Bỏ để qua phần nội dung

Gain Visual Insights with YOLOv8's Integration with TensorBoard

Understanding and fine-tuning computer vision models like Ultralytics' YOLOv8 becomes more straightforward when you take a closer look at their training processes. Model training visualization helps with getting insights into the model's learning patterns, performance metrics, and overall behavior. YOLOv8's integration with TensorBoard makes this process of visualization and analysis easier and enables more efficient and informed adjustments to the model.

Hướng dẫn này bao gồm cách sử dụng TensorBoard với YOLOv8. Bạn sẽ tìm hiểu về các hình ảnh trực quan khác nhau, từ số liệu theo dõi đến phân tích biểu đồ mô hình. Những công cụ này sẽ giúp bạn hiểu YOLOv8 hiệu suất của mô hình tốt hơn.

TensorBoard

Tổng quan về Tensorboard

TensorBoard, TensorFlowBộ công cụ trực quan của Visualization, rất cần thiết cho thử nghiệm học máy. TensorBoard có một loạt các công cụ trực quan hóa, rất quan trọng để giám sát các mô hình học máy. Các công cụ này bao gồm theo dõi các số liệu chính như tổn thất và độ chính xác, trực quan hóa biểu đồ mô hình và xem biểu đồ tần suất của weights and biases theo thời gian. Nó cũng cung cấp khả năng chiếu nhúng vào không gian chiều thấp hơn và hiển thị dữ liệu đa phương tiện.

YOLOv8 Đào tạo với TensorBoard

Sử dụng TensorBoard trong khi đào tạo YOLOv8 Mô hình rất đơn giản và mang lại lợi ích đáng kể.

Cài đặt

Để cài đặt gói yêu cầu, hãy chạy:

Cài đặt

# Install the required package for YOLOv8 and Tensorboard
pip install ultralytics

TensorBoard được cài đặt sẵn thuận tiện với YOLOv8, loại bỏ nhu cầu thiết lập bổ sung cho mục đích trực quan hóa.

Để biết hướng dẫn chi tiết và các phương pháp hay nhất liên quan đến quá trình cài đặt, hãy nhớ kiểm tra YOLOv8 Hướng dẫn cài đặt. Trong khi cài đặt các gói cần thiết cho YOLOv8, nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào, hãy tham khảo hướng dẫn Các vấn đề thường gặp của chúng tôi để biết các giải pháp và mẹo.

Định cấu hình TensorBoard cho Google Colab

Khi sử dụng Google Colab, điều quan trọng là phải thiết lập TensorBoard trước khi bắt đầu mã đào tạo của bạn:

Định cấu hình TensorBoard cho Google Colab

%load_ext tensorboard
%tensorboard --logdir path/to/runs

Sử dụng

Trước khi đi sâu vào hướng dẫn sử dụng, hãy chắc chắn kiểm tra phạm vi của YOLOv8 Mô hình được cung cấp bởi Ultralytics. Điều này sẽ giúp bạn chọn mô hình phù hợp nhất cho yêu cầu dự án của bạn.

Sử dụng

'''python

từ ultralytics nhập khẩu YOLO

# Tải mô hình được đào tạo trước mô hình = YOLO('yolov8n.pt')

# Đào tạo mô hình Kết quả = model.train(data='coco8.yaml', epochs=100, imgsz=640) '''

Khi chạy đoạn mã sử dụng ở trên, bạn có thể mong đợi kết quả sau:

TensorBoard: Start with 'tensorboard --logdir path_to_your_tensorboard_logs', view at http://localhost:6006/

Kết quả này chỉ ra rằng TensorBoard hiện đang tích cực theo dõi YOLOv8 buổi tập huấn. Bạn có thể truy cập bảng điều khiển TensorBoard bằng cách truy cập URL (http://localhost:6006/) được cung cấp để xem các chỉ số đào tạo theo thời gian thực và hiệu suất mô hình. Đối với người dùng làm việc trong Google Colab, TensorBoard sẽ được hiển thị trong cùng một ô nơi bạn đã thực hiện các lệnh cấu hình TensorBoard.

