Overslaan naar inhoud

Aangepaste gegevens trainen

šŸ“š Deze handleiding legt uit hoe je je eigen aangepaste dataset kunt trainen met YOLOv5 šŸš€.

Voordat je begint

Kloon repo en installeer requirements.txt in een Python>=3.8.0 omgeving, inclusief PyTorch>=1.8. Modellen en datasets worden automatisch gedownload van de nieuwste YOLOv5 release.

git clone https://github.com/ultralytics/yolov5 # clone
cd yolov5
pip install -r requirements.txt # install

Trainen op aangepaste gegevens

Ultralytics actief leren

Het maken van een aangepast model om je objecten te detecteren is een iteratief proces van het verzamelen en organiseren van afbeeldingen, het labelen van je interessante objecten, het trainen van een model, het inzetten in het wild om voorspellingen te doen en vervolgens het inzetten van dat model gebruiken om voorbeelden van randgevallen te verzamelen om te herhalen en te verbeteren.

Licentie

Ultralytics biedt twee licentie-opties:

Zie Ultralytics Licenties voor meer informatie.

YOLOv5 Modellen moeten worden getraind op gelabelde gegevens om klassen van objecten in die gegevens te leren. Er zijn twee opties om je dataset te maken voordat je begint met trainen:

Optie 1: Een Roboflow Dataset

1.1 Afbeeldingen verzamelen

Je model leert door het goede voorbeeld te geven. Trainen op beelden die lijken op de beelden die het in het wild zal zien is van het grootste belang. In het ideale geval verzamel je een grote verscheidenheid aan afbeeldingen met dezelfde configuratie (camera, hoek, belichting, enz.) als je uiteindelijk je project zult inzetten.

Als dit niet mogelijk is, kun je uitgaan van een openbare dataset om je initiƫle model te trainen en vervolgens tijdens de inferentie afbeeldingen uit het wild nemen om je dataset en model iteratief te verbeteren.

1.2 Labels maken

Als je eenmaal afbeeldingen hebt verzameld, moet je de objecten van belang annoteren om een grondwaarheid te creƫren waarvan je model kan leren.

YOLOv5 nauwkeurigheden

Roboflow Annotate is een eenvoudige webtool voor het beheren en labelen van je afbeeldingen met je team en om ze te exporteren in YOLOv5's annotatieformaat.

1.3 Dataset voorbereiden voor YOLOv5

Of je je afbeeldingen nu labelt met Roboflow of niet, je kunt het gebruiken om je dataset te converteren naar YOLO formaat, een YOLOv5 YAML configuratiebestand te maken en het te hosten om te importeren in je trainingsscript.

Maak een gratis Roboflow account aan en upload je dataset naar een Public werkruimte, label alle niet-geannoteerde afbeeldingen en genereer en exporteer vervolgens een versie van je dataset in YOLOv5 Pytorch formaat.

Opmerking: YOLOv5 doet online augmentatie tijdens de training, dus we raden niet aan om augmentatiestappen toe te passen in Roboflow voor training met YOLOv5. Maar we raden aan de volgende voorbewerkingsstappen toe te passen:

Aanbevolen voorbewerkingsstappen

 • Auto-Orient - om EXIF-oriĆ«ntatie van je afbeeldingen te verwijderen.
 • Resize (Uitrekken) - naar de vierkante invoergrootte van je model (640x640 is de YOLOv5 standaard).

Het genereren van een versie geeft je een momentopname van je dataset, zodat je altijd terug kunt gaan en je toekomstige model trainingsruns ermee kunt vergelijken, zelfs als je later meer afbeeldingen toevoegt of de configuratie verandert.

Exporteren in YOLOv5 Formaat

Exporteren in YOLOv5 Pytorch formaat en kopieer het knipsel naar je trainingsscript of notitieblok om je dataset te downloaden.

