Overslaan naar inhoud

Prestatiemetingen diepgaand

Inleiding

Prestatiemetingen zijn belangrijke hulpmiddelen om de nauwkeurigheid en efficiƫntie van objectdetectiemodellen te evalueren. Ze laten zien hoe effectief een model objecten in afbeeldingen kan identificeren en lokaliseren. Daarnaast helpen ze om te begrijpen hoe het model omgaat met fout-positieven en fout-negatieven. Deze inzichten zijn cruciaal voor het evalueren en verbeteren van de prestaties van het model. In deze gids gaan we in op de verschillende prestatiekenmerken van YOLOv8, hun betekenis en hoe ze te interpreteren.Kijken: Ultralytics YOLOv8 Prestatiecijfers | MAP, F1 Score, Precisie, IoU & Nauwkeurigheid

Objectdetectie statistieken

Laten we beginnen met het bespreken van enkele statistieken die niet alleen belangrijk zijn voor YOLOv8 maar zijn breed toepasbaar in verschillende objectdetectiemodellen.

 • Intersectie over Unie (IoU): IoU is een maat die de overlap kwantificeert tussen een voorspelde bounding box en een ground truth bounding box. Het speelt een fundamentele rol bij het evalueren van de nauwkeurigheid van objectlokalisatie.

 • Gemiddelde precisie (AP): AP berekent het gebied onder de precision-recall curve en geeft zo Ć©Ć©n waarde die de prestaties van het model op het gebied van precisie en recall samenvat.

 • Gemiddelde Gemiddelde Precisie (mAP): mAP breidt het AP-concept uit door de gemiddelde AP-waarden over meerdere objectklassen te berekenen. Dit is nuttig in multi-class objectdetectiescenario's om een uitgebreide evaluatie van de prestaties van het model te geven.

 • Precisie en Recall: Precisie kwantificeert de proportie ware positieven onder alle positieve voorspellingen, en beoordeelt het vermogen van het model om valse positieven te vermijden. Aan de andere kant berekent Recall de verhouding van ware positieven onder alle daadwerkelijke positieven, waarbij het vermogen van het model wordt gemeten om alle gevallen van een klasse te detecteren.

 • F1 Score: De F1 Score is het harmonische gemiddelde van precisie en recall en geeft een evenwichtige beoordeling van de prestaties van een model, waarbij rekening wordt gehouden met zowel fout-positieven als fout-negatieven.

Hoe metrieken berekenen voor model YOLOv8

Nu kunnen we de Validatiemodus vanYOLOv8 verkennen, die kan worden gebruikt om de hierboven besproken evaluatiecijfers te berekenen.

Het gebruik van de validatiemodus is eenvoudig. Zodra je een getraind model hebt, kun je de functie model.val() gebruiken. Deze functie zal dan de validatie dataset verwerken en een aantal prestatiecijfers teruggeven. Maar wat betekenen deze statistieken? En hoe moet je ze interpreteren?

De uitvoer interpreteren

Laten we de uitvoer van de functie model.val() uitsplitsen en elk segment van de uitvoer begrijpen.

Klassengewijze statistieken

Een van de secties van de uitvoer is de uitsplitsing naar klasse van de prestatiecijfers. Deze gedetailleerde informatie is handig als je probeert te begrijpen hoe goed het model het doet voor elke specifieke klasse, vooral in datasets met een grote verscheidenheid aan objectcategorieƫn. Voor elke klasse in de dataset wordt het volgende gegeven:

 • Klasse: Dit geeft de naam van de objectklasse aan, zoals "persoon", "auto" of "hond".

 • Afbeeldingen: Deze metriek vertelt je het aantal afbeeldingen in de validatieset die de objectklasse bevatten.

 • Verschijningen: Dit geeft de telling van hoe vaak de klasse voorkomt in alle afbeeldingen in de validatieset.

 • Box(P, R, mAP50, mAP50-95): Deze metriek geeft inzicht in de prestaties van het model bij het detecteren van objecten:

  • P (Precisie): De nauwkeurigheid van de gedetecteerde objecten, die aangeeft hoeveel detecties correct waren.

  • R (Recall): Het vermogen van het model om alle instanties van objecten in de afbeeldingen te identificeren.

  • mAP50: Gemiddelde gemiddelde precisie berekend bij een intersectie over unie (IoU) drempelwaarde van 0,50. Het is een maat voor de nauwkeurigheid van het model, waarbij alleen rekening wordt gehouden met de "gemakkelijke" detecties.

