Overslaan naar inhoud

Model samenstellen

📚 Deze handleiding legt uit hoe je YOLOv5 🚀 model ensembling gebruikt tijdens het testen en inferentie voor verbeterde mAP en Recall.

Van https://en.wikipedia.org/wiki/Ensemble_learning:

Ensemble modellering is een proces waarbij meerdere uiteenlopende modellen worden gemaakt om een uitkomst te voorspellen, ofwel door veel verschillende modelleeralgoritmen te gebruiken of door verschillende sets met trainingsgegevens te gebruiken. Het ensemblemodel voegt dan de voorspelling van elk basismodel samen en resulteert in één uiteindelijke voorspelling voor de ongeziene gegevens. De motivatie voor het gebruik van ensemblemodellen is het verkleinen van de generalisatiefout van de voorspelling. Zolang de basismodellen divers en onafhankelijk zijn, neemt de voorspelfout van het model af wanneer de ensemblebenadering wordt gebruikt. De benadering zoekt naar de wijsheid van menigtes bij het doen van een voorspelling. Ook al heeft het ensemblemodel meerdere basismodellen binnen het model, het gedraagt en presteert als een enkel model.

Voordat je begint

Kloon repo en installeer requirements.txt in een Python>=3.8.0 omgeving, inclusief PyTorch>=1.8. Modellen en datasets worden automatisch gedownload van de nieuwste YOLOv5 release.

git clone https://github.com/ultralytics/yolov5 # clone
cd yolov5
pip install -r requirements.txt # install

Test normaal

Voordat we gaan ensemblen, willen we de basisprestaties van een enkel model vaststellen. Deze opdracht test YOLOv5x op COCO val2017 met een afbeeldingsgrootte van 640 pixels. yolov5x.pt is het grootste en meest nauwkeurige model dat beschikbaar is. Andere opties zijn yolov5s.pt, yolov5m.pt en yolov5l.ptof je eigen controlepunt van het trainen van een aangepaste dataset ./weights/best.pt. Zie onze README voor meer informatie over alle beschikbare modellen. tabel.

python val.py --weights yolov5x.pt --data coco.yaml --img 640 --half

Uitgang:

val: data=./data/coco.yaml, weights=['yolov5x.pt'], batch_size=32, imgsz=640, conf_thres=0.001, iou_thres=0.65, task=val, device=, single_cls=False, augment=False, verbose=False, save_txt=False, save_hybrid=False, save_conf=False, save_json=True, project=runs/val, name=exp, exist_ok=False, half=True
YOLOv5 🚀 v5.0-267-g6a3ee7c torch 1.9.0+cu102 CUDA:0 (Tesla P100-PCIE-16GB, 16280.875MB)

Fusing layers...
Model Summary: 476 layers, 87730285 parameters, 0 gradients

val: Scanning '../datasets/coco/val2017' images and labels...4952 found, 48 missing, 0 empty, 0 corrupted: 100% 5000/5000 [00:01<00:00, 2846.03it/s]
val: New cache created: ../datasets/coco/val2017.cache
        Class   Images   Labels     P     R   mAP@.5 mAP@.5:.95: 100% 157/157 [02:30<00:00, 1.05it/s]
         all    5000   36335   0.746   0.626    0.68    0.49
Speed: 0.1ms pre-process, 22.4ms inference, 1.4ms NMS per image at shape (32, 3, 640, 640) # <--- baseline speed

Evaluating pycocotools mAP... saving runs/val/exp/yolov5x_predictions.json...
...
 Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area=  all | maxDets=100 ] = 0.504 # <--- baseline mAP
 Average Precision (AP) @[ IoU=0.50   | area=  all | maxDets=100 ] = 0.688
 Average Precision (AP) @[ IoU=0.75   | area=  all | maxDets=100 ] = 0.546
 Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= small | maxDets=100 ] = 0.351
 Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area=medium | maxDets=100 ] = 0.551
 Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= large | maxDets=100 ] = 0.644
 Average Recall   (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=  all | maxDets= 1 ] = 0.382
 Average Recall   (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=  all | maxDets= 10 ] = 0.628
 Average Recall   (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=  all | maxDets=100 ] = 0.681 # <--- baseline mAR
 Average Recall   (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= small | maxDets=100 ] = 0.524
 Average Recall   (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=medium | maxDets=100 ] = 0.735
 Average Recall   (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= large | maxDets=100 ] = 0.826

Ensemble test

Meerdere voorgetrainde modellen kunnen samengevoegd worden bij test en inferentie door simpelweg extra modellen toe te voegen aan de --weights argument in elk bestaand val.py of detect.py commando. Dit voorbeeld test een ensemble van 2 modellen samen:

