Overslaan naar inhoud

Ultralytics YOLO Veelgestelde vragen (FAQ)

This FAQ section addresses common questions and issues users might encounter while working with Ultralytics YOLO repositories.

FAQ

Wat is Ultralytics en wat biedt het?

Ultralytics is een AI-bedrijf gespecialiseerd in geavanceerde objectdetectie en beeldsegmentatiemodellen, met een focus op de YOLO (You Only Look Once) familie. Hun aanbod omvat:

Hoe installeer ik het Ultralytics pakket?

Het installeren van het Ultralytics pakket is eenvoudig met pip:

pip install ultralytics

Installeer voor de nieuwste ontwikkelversie rechtstreeks vanuit de GitHub repository:

pip install git+https://github.com/ultralytics/ultralytics.git

Detailed installation instructions can be found in the quickstart guide.

Wat zijn de systeemvereisten voor het uitvoeren van Ultralytics modellen?

Minimumeisen:

 • Python 3.7+
 • PyTorch 1.7+
 • CUDA-compatibele GPU (voor GPU versnelling)

Aanbevolen opstelling:

 • Python 3.8+
 • PyTorch 1.10+
 • NVIDIA GPU met CUDA 11.2+
 • 8 GB + WERKGEHEUGEN
 • 50 GB+ vrije schijfruimte (voor opslag van gegevenssets en modeltraining)

For troubleshooting common issues, visit the YOLO Common Issues page.

Hoe kan ik een aangepast YOLOv8 model trainen op mijn eigen dataset?

Om een gewoonte te trainen YOLOv8 model:

 1. Bereid uw dataset voor in YOLO formaat (afbeeldingen en bijbehorende label txt-bestanden).
 2. Maak een YAML-bestand waarin de structuur en klassen van uw gegevensset worden beschreven.
 3. Gebruik het volgende Python Code om de training te starten:
from ultralytics import YOLO

# Load a model
model = YOLO("yolov8n.yaml") # build a new model from scratch
model = YOLO("yolov8n.pt") # load a pretrained model (recommended for training)

# Train the model
results = model.train(data="path/to/your/data.yaml", epochs=100, imgsz=640)

For a more in-depth guide, including data preparation and advanced training options, refer to the comprehensive training guide.

Welke voorgetrainde modellen zijn beschikbaar in Ultralytics?

Ultralytics biedt een breed scala aan voorgetrainde YOLOv8 modellen voor verschillende taken:

 • Object detectie: YOLOv8n, YOLOv8s, YOLOv8m, YOLOv8l, YOLOv8x
 • Segmentatie van exemplaren: YOLOv8n-Seg YOLOv8s-Seg YOLOv8m-Seg YOLOv8l-Seg YOLOv8x-Seg
 • Classificatie: YOLOv8n-Cls YOLOv8s-Cls YOLOv8m-Cls YOLOv8l-Cls YOLOv8x-Cls

These models vary in size and complexity, offering different trade-offs between speed and accuracy. Explore the full range of pretrained models to find the best fit for your project.

Hoe voer ik inferentie uit met een getraind Ultralytics model?

Ga als volgt te werk om deductie uit te voeren met een getraind model:

from ultralytics import YOLO

# Load a model
model = YOLO("path/to/your/model.pt")

# Perform inference
results = model("path/to/image.jpg")

# Process results
for r in results:
  print(r.boxes) # print bbox predictions
  print(r.masks) # print mask predictions
  print(r.probs) # print class probabilities

For advanced inference options, including batch processing and video inference, check out the detailed prediction guide.

Kunnen Ultralytics modellen worden ingezet op randapparaten of in productieomgevingen?

Absoluut! Ultralytics modellen zijn ontworpen voor veelzijdige inzet op verschillende platforms:

 • Randapparaten: Optimaliseer inferentie op apparaten zoals NVIDIA Jetson of Intel Neural Compute Stick met TensorRT, ONNX, of OpenVINO.
 • Mobiel: Implementeer op Android of iOS apparaten door modellen te converteren naar TFLite of Core ML.
 • Cloud: Maak gebruik van frameworks zoals TensorFlow Serving of PyTorch Serve voor schaalbare cloudimplementaties.
 • Web: Implementeer in-browser inferentie met ONNX.js of TensorFlow.js.

Ultralytics provides export functions to convert models to various formats for deployment. Explore the wide range of deployment options to find the best solution for your use case.

Wat is het verschil tussen YOLOv5 en YOLOv8?

De belangrijkste verschillen zijn:

 • Architectuur: YOLOv8 heeft een verbeterd ontwerp van de ruggengraat en de kop voor betere prestaties.
 • Prestaties: YOLOv8 biedt over het algemeen superieure nauwkeurigheid en snelheid vergeleken met YOLOv5.
 • Taken: YOLOv8 ondersteunt objectdetectie, segmentatie en classificatie in een verenigd raamwerk.
 • Codebase: YOLOv8 is geïmplementeerd met een meer modulaire en uitbreidbare architectuur, waardoor aanpassingen en uitbreidingen eenvoudiger zijn.
 • Training: YOLOv8 bevat geavanceerde trainingstechnieken zoals multi-dataset training en hyperparameter evolutie voor betere resultaten.

For an in-depth comparison of features and performance metrics, visit the YOLOv5 vs YOLOv8 comparison page.

