Bỏ để qua phần nội dung

Ultralytics HUB Pro

Ultralytics HUB cung cấp Gói Pro dưới dạng đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm.

Gói Pro cung cấp quyền truy cập sớm vào các tính năng sắp tới và bao gồm các lợi ích nâng cao:

  • 200GB dung lượng lưu trữ, so với 20GB tiêu chuẩn.
  • Truy cập vào Đào tạo đám mây của chúng tôi.
  • Tăng giới hạn tốc độ cho API suy luận của chúng tôi.
  • Các tính năng cộng tác dành cho nhóm.

Nâng cấp

Bạn có thể nâng cấp lên Gói Pro từ tab Thanh toán & Giấy phép trên trang Cài đặt bằng cách nhấp vào nút Nâng cấp .

Ultralytics Ảnh chụp màn hình HUB của trang Cài đặt: tab Thanh toán & Giấy phép với mũi tên trỏ đến nút Nâng cấp

Tiếp theo, chọn Gói Pro.

Ultralytics Ảnh chụp màn hình HUB của hộp thoại Nâng cấp với mũi tên trỏ đến nút Chọn gói

Mẹo

Bạn có thể tiết kiệm 20% nếu chọn Gói Pro hàng năm.

Ultralytics Ảnh chụp màn hình HUB của hộp thoại Nâng cấp với mũi tên trỏ đến nút chuyển đổi Tiết kiệm 20% và một đến nút Chọn gói

Điền thông tin chi tiết của bạn trong quá trình thanh toán.

Ultralytics Ảnh chụp màn hình HUB của Thanh toán với mũi tên trỏ đến hộp kiểm để lưu thông tin thanh toán cho các giao dịch mua trong tương lai

Mẹo

Chúng tôi khuyên bạn nên chọn hộp kiểm để lưu thông tin thanh toán của mình cho các giao dịch mua trong tương lai, tạo điều kiện nạp tiền vào số dư tài khoản của bạn dễ dàng hơn.

Đó là nó!

Ultralytics Ảnh chụp màn hình HUB của hộp thoại Thanh toán Thành công

Số dư tài khoản

Số dư tài khoản được sử dụng để thanh toán Ultralytics Tài nguyên Cloud Training .

In order to top up your account balance, simply click on the Top-Up button.

Ultralytics Ảnh chụp màn hình HUB của tab Thanh toán &Giấy phép & trang Cài đặt với mũi tên trỏ đến nút Nạp tiền

Tiếp theo, đặt số tiền bạn muốn nạp tiền.

Ultralytics Ảnh chụp màn hình HUB của Thanh toán với mũi tên trỏ đến nút Thay đổi số tiền

Đó là nó!

Ultralytics Ảnh chụp màn hình HUB của hộp thoại Thanh toán Thành côngCreated 2024-05-18, Updated 2024-06-02
Authors: glenn-jocher (2), sergiuwaxmann (3)

Ý kiến