 • YOLOv5x
 • YOLOv5l6
python val.py --weights yolov5x.pt yolov5l6.pt --data coco.yaml --img 640 --half

Uitgang:

val: data=./data/coco.yaml, weights=['yolov5x.pt', 'yolov5l6.pt'], batch_size=32, imgsz=640, conf_thres=0.001, iou_thres=0.6, task=val, device=, single_cls=False, augment=False, verbose=False, save_txt=False, save_hybrid=False, save_conf=False, save_json=True, project=runs/val, name=exp, exist_ok=False, half=True
YOLOv5 🚀 v5.0-267-g6a3ee7c torch 1.9.0+cu102 CUDA:0 (Tesla P100-PCIE-16GB, 16280.875MB)

Fusing layers...
Model Summary: 476 layers, 87730285 parameters, 0 gradients # Model 1
Fusing layers...
Model Summary: 501 layers, 77218620 parameters, 0 gradients # Model 2
Ensemble created with ['yolov5x.pt', 'yolov5l6.pt'] # Ensemble notice

val: Scanning '../datasets/coco/val2017.cache' images and labels... 4952 found, 48 missing, 0 empty, 0 corrupted: 100% 5000/5000 [00:00<00:00, 49695545.02it/s]
        Class   Images   Labels     P     R   mAP@.5 mAP@.5:.95: 100% 157/157 [03:58<00:00, 1.52s/it]
         all    5000   36335   0.747   0.637   0.692   0.502
Speed: 0.1ms pre-process, 39.5ms inference, 2.0ms NMS per image at shape (32, 3, 640, 640) # <--- ensemble speed

Evaluating pycocotools mAP... saving runs/val/exp3/yolov5x_predictions.json...
...
 Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area=  all | maxDets=100 ] = 0.515 # <--- ensemble mAP
 Average Precision (AP) @[ IoU=0.50   | area=  all | maxDets=100 ] = 0.699
 Average Precision (AP) @[ IoU=0.75   | area=  all | maxDets=100 ] = 0.557
 Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= small | maxDets=100 ] = 0.356
 Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area=medium | maxDets=100 ] = 0.563
 Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= large | maxDets=100 ] = 0.668
 Average Recall   (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=  all | maxDets= 1 ] = 0.387
 Average Recall   (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=  all | maxDets= 10 ] = 0.638
 Average Recall   (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=  all | maxDets=100 ] = 0.689 # <--- ensemble mAR
 Average Recall   (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= small | maxDets=100 ] = 0.526
 Average Recall   (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=medium | maxDets=100 ] = 0.743
 Average Recall   (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= large | maxDets=100 ] = 0.844

Ensemble-inferentie

Voeg extra modellen toe aan de --weights argument om ensemble-inferentie uit te voeren:

python detect.py --weights yolov5x.pt yolov5l6.pt --img 640 --source data/images

Uitgang:

YOLOv5 🚀 v5.0-267-g6a3ee7c torch 1.9.0+cu102 CUDA:0 (Tesla P100-PCIE-16GB, 16280.875MB)

Fusing layers...
Model Summary: 476 layers, 87730285 parameters, 0 gradients
Fusing layers...
Model Summary: 501 layers, 77218620 parameters, 0 gradients
Ensemble created with ['yolov5x.pt', 'yolov5l6.pt']

image 1/2 /content/yolov5/data/images/bus.jpg: 640x512 4 persons, 1 bus, 1 tie, Done. (0.063s)
image 2/2 /content/yolov5/data/images/zidane.jpg: 384x640 3 persons, 2 ties, Done. (0.056s)
Results saved to runs/detect/exp2
Done. (0.223s)

YOLO gevolgtrekkingenresultaat

Ondersteunde omgevingen

Ultralytics biedt een reeks kant-en-klare omgevingen, elk vooraf geïnstalleerd met essentiële afhankelijkheden zoals CUDA, CUDNN, Python, en PyTorchom je projecten een kickstart te geven.

Projectstatus

YOLOv5 CI

Deze badge geeft aan dat alle YOLOv5 GitHub Actions Continuous Integration (CI) tests met succes zijn doorstaan. Deze CI-tests controleren rigoureus de functionaliteit en prestaties van YOLOv5 op verschillende belangrijke aspecten: training, validatie, inferentie, export en benchmarks. Ze zorgen voor een consistente en betrouwbare werking op macOS, Windows en Ubuntu, met tests die elke 24 uur en bij elke nieuwe commit worden uitgevoerd.Gemaakt op 2023-11-12, Bijgewerkt op 2024-06-02
Auteurs: glenn-jocher (6)

Reacties