Roboflow dataset downloaden knipsel

Optie 2: Een handmatige dataset maken

2.1 Creƫer dataset.yaml

COCO128 is een voorbeeld van een kleine zelfstudiedataset die bestaat uit de eerste 128 afbeeldingen in COCO train2017. Deze zelfde 128 afbeeldingen worden gebruikt voor zowel training als validatie om te controleren of onze trainingslijn in staat is tot overfitting. gegevens/coco128.yaml, hieronder weergegeven, is het configuratiebestand van de dataset dat 1) de hoofddirectory van de dataset definieert path en relatieve paden naar train / val / test afbeeldingsmappen (of *.txt bestanden met afbeeldingspaden) en 2) een klasse names woordenboek:

# Train/val/test sets as 1) dir: path/to/imgs, 2) file: path/to/imgs.txt, or 3) list: [path/to/imgs1, path/to/imgs2, ..]
path: ../datasets/coco128 # dataset root dir
train: images/train2017 # train images (relative to 'path') 128 images
val: images/train2017 # val images (relative to 'path') 128 images
test: # test images (optional)

# Classes (80 COCO classes)
names:
  0: person
  1: bicycle
  2: car
  # ...
  77: teddy bear
  78: hair drier
  79: toothbrush

2.2 Labels maken

Nadat je een annotatiegereedschap hebt gebruikt om je afbeeldingen te labelen, kun je je labels exporteren naar YOLO formaatmet Ć©Ć©n *.txt bestand per afbeelding (als er geen objecten in de afbeelding staan, geen *.txt bestand nodig is). De *.txt bestandsspecificaties zijn:

 • EĆ©n rij per object
 • Elke rij is class x_center y_center width height formaat.
 • Boxcoƶrdinaten moeten in genormaliseerde xywh formaat (van 0 tot 1). Als je vakken in pixels zijn, deel dan x_center en width per beeldbreedte en y_center en height door afbeeldingshoogte.
 • Klassenummers zijn nul-geĆÆndexeerd (beginnen bij 0).

Roboflow annotaties

Het labelbestand dat overeenkomt met de bovenstaande afbeelding bevat 2 personen (klasse 0) en een gelijkspel (klasse 27):

Roboflow dataset voorbewerking

2.3 Mappen organiseren

Organiseer je trein- en valafbeeldingen en labels volgens het onderstaande voorbeeld. YOLOv5 veronderstelt /coco128 binnen een /datasets map naast de /yolov5 map. YOLOv5 Lokaliseert labels automatisch voor elke afbeelding door de laatste instantie van /images/ in elk afbeeldingspad met /labels/. Bijvoorbeeld:

../datasets/coco128/images/im0.jpg # image
../datasets/coco128/labels/im0.txt # label

YOLOv5 datasetstructuur

3. Selecteer een model

Selecteer een voorgetraind model om mee te gaan trainen. Hier selecteren we YOLOv5s, het op Ć©Ć©n na kleinste en snelste model dat beschikbaar is. Zie onze README tabel voor een volledige vergelijking van alle modellen.

YOLOv5 modellen

4. Trein

Train een YOLOv5s-model op COCO128 door dataset, batchgrootte, afbeeldingsgrootte en ofwel voorgetrainde --weights yolov5s.pt (aanbevolen), of willekeurig geĆÆnitialiseerd --weights '' --cfg yolov5s.yaml (niet aanbevolen). Voorgetrainde gewichten worden automatisch gedownload van de nieuwste YOLOv5 release.

python train.py --img 640 --epochs 3 --data coco128.yaml --weights yolov5s.pt

Tip

Toevoegen --cache ram of --cache disk om de training te versnellen (vereist veel RAM- en schijfruimte).

Tip

Train altijd vanaf een lokale dataset. Gemonteerde of netwerkschijven zoals Google Drive zullen erg traag zijn.

