Overslaan naar inhoud

TFLite, ONNX, CoreML, TensorRT Export

šŸ“š Deze handleiding legt uit hoe je een getraind YOLOv5 šŸš€ model exporteert van PyTorch naar ONNX en TorchScript formaten.

Voordat je begint

Kloon repo en installeer requirements.txt in een Python>=3.8.0 omgeving, inclusief PyTorch>=1.8. Modellen en datasets worden automatisch gedownload van de nieuwste YOLOv5 release.

git clone https://github.com/ultralytics/yolov5 # clone
cd yolov5
pip install -r requirements.txt # install

Voor TensorRT exportvoorbeeld (vereist GPU) zie onze Colab notebook appendix sectie. Open in Colab

Formaten

YOLOv5 inferentie wordt officieel ondersteund in 11 formaten:

šŸ’” ProTip: Exporteer naar ONNX of OpenVINO voor een snelheidstoename tot 3x CPU . Zie CPU Benchmarks. šŸ’” ProTip: Exporteer naar TensorRT voor een snelheid tot 5x GPU . Zie GPU Benchmarks.

Formaat export.py --include Model
PyTorch - yolov5s.pt
TorchScript torchscript yolov5s.torchscript
ONNX onnx yolov5s.onnx
OpenVINO openvino yolov5s_openvino_model/
TensorRT engine yolov5s.engine
CoreML coreml yolov5s.mlmodel
TensorFlow SavedModel saved_model yolov5s_saved_model/
TensorFlow GraphDef pb yolov5s.pb
TensorFlow Lite tflite yolov5s.tflite
TensorFlow Rand TPU edgetpu yolov5s_edgetpu.tflite
TensorFlow.js tfjs yolov5s_web_model/
PaddlePaddle paddle yolov5s_paddle_model/

Benchmarks

Onderstaande benchmarks zijn uitgevoerd op een Colab Pro met de YOLOv5 tutorial notebook Open in Colab. Om te reproduceren:

python benchmarks.py --weights yolov5s.pt --imgsz 640 --device 0

Colab Pro V100 GPU

benchmarks: weights=/content/yolov5/yolov5s.pt, imgsz=640, batch_size=1, data=/content/yolov5/data/coco128.yaml, device=0, half=False, test=False
Checking setup...
YOLOv5 šŸš€ v6.1-135-g7926afc torch 1.10.0+cu111 CUDA:0 (Tesla V100-SXM2-16GB, 16160MiB)
Setup complete āœ… (8 CPUs, 51.0 GB RAM, 46.7/166.8 GB disk)

Benchmarks complete (458.07s)
          Format mAP@0.5:0.95 Inference time (ms)
0         PyTorch    0.4623        10.19
1       TorchScript    0.4623         6.85
2          ONNX    0.4623        14.63
3        OpenVINO      NaN         NaN
4        TensorRT    0.4617         1.89
5         CoreML      NaN         NaN
6  TensorFlow SavedModel    0.4623        21.28
7   TensorFlow GraphDef    0.4623        21.22
8     TensorFlow Lite      NaN         NaN
9   TensorFlow Edge TPU      NaN         NaN
10     TensorFlow.js      NaN         NaN

Colab Pro CPU

benchmarks: weights=/content/yolov5/yolov5s.pt, imgsz=640, batch_size=1, data=/content/yolov5/data/coco128.yaml, device=cpu, half=False, test=False
Checking setup...
YOLOv5 šŸš€ v6.1-135-g7926afc torch 1.10.0+cu111 CPU
Setup complete āœ… (8 CPUs, 51.0 GB RAM, 41.5/166.8 GB disk)

Benchmarks complete (241.20s)
          Format mAP@0.5:0.95 Inference time (ms)
0         PyTorch    0.4623        127.61
1       TorchScript    0.4623        131.23
2          ONNX    0.4623        69.34
3        OpenVINO    0.4623        66.52
4        TensorRT      NaN         NaN
5         CoreML      NaN         NaN
6  TensorFlow SavedModel    0.4623        123.79
7   TensorFlow GraphDef    0.4623        121.57
8     TensorFlow Lite    0.4623        316.61
9   TensorFlow Edge TPU      NaN         NaN
10     TensorFlow.js      NaN         NaN

Een getraind YOLOv5 model exporteren

Deze opdracht exporteert een voorgetraind YOLOv5s-model naar de formaten TorchScript en ONNX . yolov5s.pt is het 'kleine' model, het op Ć©Ć©n na kleinste model dat beschikbaar is. Andere opties zijn yolov5n.pt, yolov5m.pt, yolov5l.pt en yolov5x.ptsamen met hun P6 tegenhangers, d.w.z. yolov5s6.pt of je eigen aangepaste trainingscontrolepunt, bijv. runs/exp/weights/best.pt. Zie onze README voor meer informatie over alle beschikbare modellen. tabel.

python export.py --weights yolov5s.pt --include torchscript onnx

ProTip: Toevoegen --half modellen exporteren met FP16 halve precisie voor kleinere bestandsgroottes

Uitgang:

export: data=data/coco128.yaml, weights=['yolov5s.pt'], imgsz=[640, 640], batch_size=1, device=cpu, half=False, inplace=False, train=False, keras=False, optimize=False, int8=False, dynamic=False, simplify=False, opset=12, verbose=False, workspace=4, nms=False, agnostic_nms=False, topk_per_class=100, topk_all=100, iou_thres=0.45, conf_thres=0.25, include=['torchscript', 'onnx']
YOLOv5 šŸš€ v6.2-104-ge3e5122 Python-3.8.0 torch-1.12.1+cu113 CPU

Downloading https://github.com/ultralytics/yolov5/releases/download/v6.2/yolov5s.pt to yolov5s.pt...
100% 14.1M/14.1M [00:00<00:00, 274MB/s]

