─░├žeri─če ge├ž

Referans i├žin ultralytics/utils/downloads.py

Not

Bu dosya https://github.com/ultralytics/ultralytics/blob/main/ ultralytics/utils/downloads .py adresinde mevcuttur. Bir sorun tespit ederseniz l├╝tfen bir ├çekme ─░ste─či ­čŤá´ŞĆ ile katk─▒da bulunarak d├╝zeltilmesine yard─▒mc─▒ olun. Te┼čekk├╝rler ­čÖĆ!ultralytics.utils.downloads.is_url(url, check=False)

Verilen dizenin bir URL olup olmad─▒─č─▒n─▒ do─črular ve iste─če ba─čl─▒ olarak URL'nin ├ževrimi├ži olarak var olup olmad─▒─č─▒n─▒ kontrol eder.

Parametreler:

─░sim Tip A├ž─▒klama Varsay─▒lan
url str

URL olarak do─črulanacak dize.

gerekli
check bool

True ise, URL'nin ├ževrimi├ži olarak mevcut olup olmad─▒─č─▒n─▒ g├Ârmek i├žin ek bir kontrol ger├žekle┼čtirir. Varsay─▒lan de─čer True'dur.

False

─░ade:

Tip A├ž─▒klama
bool

Ge├žerli bir URL i├žin True d├Ând├╝r├╝r. 'check' True ise, URL ├ževrimi├ži olarak mevcutsa True d├Ând├╝r├╝r. Aksi takdirde False d├Ând├╝r├╝r.

├ľrnek
valid = is_url("https://www.example.com")
Kaynak kodu ultralytics/utils/downloads.py
def is_url(url, check=False):
  """
  Validates if the given string is a URL and optionally checks if the URL exists online.

  Args:
    url (str): The string to be validated as a URL.
    check (bool, optional): If True, performs an additional check to see if the URL exists online.
      Defaults to True.

  Returns:
    (bool): Returns True for a valid URL. If 'check' is True, also returns True if the URL exists online.
      Returns False otherwise.

  Example:
    ```python
    valid = is_url("https://www.example.com")
    ```
  """
  with contextlib.suppress(Exception):
    url = str(url)
    result = parse.urlparse(url)
    assert all([result.scheme, result.netloc]) # check if is url
    if check:
      with request.urlopen(url) as response:
        return response.getcode() == 200 # check if exists online
    return True
  return Falseultralytics.utils.downloads.delete_dsstore(path, files_to_delete=('.DS_Store', '__MACOSX'))

Belirtilen bir dizin alt─▒ndaki t├╝m ".DS_store" dosyalar─▒n─▒ siler.

Parametreler:

─░sim Tip A├ž─▒klama Varsay─▒lan
path str

".DS_store" dosyalar─▒n─▒n silinmesi gereken dizin yolu.

gerekli
files_to_delete tuple

Silinecek dosyalar.

('.DS_Store', '__MACOSX')
├ľrnek
from ultralytics.utils.downloads import delete_dsstore

delete_dsstore('path/to/dir')
Not

".DS_store" dosyalar─▒ Apple i┼čletim sistemi taraf─▒ndan olu┼čturulur ve klas├Ârler ve dosyalar hakk─▒nda meta veriler i├žerir. Onlar gizli sistem dosyalar─▒d─▒r ve farkl─▒ i┼čletim sistemleri aras─▒nda dosya aktar─▒rken sorunlara neden olabilir.

Kaynak kodu ultralytics/utils/downloads.py
def delete_dsstore(path, files_to_delete=(".DS_Store", "__MACOSX")):
  """
  Deletes all ".DS_store" files under a specified directory.

  Args:
    path (str, optional): The directory path where the ".DS_store" files should be deleted.
    files_to_delete (tuple): The files to be deleted.