Alle trainingsresultaten worden opgeslagen in runs/train/ met oplopende run directories, dus runs/train/exp2, runs/train/exp3 enz. Zie voor meer informatie het gedeelte Training van ons zelfstudieschrift. Open in Colab Openen in Kaggle

5. Visualiseer

Comet Loggen en visualiseren šŸŒŸ NIEUW

Comet is nu volledig geĆÆntegreerd met YOLOv5. Volg en visualiseer modelmetingen in realtime, sla je hyperparameters, datasets en modelcheckpoints op en visualiseer je modelvoorspellingen met Comet Custom Panels! Comet zorgt ervoor dat je nooit het overzicht over je werk verliest en maakt het eenvoudig om resultaten te delen en samen te werken met teams van elke grootte!

Aan de slag gaan is eenvoudig:

pip install comet_ml # 1. install
export COMET_API_KEY=<Your API Key> # 2. paste API key
python train.py --img 640 --epochs 3 --data coco128.yaml --weights yolov5s.pt # 3. train

Als je meer wilt weten over alle ondersteunde Comet functies voor deze integratie, bekijk dan de Comet Les. Als je meer wilt weten over Comet, ga dan naar onze documentatie. Begin met het uitproberen van het Comet Colab Notebook: Open in Colab

YOLO UI

ClearML Loggen en automatiseren šŸŒŸ NIEUW

ClearML is volledig geĆÆntegreerd in YOLOv5 om je experimenten bij te houden, datasetversies te beheren en zelfs op afstand trainingsruns uit te voeren. Om ClearML in te schakelen:

 • pip install clearml
 • uitvoeren clearml-init om verbinding te maken met een ClearML server

Je krijgt alle geweldige functies die je van een experimentmanager verwacht: live updates, modelupload, experimentvergelijking etc. maar ClearML houdt bijvoorbeeld ook ongecommitteerde wijzigingen en geĆÆnstalleerde pakketten bij. Dankzij dat zijn ClearML taken (die we experimenten noemen) ook reproduceerbaar op verschillende machines! Met slechts 1 extra regel kunnen we een YOLOv5 trainingstaak in een wachtrij plannen om te worden uitgevoerd door een willekeurig aantal ClearML Agents (werkers).

Je kunt ClearML Data gebruiken om een versie van je dataset te maken en deze vervolgens door te geven aan YOLOv5 met behulp van de unieke ID. Dit helpt je om je gegevens bij te houden zonder extra gedoe. Bekijk de ClearML Tutorial voor meer informatie!

ClearML UI voor experimentbeheer

Lokaal loggen

Trainingsresultaten worden automatisch bijgehouden met Tensorboard en CSV loggers naar runs/trainwaarbij voor elke nieuwe training een nieuwe experimenteermap wordt aangemaakt als runs/train/exp2, runs/train/exp3enz.

Deze map bevat train- en valstatistieken, mozaĆÆeken, labels, voorspellingen en uitgebreide mozaĆÆeken, evenals metrieken en grafieken waaronder precision-recall (PR) curven en verwarringmatrices.

Resultaten lokale logging

Bestand met resultaten results.csv wordt na elke tijdseenheid bijgewerkt en vervolgens uitgezet als results.png (hieronder) nadat de training is voltooid. Je kunt ook alle results.csv bestand handmatig:

from utils.plots import plot_results

plot_results("path/to/results.csv") # plot 'results.csv' as 'results.png'

resultaten.png

Volgende stappen

Als je model eenmaal getraind is, kun je je beste controlepunt gebruiken best.pt naar:

 • Voer uit CLI of Python inferentie op nieuwe afbeeldingen en video's
 • Valideer nauwkeurigheid op trein-, val- en testsplitsingen
 • Exporteren naar TensorFlow, Keras, ONNX, TFlite, TF.js, CoreML en TensorRT formaten
 • Hyperparameters evolueren om prestaties te verbeteren
 • Je model verbeteren door afbeeldingen uit de echte wereld te nemen en toe te voegen aan je dataset

Ondersteunde omgevingen

Ultralytics biedt een reeks kant-en-klare omgevingen, elk vooraf geĆÆnstalleerd met essentiĆ«le afhankelijkheden zoals CUDA, CUDNN, Python, en PyTorchom je projecten een kickstart te geven.