Để biết thêm thông tin liên quan đến quy trình đào tạo mô hình, hãy nhớ kiểm tra YOLOv8 Hướng dẫn đào tạo mô hình. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về ghi nhật ký, điểm kiểm tra, vẽ đồ thị và quản lý tệp, hãy đọc hướng dẫn sử dụng về cấu hình của chúng tôi.

Hiểu TensorBoard của bạn cho YOLOv8 Đào tạo

Now, let's focus on understanding the various features and components of TensorBoard in the context of YOLOv8 training. The three key sections of the TensorBoard are Time Series, Scalars, and Graphs.

Chuỗi thời gian

Tính năng Time Series trong TensorBoard cung cấp một cái nhìn năng động và chi tiết về các số liệu đào tạo khác nhau theo thời gian cho YOLOv8 Mô hình. Nó tập trung vào sự tiến triển và xu hướng của các số liệu qua các thời đại đào tạo. Dưới đây là một ví dụ về những gì bạn có thể mong đợi để xem.

ảnh

Các tính năng chính của chuỗi thời gian trong TensorBoard

 • Thẻ bộ lọc và thẻ được ghim: Chức năng này cho phép người dùng lọc các số liệu và thẻ ghim cụ thể để so sánh và truy cập nhanh. Nó đặc biệt hữu ích để tập trung vào các khía cạnh cụ thể của quá trình đào tạo.

 • Thẻ chỉ số chi tiết: Chuỗi thời gian chia các chỉ số thành các chỉ số khác nhau như chỉ số tỷ lệ học tập (lr), đào tạo (đào tạo) và xác thực (val), mỗi chỉ số được thể hiện bằng các thẻ riêng lẻ.

 • Hiển thị đồ họa: Mỗi thẻ trong phần Chuỗi thời gian hiển thị biểu đồ chi tiết của một số liệu cụ thể trong quá trình đào tạo. Biểu diễn trực quan này hỗ trợ xác định xu hướng, mô hình hoặc sự bất thường trong quá trình đào tạo.

 • Phân tích chuyên sâu: Chuỗi thời gian cung cấp phân tích chuyên sâu về từng số liệu. Ví dụ, các phân đoạn tỷ lệ học tập khác nhau được hiển thị, cung cấp thông tin chi tiết về cách điều chỉnh tỷ lệ học tập tác động đến đường cong học tập của mô hình.

Tầm quan trọng của chuỗi thời gian trong YOLOv8 Đào tạo

The Time Series section is essential for a thorough analysis of the YOLOv8 model's training progress. It lets you track the metrics in real time to promptly identify and solve issues. It also offers a detailed view of each metrics progression, which is crucial for fine-tuning the model and enhancing its performance.

Vô hướng

Vô hướng trong TensorBoard rất quan trọng để vẽ và phân tích các số liệu đơn giản như tổn thất và độ chính xác trong quá trình đào tạo YOLOv8 Mô hình. Họ cung cấp một cái nhìn rõ ràng và ngắn gọn về cách các số liệu này phát triển theo từng thời đại đào tạo, cung cấp cái nhìn sâu sắc về hiệu quả học tập và sự ổn định của mô hình. Dưới đây là một ví dụ về những gì bạn có thể mong đợi để xem.

ảnh

Các tính năng chính của vô hướng trong TensorBoard

 • Tỷ lệ học tập (lr) Thẻ: Các thẻ này hiển thị các biến thể về tỷ lệ học tập trên các phân đoạn khác nhau (ví dụ: pg0, pg1, pg2). Điều này giúp chúng tôi hiểu được tác động của việc điều chỉnh tỷ lệ học tập đối với quá trình đào tạo.

 • Thẻ số liệu: Vô hướng bao gồm các chỉ số hiệu suất như:

  • mAP50 (B): Độ chính xác trung bình trung bình tại giao lộ 50% trên Union (IoU), rất quan trọng để đánh giá độ chính xác phát hiện đối tượng.

  • mAP50-95 (B): Độ chính xác trung bình trung bình được tính toán trên một loạt các ngưỡng IoU, cung cấp đánh giá toàn diện hơn về độ chính xác.

