Overslaan naar inhoud

Handleiding snoeien/sparsity

📚 Deze handleiding legt uit hoe je snoeien kunt toepassen op YOLOv5 🚀 modellen.

Voordat je begint

Kloon repo en installeer requirements.txt in een Python>=3.8.0 omgeving, inclusief PyTorch>=1.8. Modellen en datasets worden automatisch gedownload van de nieuwste YOLOv5 release.

git clone https://github.com/ultralytics/yolov5 # clone
cd yolov5
pip install -r requirements.txt # install

Test normaal

Voordat we gaan snoeien, willen we een basislijn bepalen om mee te vergelijken. Deze opdracht test YOLOv5x op COCO val2017 met een afbeeldingsgrootte van 640 pixels. yolov5x.pt is het grootste en meest nauwkeurige model dat beschikbaar is. Andere opties zijn yolov5s.pt, yolov5m.pt en yolov5l.ptof je eigen controlepunt van het trainen van een aangepaste dataset ./weights/best.pt. Zie onze README voor meer informatie over alle beschikbare modellen. tabel.

python val.py --weights yolov5x.pt --data coco.yaml --img 640 --half

Uitgang:

val: data=/content/yolov5/data/coco.yaml, weights=['yolov5x.pt'], batch_size=32, imgsz=640, conf_thres=0.001, iou_thres=0.65, task=val, device=, workers=8, single_cls=False, augment=False, verbose=False, save_txt=False, save_hybrid=False, save_conf=False, save_json=True, project=runs/val, name=exp, exist_ok=False, half=True, dnn=False
YOLOv5 🚀 v6.0-224-g4c40933 torch 1.10.0+cu111 CUDA:0 (Tesla V100-SXM2-16GB, 16160MiB)

Fusing layers...
Model Summary: 444 layers, 86705005 parameters, 0 gradients
val: Scanning '/content/datasets/coco/val2017.cache' images and labels... 4952 found, 48 missing, 0 empty, 0 corrupt: 100% 5000/5000 [00:00<?, ?it/s]
        Class   Images   Labels     P     R   mAP@.5 mAP@.5:.95: 100% 157/157 [01:12<00:00, 2.16it/s]
         all    5000   36335   0.732   0.628   0.683   0.496
Speed: 0.1ms pre-process, 5.2ms inference, 1.7ms NMS per image at shape (32, 3, 640, 640) # <--- base speed

Evaluating pycocotools mAP... saving runs/val/exp2/yolov5x_predictions.json...
...
 Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area=  all | maxDets=100 ] = 0.507 # <--- base mAP
 Average Precision (AP) @[ IoU=0.50   | area=  all | maxDets=100 ] = 0.689
 Average Precision (AP) @[ IoU=0.75   | area=  all | maxDets=100 ] = 0.552
 Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= small | maxDets=100 ] = 0.345
 Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area=medium | maxDets=100 ] = 0.559
 Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= large | maxDets=100 ] = 0.652
 Average Recall   (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=  all | maxDets= 1 ] = 0.381
 Average Recall   (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=  all | maxDets= 10 ] = 0.630
 Average Recall   (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=  all | maxDets=100 ] = 0.682
 Average Recall   (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= small | maxDets=100 ] = 0.526
 Average Recall   (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=medium | maxDets=100 ] = 0.731
 Average Recall   (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= large | maxDets=100 ] = 0.829
Results saved to runs/val/exp

Test YOLOv5x op COCO (0,30 sparsity)

We herhalen de bovenstaande test met een gesnoeid model door de torch_utils.prune() commando. We werken val.py om YOLOv5x terug te brengen tot 0,3 sparsity:

Screenshot 2022-02-02 om 22 54 18

30% gesnoeide output:

val: data=/content/yolov5/data/coco.yaml, weights=['yolov5x.pt'], batch_size=32, imgsz=640, conf_thres=0.001, iou_thres=0.65, task=val, device=, workers=8, single_cls=False, augment=False, verbose=False, save_txt=False, save_hybrid=False, save_conf=False, save_json=True, project=runs/val, name=exp, exist_ok=False, half=True, dnn=False
YOLOv5 🚀 v6.0-224-g4c40933 torch 1.10.0+cu111 CUDA:0 (Tesla V100-SXM2-16GB, 16160MiB)

Fusing layers...
Model Summary: 444 layers, 86705005 parameters, 0 gradients
Pruning model... 0.3 global sparsity
val: Scanning '/content/datasets/coco/val2017.cache' images and labels... 4952 found, 48 missing, 0 empty, 0 corrupt: 100% 5000/5000 [00:00<?, ?it/s]
        Class   Images   Labels     P     R   mAP@.5 mAP@.5:.95: 100% 157/157 [01:11<00:00, 2.19it/s]
         all    5000   36335   0.724   0.614   0.671   0.478
Speed: 0.1ms pre-process, 5.2ms inference, 1.7ms NMS per image at shape (32, 3, 640, 640) # <--- prune mAP

Evaluating pycocotools mAP... saving runs/val/exp3/yolov5x_predictions.json...
...
 Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area=  all | maxDets=100 ] = 0.489 # <--- prune mAP
 Average Precision (AP) @[ IoU=0.50   | area=  all | maxDets=100 ] = 0.677
 Average Precision (AP) @[ IoU=0.75   | area=  all | maxDets=100 ] = 0.537
 Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= small | maxDets=100 ] = 0.334
 Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area=medium | maxDets=100 ] = 0.542
 Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= large | maxDets=100 ] = 0.635
 Average Recall   (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=  all | maxDets= 1 ] = 0.370
 Average Recall   (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=  all | maxDets= 10 ] = 0.612
 Average Recall   (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=  all | maxDets=100 ] = 0.664
 Average Recall   (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= small | maxDets=100 ] = 0.496
 Average Recall   (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=medium | maxDets=100 ] = 0.722
 Average Recall   (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= large | maxDets=100 ] = 0.803
Results saved to runs/val/exp3

In de resultaten kunnen we zien dat we een karigheid van 30% in ons model na het snoeien, wat betekent dat 30% van de gewichtsparameters van het model in nn.Conv2d lagen gelijk zijn aan 0. De inferentietijd is in wezen onveranderdterwijl de AP en AR scores een iets lagere.

Ondersteunde omgevingen

Ultralytics biedt een reeks kant-en-klare omgevingen, elk vooraf geïnstalleerd met essentiële afhankelijkheden zoals CUDA, CUDNN, Python, en PyTorchom je projecten een kickstart te geven.

Projectstatus

YOLOv5 CI

Deze badge geeft aan dat alle YOLOv5 GitHub Actions Continuous Integration (CI) tests met succes zijn doorstaan. Deze CI-tests controleren rigoureus de functionaliteit en prestaties van YOLOv5 op verschillende belangrijke aspecten: training, validatie, inferentie, export en benchmarks. Ze zorgen voor een consistente en betrouwbare werking op macOS, Windows en Ubuntu, met tests die elke 24 uur en bij elke nieuwe commit worden uitgevoerd.Gemaakt op 2023-11-12, Bijgewerkt op 2024-06-02
Auteurs: glenn-jocher (3)

Reacties