  Example:
    ```python
    from ultralytics.utils.downloads import delete_dsstore

    delete_dsstore('path/to/dir')
    ```

  Note:
    ".DS_store" files are created by the Apple operating system and contain metadata about folders and files. They
    are hidden system files and can cause issues when transferring files between different operating systems.
  """
  for file in files_to_delete:
    matches = list(Path(path).rglob(file))
    LOGGER.info(f"Deleting {file} files: {matches}")
    for f in matches:
      f.unlink()ultralytics.utils.downloads.zip_directory(directory, compress=True, exclude=('.DS_Store', '__MACOSX'), progress=True)

D─▒┼člama listesindeki dizeleri i├žeren dosyalar─▒ hari├ž tutarak bir dizinin i├žeri─čini zipler. Sonu├žta ortaya ├ž─▒kan zip dosyas─▒ dizinin ad─▒n─▒ al─▒r ve dizinin yan─▒na yerle┼čtirilir.

Parametreler:

─░sim Tip A├ž─▒klama Varsay─▒lan
directory str | Path

S─▒k─▒┼čt─▒r─▒lacak dizinin yolu.

gerekli
compress bool

S─▒k─▒┼čt─▒rma s─▒ras─▒nda dosyalar─▒n s─▒k─▒┼čt─▒r─▒l─▒p s─▒k─▒┼čt─▒r─▒lmayaca─č─▒. Varsay─▒lan de─čer True'dur.

True
exclude tuple

Hari├ž tutulacak dosya ad─▒ dizelerinin bir demeti. Varsay─▒lan de─čer ('.DS_Store', '__MACOSX').

('.DS_Store', '__MACOSX')
progress bool

─░lerleme ├žubu─ču g├Âr├╝nt├╝lenip g├Âr├╝nt├╝lenmeyece─či. Varsay─▒lan de─čer True'dur.

True

─░ade:

Tip A├ž─▒klama
Path

Ortaya ├ž─▒kan zip dosyas─▒n─▒n yolu.

├ľrnek
from ultralytics.utils.downloads import zip_directory

file = zip_directory('path/to/dir')
Kaynak kodu ultralytics/utils/downloads.py
def zip_directory(directory, compress=True, exclude=(".DS_Store", "__MACOSX"), progress=True):
  """
  Zips the contents of a directory, excluding files containing strings in the exclude list. The resulting zip file is
  named after the directory and placed alongside it.

  Args:
    directory (str | Path): The path to the directory to be zipped.
    compress (bool): Whether to compress the files while zipping. Default is True.
    exclude (tuple, optional): A tuple of filename strings to be excluded. Defaults to ('.DS_Store', '__MACOSX').
    progress (bool, optional): Whether to display a progress bar. Defaults to True.

  Returns:
    (Path): The path to the resulting zip file.

  Example:
    ```python
    from ultralytics.utils.downloads import zip_directory

    file = zip_directory('path/to/dir')
    ```
  """
  from zipfile import ZIP_DEFLATED, ZIP_STORED, ZipFile

  delete_dsstore(directory)
  directory = Path(directory)
  if not directory.is_dir():
    raise FileNotFoundError(f"Directory '{directory}' does not exist.")

  # Unzip with progress bar
  files_to_zip = [f for f in directory.rglob("*") if f.is_file() and all(x not in f.name for x in exclude)]
  zip_file = directory.with_suffix(".zip")
  compression = ZIP_DEFLATED if compress else ZIP_STORED
  with ZipFile(zip_file, "w", compression) as f:
    for file in TQDM(files_to_zip, desc=f"Zipping {directory} to {zip_file}...", unit="file", disable=not progress):
      f.write(file, file.relative_to(directory))

  return zip_file # return path to zip fileultralytics.utils.downloads.unzip_file(file, path=None, exclude=('.DS_Store', '__MACOSX'), exist_ok=False, progress=True)

D─▒┼člama listesindeki dizeleri i├žeren dosyalar─▒ hari├ž tutarak bir *.zip dosyas─▒n─▒ belirtilen yola a├žar.

E─čer zip dosyas─▒ tek bir ├╝st d├╝zey dizin i├žermiyorsa, fonksiyon yeni bir i├žeri─čini ay─▒klamak i├žin zip dosyas─▒yla ayn─▒ ada sahip (uzant─▒s─▒ olmayan) dizin. Bir yol belirtilmezse, fonksiyon varsay─▒lan yol olarak zip dosyas─▒n─▒n ├╝st dizinini kullan─▒r.