  • Precision (B): Cho biết tỷ lệ các quan sát tích cực được dự đoán chính xác, chìa khóa để hiểu độ chính xác của dự đoán.

  • Recall (B): Quan trọng đối với các mô hình thiếu phát hiện là đáng kể, chỉ số này đo lường khả năng phát hiện tất cả các trường hợp có liên quan.

  • Để tìm hiểu thêm về các chỉ số khác nhau, hãy đọc hướng dẫn của chúng tôi về chỉ số hiệu suất.

 • Thẻ đào tạo và xác thực (train, val): Các thẻ này hiển thị số liệu cụ thể cho bộ dữ liệu đào tạo và xác thực, cho phép phân tích so sánh hiệu suất mô hình trên các tập dữ liệu khác nhau.

Tầm quan trọng của việc giám sát vô hướng

Quan sát các số liệu vô hướng là rất quan trọng để tinh chỉnh YOLOv8 mẫu. Các biến thể trong các chỉ số này, chẳng hạn như tăng đột biến hoặc mô hình bất thường trong biểu đồ tổn thất, có thể làm nổi bật các vấn đề tiềm ẩn như cài đặt tỷ lệ học tập quá mức, thiếu phù hợp hoặc không phù hợp. Bằng cách giám sát chặt chẽ các vô hướng này, bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt để tối ưu hóa quá trình đào tạo, đảm bảo rằng mô hình học hiệu quả và đạt được hiệu suất mong muốn.

Sự khác biệt giữa vô hướng và chuỗi thời gian

Mặc dù cả Vô hướng và Chuỗi thời gian trong TensorBoard đều được sử dụng để theo dõi số liệu, nhưng chúng phục vụ các mục đích hơi khác nhau. Vô hướng tập trung vào việc vẽ các số liệu đơn giản như tổn thất và độ chính xác dưới dạng giá trị vô hướng. Họ cung cấp một cái nhìn tổng quan cấp cao về cách các số liệu này thay đổi theo từng kỷ nguyên đào tạo. Trong khi, phần chuỗi thời gian của TensorBoard cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về các số liệu khác nhau. Nó đặc biệt hữu ích để theo dõi tiến trình và xu hướng của các số liệu theo thời gian, cung cấp thông tin chi tiết sâu hơn về các chi tiết cụ thể của quá trình đào tạo.

Đồ thị

Phần Đồ thị của TensorBoard trực quan hóa đồ thị tính toán của YOLOv8 mô hình, cho thấy cách hoạt động và luồng dữ liệu trong mô hình. Đây là một công cụ mạnh mẽ để hiểu cấu trúc của mô hình, đảm bảo rằng tất cả các lớp được kết nối chính xác và để xác định bất kỳ tắc nghẽn tiềm ẩn nào trong luồng dữ liệu. Dưới đây là một ví dụ về những gì bạn có thể mong đợi để xem.

ảnh

Đồ thị đặc biệt hữu ích để gỡ lỗi mô hình, đặc biệt là trong các kiến trúc phức tạp điển hình trong các mô hình học sâu như YOLOv8. Chúng giúp xác minh các kết nối lớp và thiết kế tổng thể của mô hình.

Tóm tắt

Hướng dẫn này nhằm mục đích giúp bạn sử dụng TensorBoard với YOLOv8 để trực quan hóa và phân tích đào tạo mô hình học máy. Nó tập trung vào việc giải thích cách các tính năng chính của TensorBoard có thể cung cấp thông tin chi tiết về các chỉ số đào tạo và hiệu suất mô hình trong YOLOv8 các buổi tập huấn.

For a more detailed exploration of these features and effective utilization strategies, you can refer to TensorFlow's official TensorBoard documentation and their GitHub repository.

Muốn tìm hiểu thêm về các tích hợp khác nhau của Ultralytics? Kiểm tra các Ultralytics Trang hướng dẫn tích hợp để xem những khả năng thú vị khác đang chờ được khám phá!Created 2024-01-01, Updated 2024-06-02
Authors: glenn-jocher (5), abirami-vina (1)

Ý kiến