in de echte wereld

Parkeerbeheersysteem Parkeerbeheersysteem
Parkeerplaatsen Analytics Gebruiken Ultralytics YOLOv8 Parkeerbeheer bovenaanzicht met behulp van Ultralytics YOLOv8
Parkeerbeheer Luchtfoto met behulp van Ultralytics YOLOv8 Parkeerbeheer Bovenaanzicht met behulp van Ultralytics YOLOv8

Parkeerbeheersysteem Code Workflow

Selectie van punten

Puntselectie is nu eenvoudig

Het kiezen van parkeerpunten is een kritieke en complexe taak in parkeerbeheersystemen. Ultralytics stroomlijnt dit proces door een tool te bieden waarmee je parkeerterreinen kunt definiƫren, die later kunnen worden gebruikt voor aanvullende verwerking.

 • Leg een frame vast van de video- of camerastream waar je de parkeerplaats wilt beheren.
 • Gebruik de bijgeleverde code om een grafische interface te starten, waar je een afbeelding kunt selecteren en met een muisklik kunt beginnen met het omlijnen van parkeergebieden om polygonen te maken.

Grootte afbeelding

Max. ondersteund afbeeldingsformaat van 1920 * 1080

Parkeerplaatsen Annotator Ultralytics YOLOv8

from ultralytics import solutions

solutions.ParkingPtsSelection()
 • Nadat je de parkeergebieden hebt gedefinieerd met polygonen, klik je op save om een JSON-bestand met de gegevens in je werkmap op te slaan.

Ultralytics YOLOv8 Demo Punten selecteren

Python Code voor parkeerbeheer

Parkeerbeheer met YOLOv8 Voorbeeld

import cv2

from ultralytics import solutions

# Path to json file, that created with above point selection app
polygon_json_path = "bounding_boxes.json"

# Video capture
cap = cv2.VideoCapture("Path/to/video/file.mp4")
assert cap.isOpened(), "Error reading video file"
w, h, fps = (int(cap.get(x)) for x in (cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, cv2.CAP_PROP_FPS))

# Video writer
video_writer = cv2.VideoWriter("parking management.avi", cv2.VideoWriter_fourcc(*"mp4v"), fps, (w, h))

# Initialize parking management object
management = solutions.ParkingManagement(model_path="yolov8n.pt")

while cap.isOpened():
  ret, im0 = cap.read()
  if not ret:
    break

  json_data = management.parking_regions_extraction(polygon_json_path)
  results = management.model.track(im0, persist=True, show=False)

  if results[0].boxes.id is not None:
    boxes = results[0].boxes.xyxy.cpu().tolist()
    clss = results[0].boxes.cls.cpu().tolist()
    management.process_data(json_data, im0, boxes, clss)

  management.display_frames(im0)
  video_writer.write(im0)

cap.release()
video_writer.release()
cv2.destroyAllWindows()

Optionele argumenten ParkingManagement

Naam Type Standaard Beschrijving
model_path str None Pad naar het YOLOv8 model.
txt_color tuple (0, 0, 0) RGB-kleurentupel voor tekst.
bg_color tuple (255, 255, 255) RGB-kleurentupel voor achtergrond.
occupied_region_color tuple (0, 255, 0) RGB-kleurentupel voor bezette gebieden.
available_region_color tuple (0, 0, 255) RGB-kleurentupel voor beschikbare regio's.
margin int 10 Marge voor tekstweergave.

Argumenten model.track

Naam Type Standaard Beschrijving
source im0 None bronmap voor afbeeldingen of video's
persist bool False Blijvende sporen tussen frames
tracker str botsort.yaml Volgmethode 'bytetrack' of 'botsort'
conf float 0.3 Vertrouwensdrempel
iou float 0.5 Drempel IOU
classes list None filter resultaten op klasse, d.w.z. classes=0, of classes=[0,2,3]
verbose bool True De resultaten van het volgen van objecten weergeven

FAQ

Hoe verbetert Ultralytics YOLOv8 parkeerbeheersystemen?

Ultralytics YOLOv8 verbetert parkeerbeheersystemen aanzienlijk door real-time voertuigdetectie en -bewaking. Dit resulteert in optimaal gebruik van parkeerplaatsen, minder opstoppingen en verbeterde veiligheid door continue bewaking. Het parkeermanagementsysteem maakt een efficiƫnte verkeersstroom mogelijk, minimaliseert stilstandtijden en uitstoot op parkeerplaatsen en draagt zo bij aan een duurzaam milieu. Raadpleeg voor meer informatie de workflow van de parkeerbeheercode.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van Ultralytics YOLOv8 voor slim parkeren?

Het gebruik van Ultralytics YOLOv8 voor slim parkeren levert tal van voordelen op:

 • EfficiĆ«ntie: Optimaliseert het gebruik van parkeerplaatsen en vermindert opstoppingen.
 • Veiligheid en beveiliging: Verbetert het toezicht en zorgt voor de veiligheid van voertuigen en voetgangers.
 • Invloed op het milieu: Helpt bij het verminderen van emissies door het stationair draaien van voertuigen te minimaliseren. Meer informatie over de voordelen vind je hier.

Hoe kan ik parkeerplaatsen definiƫren met Ultralytics YOLOv8 ?

Het definiƫren van parkeerplaatsen is eenvoudig met Ultralytics YOLOv8 :

 1. Leg een frame vast van een video- of camerastream.
 2. Gebruik de meegeleverde code om een GUI te starten voor het selecteren van een afbeelding en het tekenen van polygonen om parkeerplaatsen te definiƫren.
 3. Sla de gelabelde gegevens op in JSON formaat voor verdere verwerking. Kijk voor uitgebreide instructies in het gedeelte over het selecteren van punten.

Kan ik het model YOLOv8 aanpassen voor specifieke behoeften op het gebied van parkeerbeheer?

Ja, Ultralytics YOLOv8 maakt aanpassingen mogelijk voor specifieke behoeften op het gebied van parkeerbeheer. Je kunt parameters aanpassen zoals de bezette en beschikbare regiokleurenmarges voor tekstweergave en nog veel meer. Met behulp van de ParkingManagement klasse optionele argumentenJe kunt het model aanpassen aan je specifieke eisen, zodat je verzekerd bent van maximale efficiƫntie en effectiviteit.

Wat zijn enkele reƫle toepassingen van Ultralytics YOLOv8 in parkeerterreinbeheer?

Ultralytics YOLOv8 wordt gebruikt in verschillende echte toepassingen voor het beheer van parkeerterreinen, waaronder:

 • Parkeerplaatsdetectie: Nauwkeurige identificatie van beschikbare en bezette plaatsen.
 • Bewaking: Beveiliging verbeteren door real-time monitoring.
 • Beheer van verkeersstromen: Het verminderen van stilstandtijden en opstoppingen door efficiĆ«nte verkeersafhandeling. Afbeeldingen die deze toepassingen laten zien, zijn te vinden in echte toepassingen.


Gemaakt op 2024-04-29, Bijgewerkt op 2024-07-05
Auteurs: glenn-jocher (7), IvorZhu331 (1), RizwanMunawar (3)

Reacties