Projectstatus

YOLOv5 CI

Deze badge geeft aan dat alle YOLOv5 GitHub Actions Continuous Integration (CI) tests met succes zijn doorstaan. Deze CI-tests controleren rigoureus de functionaliteit en prestaties van YOLOv5 op verschillende belangrijke aspecten: training, validatie, inferentie, export en benchmarks. Ze zorgen voor een consistente en betrouwbare werking op macOS, Windows en Ubuntu, met tests die elke 24 uur en bij elke nieuwe commit worden uitgevoerd.

FAQ

Hoe train ik YOLOv5 op mijn aangepaste dataset?

Het trainen van YOLOv5 op een aangepaste dataset bestaat uit verschillende stappen:

 1. Bereid je dataset voor: Verzamel en label afbeeldingen. Gebruik hulpmiddelen zoals Roboflow om gegevens te ordenen en te exporteren naar YOLOv5 formaat.
 2. Setup-omgeving: Kloon de YOLOv5 repo en installeer de afhankelijkheden:
  git clone https://github.com/ultralytics/yolov5
  cd yolov5
  pip install -r requirements.txt
  
 3. Configuratie dataset maken: Schrijf een dataset.yaml bestand met train/val-paden en klassennamen.
 4. Het model trainen:
  python train.py --img 640 --epochs 3 --data dataset.yaml --weights yolov5s.pt
  

Welke tools kan ik gebruiken om mijn YOLOv5 dataset te annoteren?

Je kunt Roboflow Annotate gebruiken, een intuĆÆtief webgebaseerd hulpmiddel voor het labelen van afbeeldingen. Het ondersteunt samenwerking in teamverband en exporteert in YOLOv5 formaat. Na het verzamelen van afbeeldingen kun je Roboflow gebruiken om efficiĆ«nt annotaties te maken en te beheren. Andere opties zijn tools zoals LabelImg en CVAT voor lokale annotaties.

Waarom zou ik Ultralytics HUB gebruiken voor het trainen van mijn YOLO modellen?

Ultralytics HUB biedt een end-to-end platform voor het trainen, inzetten en beheren van YOLO modellen zonder dat je uitgebreide codeervaardigheden nodig hebt. Voordelen van het gebruik van Ultralytics HUB zijn onder andere:

 • Eenvoudige modeltraining: Vereenvoudigt het trainingsproces met vooraf geconfigureerde omgevingen.
 • Gegevensbeheer: Moeiteloos beheren van datasets en versiebeheer.
 • Real-time bewaking: Integreert tools zoals Comet voor het in realtime bijhouden en visualiseren van statistieken.
 • Samenwerking: Ideaal voor teamprojecten met gedeelde bronnen en eenvoudig beheer.

Hoe converteer ik mijn geannoteerde gegevens naar YOLOv5 ?

Geannoteerde gegevens converteren naar YOLOv5 met Roboflow:

 1. Upload je dataset naar een Roboflow werkruimte.
 2. Label afbeeldingen als ze nog niet gelabeld zijn.
 3. Genereren en exporteren de dataset in YOLOv5 Pytorch formaat. Zorg ervoor dat voorbewerkingsstappen zoals Auto-Orient en Resize (Uitrekken) naar het vierkante invoergrootte (bijv. 640x640) worden toegepast.
 4. Download de Dataset en integreer deze in je YOLOv5 trainingsscript.

Wat zijn de licentieopties voor het gebruik van YOLOv5 in commerciƫle toepassingen?

Ultralytics biedt twee licentie-opties:

 • AGPL-3.0 Licentie: Een open-source licentie geschikt voor niet-commercieel gebruik, ideaal voor studenten en enthousiastelingen.
 • Ondernemingslicentie: Op maat gemaakt voor bedrijven die YOLOv5 willen integreren in commerciĆ«le producten en diensten. Ga voor gedetailleerde informatie naar onze pagina Licenties.

Raadpleeg voor meer informatie onze gids over Ultralytics Licenties.Created 2023-11-12, Updated 2024-07-10
Authors: glenn-jocher (17), Burhan-Q (1)

Reacties