Hoe kan ik bijdragen aan het Ultralytics open-source project?

Bijdragen aan Ultralytics is een geweldige manier om het project te verbeteren en je vaardigheden uit te breiden. Hier lees je hoe je mee kunt doen:

 1. Vork de Ultralytics repository op GitHub.
 2. Maak een nieuwe vertakking voor uw functie of bugfix.
 3. Breng uw wijzigingen aan en zorg ervoor dat alle tests slagen.
 4. Dien een pull request in met een duidelijke beschrijving van je wijzigingen.
 5. Neem deel aan het codebeoordelingsproces.

You can also contribute by reporting bugs, suggesting features, or improving documentation. For detailed guidelines and best practices, refer to the contributing guide.

Hoe installeer ik het Ultralytics pakket in Python?

Het installeren van het Ultralytics pakket in Python is eenvoudig. Gebruik pip door de volgende opdracht uit te voeren in je terminal of opdrachtprompt:

pip install ultralytics

Voor de geavanceerde ontwikkelversie installeer je rechtstreeks vanuit de GitHub repository:

pip install git+https://github.com/ultralytics/ultralytics.git

For environment-specific installation instructions and troubleshooting tips, consult the comprehensive quickstart guide.

Wat zijn de belangrijkste functies van Ultralytics YOLO ?

Ultralytics YOLO beschikt over een uitgebreide set functies voor geavanceerde objectdetectie en beeldsegmentatie:

 • Real-time detectie: Objecten efficiënt detecteren en classificeren in realtime scenario's.
 • Pre-Trained Models: Access a variety of pretrained models that balance speed and accuracy for different use cases.
 • Custom Training: Easily fine-tune models on custom datasets with the flexible training pipeline.
 • Wide Deployment Options: Export models to various formats like TensorRT, ONNX, and CoreML for deployment across different platforms.
 • Extensive Documentation: Benefit from comprehensive documentation and a supportive community to guide you through your computer vision journey.

Explore the YOLO models page for an in-depth look at the capabilities and architectures of different YOLO versions.

Hoe kan ik de prestaties van mijn YOLO model verbeteren?

Je kunt de prestaties van je YOLO model met verschillende technieken verbeteren:

 1. Hyperparameter Tuning: Experiment with different hyperparameters using the Hyperparameter Tuning Guide to optimize model performance.
 2. Gegevensuitbreiding: Technieken zoals spiegelen, schalen, roteren en kleuraanpassingen implementeren om je trainingsdataset te verbeteren en de generalisatie van het model te verhogen.
 3. Transfer Learning: Leverage pre-trained models and fine-tune them on your specific dataset using the Train YOLOv8 guide.
 4. Export to Efficient Formats: Convert your model to optimized formats like TensorRT or ONNX for faster inference using the Export guide.
 5. Benchmarking: Utilize the Benchmark Mode to measure and improve inference speed and accuracy systematically.

Kan ik Ultralytics YOLO modellen inzetten op mobiele en randapparaten?

Ja, Ultralytics YOLO modellen zijn ontworpen voor veelzijdige inzet, inclusief mobiele en randapparaten:

 • Mobile: Convert models to TFLite or CoreML for seamless integration into Android or iOS apps. Refer to the TFLite Integration Guide and CoreML Integration Guide for platform-specific instructions.
 • Edge Devices: Optimize inference on devices like NVIDIA Jetson or other edge hardware using TensorRT or ONNX. The Edge TPU Integration Guide provides detailed steps for edge deployment.

For a comprehensive overview of deployment strategies across various platforms, consult the deployment options guide.

Hoe kan ik inferentie uitvoeren met een getraind Ultralytics YOLO model?

Het uitvoeren van inferentie met een getraind Ultralytics YOLO model is eenvoudig:

 1. Laad het model:
from ultralytics import YOLO

model = YOLO("path/to/your/model.pt")
 1. Inferentie uitvoeren:
results = model("path/to/image.jpg")

for r in results:
  print(r.boxes) # print bounding box predictions
  print(r.masks) # print mask predictions
  print(r.probs) # print class probabilities

For advanced inference techniques, including batch processing, video inference, and custom preprocessing, refer to the detailed prediction guide.

Waar kan ik voorbeelden en handleidingen vinden voor het gebruik van Ultralytics?

Ultralytics biedt een schat aan hulpmiddelen om je op weg te helpen en hun tools onder de knie te krijgen:

 • 📚 Official documentation: Comprehensive guides, API references, and best practices.
 • 💻 GitHub repository: Source code, example scripts, and community contributions.
 • ✍️ Ultralytics blog: In-depth articles, use cases, and technical insights.
 • 💬 Community forums: Connect with other users, ask questions, and share your experiences.
 • 🎥 YouTube channel: Video tutorials, demos, and webinars on various Ultralytics topics.

Deze bronnen bieden codevoorbeelden, praktijkvoorbeelden en stapsgewijze handleidingen voor verschillende taken met behulp van Ultralytics modellen.

If you need further assistance, don't hesitate to consult the Ultralytics documentation or reach out to the community through GitHub Issues or the official discussion forum.Gemaakt op 2023-11-12, Bijgewerkt op 2024-07-05
Auteurs: glenn-jocher (5)

Reacties