Overslaan naar inhoud

Ultralytics Gedragscode Convenant Contribuant

Onze belofte

Wij als leden, medewerkers en leiders beloven dat we van deelname aan onze gemeenschap een intimidatievrije ervaring zullen maken voor iedereen, ongeacht leeftijd, lichaamsgrootte, zichtbare of onzichtbare handicap, etniciteit, geslachtskenmerken, genderidentiteit en -expressie, ervaringsniveau, opleiding, sociaaleconomische status, nationaliteit, persoonlijk uiterlijk, ras, religie of seksuele identiteit en oriƫntatie.

We beloven te handelen en met elkaar om te gaan op manieren die bijdragen aan een open, gastvrije, diverse, inclusieve en gezonde gemeenschap.

Onze normen

Voorbeelden van gedrag dat bijdraagt aan een positieve omgeving voor onze gemeenschap zijn onder andere:

  • Empathie en vriendelijkheid tonen voor andere mensen
  • Respect hebben voor verschillende meningen, standpunten en ervaringen
  • Constructieve feedback geven en met gratie accepteren
  • Verantwoordelijkheid accepteren en excuses aanbieden aan degenen die door onze fouten zijn getroffen, en leren van de ervaring
  • Focussen op wat het beste is, niet alleen voor ons als individu, maar voor de hele gemeenschap

Voorbeelden van onacceptabel gedrag zijn:

  • Het gebruik van geseksualiseerd taalgebruik of beeldmateriaal en seksuele aandacht of avances van welke aard dan ook
  • Trolling, beledigende of denigrerende opmerkingen en persoonlijke of politieke aanvallen
  • Intimidatie in het openbaar of privĆ©
  • PrivĆ©gegevens van anderen publiceren, zoals een fysiek adres of e-mailadres, zonder hun uitdrukkelijke toestemming
  • Ander gedrag dat redelijkerwijs als ongepast kan worden beschouwd in een professionele omgeving

Verantwoordelijkheden voor handhaving

Leiders van de gemeenschap zijn verantwoordelijk voor het verduidelijken en handhaven van onze normen voor acceptabel gedrag en zullen gepaste en eerlijke corrigerende maatregelen nemen als reactie op gedrag dat zij ongepast, bedreigend, beledigend of schadelijk vinden.

Community leiders hebben het recht en de verantwoordelijkheid om commentaar, commits, code, wikibewerkingen, issues en andere bijdragen die niet in lijn zijn met deze Gedragscode te verwijderen, te bewerken of af te wijzen en zullen waar nodig de redenen voor moderatiebeslissingen communiceren.

Toepassingsgebied

Deze gedragscode geldt voor alle gemeenschapsruimtes en is ook van toepassing wanneer iemand de gemeenschap officieel vertegenwoordigt in openbare ruimtes. Voorbeelden van het vertegenwoordigen van onze gemeenschap zijn het gebruik van een officieel e-mailadres, berichten plaatsen via een officieel social media-account of optreden als een aangewezen vertegenwoordiger bij een online of offline evenement.

Handhaving

Gevallen van beledigend, intimiderend of anderszins onaanvaardbaar gedrag kunnen worden gemeld aan de gemeenschapsleiders die verantwoordelijk zijn voor de handhaving via hello@ultralytics.com. Alle klachten worden snel en eerlijk beoordeeld en onderzocht.

Alle leiders van de gemeenschap zijn verplicht om de privacy en veiligheid van de melder van een incident te respecteren.

Handhavingsrichtlijnen

Leiders van de gemeenschap volgen deze Community Impact Guidelines bij het bepalen van de consequenties voor acties die zij in strijd achten met deze gedragscode:

1. Correctie

Invloed op de gemeenschap: Gebruik van ongepast taalgebruik of ander gedrag dat als onprofessioneel of ongewenst in de gemeenschap wordt beschouwd.

Gevolg: Een persoonlijke, schriftelijke waarschuwing van de leiders van de gemeenschap, die duidelijkheid verschaft over de aard van de overtreding en een uitleg waarom het gedrag ongepast was. Een openbare verontschuldiging kan worden gevraagd.