Fusing layers...
YOLOv5s summary: 213 layers, 7225885 parameters, 0 gradients

PyTorch: starting from yolov5s.pt with output shape (1, 25200, 85) (14.1 MB)

TorchScript: starting export with torch 1.12.1+cu113...
TorchScript: export success āœ… 1.7s, saved as yolov5s.torchscript (28.1 MB)

ONNX: starting export with onnx 1.12.0...
ONNX: export success āœ… 2.3s, saved as yolov5s.onnx (28.0 MB)

Export complete (5.5s)
Results saved to /content/yolov5
Detect:     python detect.py --weights yolov5s.onnx
Validate:    python val.py --weights yolov5s.onnx
PyTorch Hub:   model = torch.hub.load('ultralytics/yolov5', 'custom', 'yolov5s.onnx')
Visualize:    https://netron.app/

De 3 geƫxporteerde modellen worden opgeslagen naast het originele PyTorch model:

YOLO exportlocaties

Netron Viewer wordt aanbevolen voor het visualiseren van geƫxporteerde modellen:

YOLO model visualisatie

Voorbeelden van geƫxporteerd modelgebruik

detect.py voert inferentie uit op geƫxporteerde modellen:

python detect.py --weights yolov5s.pt         # PyTorch
              yolov5s.torchscript    # TorchScript
              yolov5s.onnx        # ONNX Runtime or OpenCV DNN with dnn=True
              yolov5s_openvino_model   # OpenVINO
              yolov5s.engine       # TensorRT
              yolov5s.mlmodel      # CoreML (macOS only)
              yolov5s_saved_model    # TensorFlow SavedModel
              yolov5s.pb         # TensorFlow GraphDef
              yolov5s.tflite       # TensorFlow Lite
              yolov5s_edgetpu.tflite   # TensorFlow Edge TPU
              yolov5s_paddle_model    # PaddlePaddle

val.py voert validatie uit op geƫxporteerde modellen:

python val.py --weights yolov5s.pt         # PyTorch
            yolov5s.torchscript    # TorchScript
            yolov5s.onnx        # ONNX Runtime or OpenCV DNN with dnn=True
            yolov5s_openvino_model   # OpenVINO
            yolov5s.engine       # TensorRT
            yolov5s.mlmodel      # CoreML (macOS Only)
            yolov5s_saved_model    # TensorFlow SavedModel
            yolov5s.pb         # TensorFlow GraphDef
            yolov5s.tflite       # TensorFlow Lite
            yolov5s_edgetpu.tflite   # TensorFlow Edge TPU
            yolov5s_paddle_model    # PaddlePaddle

Gebruik PyTorch Hub met geƫxporteerde YOLOv5 modellen:

import torch

# Model
model = torch.hub.load("ultralytics/yolov5", "custom", "yolov5s.pt")
model = torch.hub.load("ultralytics/yolov5", "custom", "yolov5s.torchscript ") # TorchScript
model = torch.hub.load("ultralytics/yolov5", "custom", "yolov5s.onnx") # ONNX Runtime
model = torch.hub.load("ultralytics/yolov5", "custom", "yolov5s_openvino_model") # OpenVINO
model = torch.hub.load("ultralytics/yolov5", "custom", "yolov5s.engine") # TensorRT
model = torch.hub.load("ultralytics/yolov5", "custom", "yolov5s.mlmodel") # CoreML (macOS Only)
model = torch.hub.load("ultralytics/yolov5", "custom", "yolov5s_saved_model") # TensorFlow SavedModel
model = torch.hub.load("ultralytics/yolov5", "custom", "yolov5s.pb") # TensorFlow GraphDef
model = torch.hub.load("ultralytics/yolov5", "custom", "yolov5s.tflite") # TensorFlow Lite
model = torch.hub.load("ultralytics/yolov5", "custom", "yolov5s_edgetpu.tflite") # TensorFlow Edge TPU
model = torch.hub.load("ultralytics/yolov5", "custom", "yolov5s_paddle_model") # PaddlePaddle

# Images
img = "https://ultralytics.com/images/zidane.jpg" # or file, Path, PIL, OpenCV, numpy, list

# Inference
results = model(img)

# Results
results.print() # or .show(), .save(), .crop(), .pandas(), etc.

OpenCV DNN inferentie

OpenCV inferentie met ONNX modellen:

python export.py --weights yolov5s.pt --include onnx

python detect.py --weights yolov5s.onnx --dnn # detect
python val.py --weights yolov5s.onnx --dnn # validate

C++ Inferentie

YOLOv5 OpenCV DNN C++ inferentie op geƫxporteerde ONNX modelvoorbeelden:

YOLOv5 OpenVINO C++ inferentie voorbeelden:

TensorFlow.js Webbrowser Inferentie

Ondersteunde omgevingen

Ultralytics biedt een reeks kant-en-klare omgevingen, elk vooraf geĆÆnstalleerd met essentiĆ«le afhankelijkheden zoals CUDA, CUDNN, Python, en PyTorchom je projecten een kickstart te geven.

Projectstatus

YOLOv5 CI

Deze badge geeft aan dat alle YOLOv5 GitHub Actions Continuous Integration (CI) tests met succes zijn doorstaan. Deze CI-tests controleren rigoureus de functionaliteit en prestaties van YOLOv5 op verschillende belangrijke aspecten: training, validatie, inferentie, export en benchmarks. Ze zorgen voor een consistente en betrouwbare werking op macOS, Windows en Ubuntu, met tests die elke 24 uur en bij elke nieuwe commit worden uitgevoerd.Gemaakt op 2023-11-12, Bijgewerkt op 2024-06-10
Auteurs: glenn-jocher (8)

Reacties