  • mAP50-95: Het gemiddelde van de gemiddelde precisie berekend bij variĆ«rende IoU-drempels, variĆ«rend van 0,50 tot 0,95. Het geeft een uitgebreid beeld van de prestaties van het model op verschillende moeilijkheidsniveaus van detectie.

Snelheidscijfers

De snelheid van inferentie kan net zo kritisch zijn als nauwkeurigheid, vooral in realtime objectdetectiescenario's. In dit gedeelte wordt de tijd uitgesplitst die nodig is voor de verschillende stadia van het validatieproces, van voorbewerking tot nabewerking.

COCO Metrics Evaluatie

Voor gebruikers die valideren op de COCO dataset worden aanvullende metrieken berekend met het COCO evaluatiescript. Deze statistieken geven inzicht in precisie en recall bij verschillende IoU drempels en voor objecten van verschillende grootte.

Visuele uitgangen

De functie model.val() produceert niet alleen numerieke statistieken, maar geeft ook visuele resultaten die een intuĆÆtiever begrip kunnen geven van de prestaties van het model. Hier is een uitsplitsing van de visuele uitvoer die je kunt verwachten:

 • F1 Scorecurve (F1_curve.png): Deze curve geeft de F1-score over verschillende drempelwaarden weer. Het interpreteren van deze curve kan inzicht geven in de balans van het model tussen fout-positieven en fout-negatieven over verschillende drempelwaarden.

 • Precision-Recall-curve (PR_curve.png): Deze curve is een integrale visualisatie voor elk classificatieprobleem en laat de afwegingen zien tussen precisie en recall bij verschillende drempelwaarden. Dit is vooral belangrijk als je te maken hebt met onevenwichtige klassen.

 • Precisiecurve (P_curve.png): Een grafische weergave van de precisiewaarden bij verschillende drempelwaarden. Deze curve helpt te begrijpen hoe de precisie varieert als de drempelwaarde verandert.

 • Terugroepcurve (R_curve.png): Dienovereenkomstig laat deze grafiek zien hoe de terugroepwaarden veranderen bij verschillende drempelwaarden.

 • Verwarringsmatrix (confusion_matrix.png): De verwarringmatrix geeft een gedetailleerd overzicht van de uitkomsten en toont de aantallen ware positieven, ware negatieven, valse positieven en valse negatieven voor elke klasse.

 • Genormaliseerde Verwarringsmatrix (confusion_matrix_normalized.png): Deze visualisatie is een genormaliseerde versie van de verwarringmatrix. De gegevens worden weergegeven in verhoudingen in plaats van in ruwe tellingen. Dit formaat maakt het eenvoudiger om de prestaties tussen klassen te vergelijken.

 • Validatie Batch Labels (val_batchX_labels.jpg): Deze afbeeldingen tonen de grondwaarheidslabels voor verschillende batches uit de validatiedataset. Ze geven een duidelijk beeld van wat de objecten zijn en hun respectievelijke locaties volgens de dataset.

 • Voorspellingen validatiepartij (val_batchX_pred.jpg): In tegenstelling tot de labelafbeeldingen tonen deze afbeeldingen de voorspellingen van het YOLOv8 model voor de respectieve batches. Door deze te vergelijken met de labelafbeeldingen kun je eenvoudig beoordelen hoe goed het model objecten visueel detecteert en classificeert.

Resultaten Opslag

Voor toekomstig gebruik worden de resultaten opgeslagen in een map met de naam runs/detect/val.

De juiste meetgegevens kiezen

Het kiezen van de juiste metrieken om te evalueren hangt vaak af van de specifieke toepassing.

 • mAP: Geschikt voor een brede beoordeling van de modelprestaties.

 • IoU: essentieel wanneer de exacte locatie van een object cruciaal is.

 • Precisie: Belangrijk als het minimaliseren van valse detecties prioriteit heeft.

 • Terugroepen: Van vitaal belang als het belangrijk is om elk exemplaar van een object te detecteren.

 • F1 Score: Nuttig wanneer een balans tussen precisie en recall nodig is.

Voor realtime toepassingen zijn snelheidsmetingen zoals FPS (Frames Per Second) en latentie cruciaal om tijdige resultaten te garanderen.