2. Waarschuwing

Gevolgen voor de gemeenschap: Een schending door een enkel incident of een reeks acties.

Gevolg: Een waarschuwing met consequenties voor voortgezet gedrag. Geen interactie met de betrokkenen, inclusief ongevraagde interactie met degenen die de gedragscode handhaven, gedurende een bepaalde periode. Dit omvat het vermijden van interacties in gemeenschapsruimtes en externe kanalen zoals sociale media. Het overtreden van deze voorwaarden kan leiden tot een tijdelijke of permanente ban.

3. Tijdelijk verbod

Invloed op de gemeenschap: Een ernstige schending van de gemeenschapsnormen, waaronder aanhoudend ongepast gedrag.

Gevolg: Een tijdelijk verbod op elke vorm van interactie of openbare communicatie met de gemeenschap voor een bepaalde periode. Geen openbare of privƩ-interactie met de betrokken personen, inclusief ongevraagde interactie met degenen die de gedragscode handhaven, is toegestaan tijdens deze periode. Het overtreden van deze voorwaarden kan leiden tot een permanente ban.

4. Permanent verbod

Invloed op de gemeenschap: Aantonen van een patroon van overtredingen van gemeenschapsnormen, waaronder aanhoudend ongepast gedrag, intimidatie van een individu of agressie tegen of kleineren van klassen van individuen.

Gevolg: Een permanent verbod op elke vorm van openbare interactie binnen de gemeenschap.

Naamsvermelding

Deze Gedragscode is aangepast van het Contributeursconvenant, versie 2.0, beschikbaar op https://www.contributor-covenant.org/version/2/0/code_of_conduct.html.

De Community Impact Guidelines zijn geĆÆnspireerd op de handhavingsladder van Mozilla's gedragscode.

Voor antwoorden op veelgestelde vragen over deze gedragscode, zie de FAQ op https://www.contributor-covenant.org/faq. Vertalingen zijn beschikbaar op https://www.contributor-covenant.org/translations.

FAQ

Wat is de gedragscode van het Ultralytics Convenant voor medewerkers?

The Ultralytics Contributor Covenant Code of Conduct aims to create a harassment-free experience for everyone participating in the Ultralytics community. It applies to all community interactions, including online and offline activities. The code details expected behaviors, unacceptable behaviors, and the enforcement responsibilities of community leaders. For more detailed information, see the Enforcement Responsibilities section.

Hoe werkt het handhavingsproces voor de gedragscode Ultralytics ?

Enforcement of the Ultralytics Code of Conduct is managed by community leaders who can take appropriate action in response to any behavior deemed inappropriate. This could range from a private warning to a permanent ban, depending on the severity of the violation. Instances of misconduct can be reported to hello@ultralytics.com for investigation. Learn more about the enforcement steps in the Enforcement Guidelines section.

Waarom is diversiteit en inclusie belangrijk in de Ultralytics gemeenschap?

Ultralytics values diversity and inclusion as fundamental aspects for fostering innovation and creativity within its community. A diverse and inclusive environment allows different perspectives and experiences to contribute to an open, welcoming, and healthy community. This commitment is reflected in our Pledge to ensure a harassment-free experience for everyone regardless of their background.

Hoe kan ik bijdragen aan Ultralytics en me tegelijkertijd aan de Gedragscode houden?

Contributing to Ultralytics means engaging positively and respectfully with other community members. You can contribute by demonstrating empathy, offering and accepting constructive feedback, and taking responsibility for any mistakes. Always aim to contribute in a way that benefits the entire community. For more details on acceptable behaviors, refer to the Our Standards section.

Waar kan ik aanvullende informatie vinden over de gedragscode Ultralytics ?

For more comprehensive details about the Ultralytics Code of Conduct, including reporting guidelines and enforcement policies, you can visit the Contributor Covenant homepage or check the FAQ section of Contributor Covenant. Learn more about Ultralytics' goals and initiatives on our brand page and about page.

Should you have more questions or need further assistance, check our Help Center and Contributing Guide for more information.Gemaakt op 2023-11-12, Bijgewerkt op 2024-07-04
Auteurs: glenn-jocher (6)

Reacties