Interpretatie van resultaten

Het is belangrijk om de statistieken te begrijpen. Dit is wat enkele van de vaak waargenomen lagere scores kunnen suggereren:

 • Laag mAP: Geeft aan dat het model algemene verfijningen nodig kan hebben.

 • Lage IoU: Het model heeft misschien moeite om objecten nauwkeurig te lokaliseren. Verschillende bounding box methoden kunnen helpen.

 • Lage nauwkeurigheid: Het model detecteert mogelijk te veel niet-bestaande objecten. Het aanpassen van de betrouwbaarheidsdrempels kan dit verminderen.

 • Lage Recall: Het model kan echte objecten missen. Het verbeteren van de extractie van kenmerken of het gebruik van meer gegevens kan helpen.

 • Onevenwichtige F1 Score: Er is een verschil tussen precisie en recall.

 • Klassen-specifieke AP: Lage scores hier kunnen wijzen op klassen waar het model moeite mee heeft.

Praktijkvoorbeelden

Voorbeelden uit de echte wereld kunnen helpen verduidelijken hoe deze statistieken in de praktijk werken.

Geval 1

 • Situatie: mAP en F1 Score zijn suboptimaal, maar terwijl Recall goed is, is Precision dat niet.

 • Interpretatie en actie: Er zijn mogelijk te veel onjuiste detecties. Het aanscherpen van de betrouwbaarheidsdrempels zou dit kunnen verminderen, hoewel het ook de terugroepfunctie iets zou kunnen verlagen.

Geval 2

 • Situatie: mAP en Recall zijn acceptabel, maar IoU ontbreekt.

 • Interpretatie en actie: Het model detecteert objecten goed, maar lokaliseert ze misschien niet precies. Het verfijnen van bounding box voorspellingen zou kunnen helpen.

Geval 3

 • Situatie: Sommige klassen hebben een veel lagere AP dan andere, zelfs met een fatsoenlijke algemene mAP.

 • Interpretatie & Actie: Deze klassen kunnen een grotere uitdaging vormen voor het model. Het gebruik van meer gegevens voor deze klassen of het aanpassen van de klassegewichten tijdens de training kan nuttig zijn.

Verbinden en samenwerken

Contact maken met een gemeenschap van enthousiastelingen en experts kan je reis met YOLOv8 versterken. Hier zijn enkele manieren die het leren, oplossen van problemen en netwerken kunnen vergemakkelijken.

Betrekken bij de bredere gemeenschap

 • GitHub problemen: De YOLOv8 repository op GitHub heeft een Issues tab waar je vragen kunt stellen, bugs kunt melden en nieuwe functies kunt voorstellen. De gemeenschap en beheerders zijn hier actief en het is een goede plek om hulp te krijgen bij specifieke problemen.

 • Ultralytics Discord Server: Ultralytics heeft een Discord server waar je kunt communiceren met andere gebruikers en de ontwikkelaars.

Officiƫle documentatie en bronnen:

 • Ultralytics YOLOv8 Documenten: De officiĆ«le documentatie biedt een uitgebreid overzicht van YOLOv8, samen met gidsen over installatie, gebruik en probleemoplossing.

Het gebruik van deze bronnen leidt je niet alleen door eventuele uitdagingen, maar houdt je ook op de hoogte van de laatste trends en best practices in de YOLOv8 community.

Conclusie

In deze gids hebben we de essentiƫle prestatiecijfers voor YOLOv8 onder de loep genomen. Deze statistieken zijn essentieel om te begrijpen hoe goed een model presteert en zijn van vitaal belang voor iedereen die zijn modellen wil verfijnen. Ze bieden de nodige inzichten voor verbeteringen en om er zeker van te zijn dat het model effectief werkt in echte situaties.

Vergeet niet dat de YOLOv8 en Ultralytics gemeenschap van onschatbare waarde is. Samenwerken met collega-ontwikkelaars en experts kan deuren openen naar inzichten en oplossingen die niet in de standaarddocumentatie te vinden zijn. Houd tijdens je reis door objectdetectie de geest van het leren levend, experimenteer met nieuwe strategieƫn en deel je bevindingen. Door dit te doen, draag je bij aan de collectieve wijsheid van de gemeenschap en zorg je ervoor dat deze groeit.

Veel plezier met het detecteren van objecten!

FAQ

Wat is de betekenis van gemiddelde precisie (mAP) bij het evalueren van de prestaties van het YOLOv8 model?

Gemiddelde precisie (mAP) is cruciaal voor het evalueren van YOLOv8 modellen, omdat het een enkele metriek biedt die precisie en terughalen over meerdere klassen omvat. mAP@0.50 meet precisie bij een IoU drempelwaarde van 0,50 en richt zich op het vermogen van het model om objecten correct te detecteren. mAP@0.50:0.95 berekent het gemiddelde van precisie over een reeks IoU drempelwaarden en biedt zo een uitgebreide beoordeling van detectieprestaties. Hoge mAP-scores geven aan dat het model precisie en recall effectief in balans brengt, wat essentieel is voor toepassingen zoals autonoom rijden en bewaking.

Hoe interpreteer ik de waarde Intersection over Union (IoU) voor YOLOv8 objectdetectie?

Intersection over Union (IoU) meet de overlap tussen de voorspelde en ground truth bounding boxes. IoU-waarden variƫren van 0 tot 1, waarbij hogere waarden duiden op een betere lokalisatie nauwkeurigheid. Een IoU van 1,0 betekent een perfecte uitlijning. Gewoonlijk wordt een IoU drempelwaarde van 0,50 gebruikt om ware positieven te definiƫren in statistieken zoals mAP. Lagere IoU-waarden suggereren dat het model moeite heeft met precieze objectlokalisatie, wat kan worden verbeterd door de bounding box regressie te verfijnen of de annotatienauwkeurigheid te verhogen.

Waarom is de F1 Score belangrijk voor het evalueren van YOLOv8 modellen in objectdetectie?

De F1 Score is belangrijk voor het evalueren van YOLOv8 modellen omdat het een harmonisch gemiddelde geeft van precisie en recall, waarbij zowel fout-positieven als fout-negatieven worden afgewogen. Het is vooral waardevol als je te maken hebt met onevenwichtige datasets of toepassingen waarbij alleen precisie of recall onvoldoende is. Een hoge F1 Score geeft aan dat het model effectief objecten detecteert en zowel gemiste detecties als valse alarmen minimaliseert, waardoor het geschikt is voor kritieke toepassingen zoals beveiligingssystemen en medische beeldvorming.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van het gebruik van Ultralytics YOLOv8 voor realtime objectdetectie?

Ultralytics YOLOv8 biedt meerdere voordelen voor realtime objectdetectie:

 • Snelheid en efficiĆ«ntie: Geoptimaliseerd voor inferentie met hoge snelheid, geschikt voor toepassingen die een lage latentie vereisen.
 • Hoge nauwkeurigheid: Geavanceerd algoritme zorgt voor hoge mAP- en IoU-scores, waarbij precisie en recall in evenwicht zijn.
 • Flexibiliteit: Ondersteunt verschillende taken, waaronder objectdetectie, segmentatie en classificatie.
 • Gebruiksgemak: Gebruiksvriendelijke interfaces, uitgebreide documentatie en naadloze integratie met platforms zoals Ultralytics HUB(HUB Quickstart).

Dit maakt YOLOv8 ideaal voor diverse toepassingen, van autonome voertuigen tot slimme stadsoplossingen.

Hoe kunnen validatiegegevens van YOLOv8 helpen om de modelprestaties te verbeteren?

Validatiemetrieken van YOLOv8 zoals precisie, recall, mAP en IoU helpen bij het diagnosticeren en verbeteren van modelprestaties door inzicht te geven in verschillende aspecten van detectie:

 • Precisie: Helpt bij het identificeren en minimaliseren van valse positieven.
 • Terugroepen: Zorgt ervoor dat alle relevante objecten worden gedetecteerd.
 • mAP: Biedt een algehele momentopname van de prestaties, als leidraad voor algemene verbeteringen.
 • IoU: Helpt bij het nauwkeurig afstellen van de lokalisatie van objecten.

Door deze statistieken te analyseren kunnen specifieke zwakke punten worden aangepakt, zoals het aanpassen van vertrouwensdrempels om de precisie te verbeteren of het verzamelen van meer diverse gegevens om de recall te verbeteren. Voor een gedetailleerde uitleg van deze statistieken en hoe je ze moet interpreteren, bekijk je Object Detectie Metriek.Aangemaakt 2023-11-12, Bijgewerkt 2024-07-05
Auteurs: glenn-jocher (7), RizwanMunawar (1), abirami-vina (1)

Reacties