Parametreler:

─░sim Tip A├ž─▒klama Varsay─▒lan
file str

Çıkarılacak zip dosyasının yolu.

gerekli
path str

Zip dosyas─▒n─▒n ├ž─▒kar─▒laca─č─▒ yol. Varsay─▒lan de─čer Yok'tur.

None
exclude tuple

Hari├ž tutulacak dosya ad─▒ dizelerinin bir demeti. Varsay─▒lan de─čer ('.DS_Store', '__MACOSX').

('.DS_Store', '__MACOSX')
exist_ok bool

Mevcut i├žerik varsa ├╝zerine yaz─▒l─▒p yaz─▒lmayaca─č─▒. Varsay─▒lan de─čer False'dir.

False
progress bool

─░lerleme ├žubu─ču g├Âr├╝nt├╝lenip g├Âr├╝nt├╝lenmeyece─či. Varsay─▒lan de─čer True'dur.

True

Zamlar:

Tip A├ž─▒klama
BadZipFile

Sa─članan dosya mevcut de─čilse veya ge├žerli bir zip dosyas─▒ de─čilse.

─░ade:

Tip A├ž─▒klama
Path

Zip dosyas─▒n─▒n ├ž─▒kar─▒ld─▒─č─▒ dizinin yolu.

├ľrnek
from ultralytics.utils.downloads import unzip_file

dir = unzip_file('path/to/file.zip')
Kaynak kodu ultralytics/utils/downloads.py
def unzip_file(file, path=None, exclude=(".DS_Store", "__MACOSX"), exist_ok=False, progress=True):
  """
  Unzips a *.zip file to the specified path, excluding files containing strings in the exclude list.

  If the zipfile does not contain a single top-level directory, the function will create a new
  directory with the same name as the zipfile (without the extension) to extract its contents.
  If a path is not provided, the function will use the parent directory of the zipfile as the default path.

  Args:
    file (str): The path to the zipfile to be extracted.
    path (str, optional): The path to extract the zipfile to. Defaults to None.
    exclude (tuple, optional): A tuple of filename strings to be excluded. Defaults to ('.DS_Store', '__MACOSX').
    exist_ok (bool, optional): Whether to overwrite existing contents if they exist. Defaults to False.
    progress (bool, optional): Whether to display a progress bar. Defaults to True.

  Raises:
    BadZipFile: If the provided file does not exist or is not a valid zipfile.

  Returns:
    (Path): The path to the directory where the zipfile was extracted.

  Example:
    ```python
    from ultralytics.utils.downloads import unzip_file

    dir = unzip_file('path/to/file.zip')
    ```
  """
  from zipfile import BadZipFile, ZipFile, is_zipfile

  if not (Path(file).exists() and is_zipfile(file)):
    raise BadZipFile(f"File '{file}' does not exist or is a bad zip file.")
  if path is None:
    path = Path(file).parent # default path

  # Unzip the file contents
  with ZipFile(file) as zipObj:
    files = [f for f in zipObj.namelist() if all(x not in f for x in exclude)]
    top_level_dirs = {Path(f).parts[0] for f in files}

    if len(top_level_dirs) > 1 or (len(files) > 1 and not files[0].endswith("/")):
      # Zip has multiple files at top level
      path = extract_path = Path(path) / Path(file).stem # i.e. ../datasets/coco8
    else:
      # Zip has 1 top-level directory
      extract_path = path # i.e. ../datasets
      path = Path(path) / list(top_level_dirs)[0] # i.e. ../datasets/coco8

    # Check if destination directory already exists and contains files
    if path.exists() and any(path.iterdir()) and not exist_ok:
      # If it exists and is not empty, return the path without unzipping
      LOGGER.warning(f"WARNING ÔÜá´ŞĆ Skipping {file} unzip as destination directory {path} is not empty.")
      return path

    for f in TQDM(files, desc=f"Unzipping {file} to {Path(path).resolve()}...", unit="file", disable=not progress):
      # Ensure the file is within the extract_path to avoid path traversal security vulnerability
      if ".." in Path(f).parts:
        LOGGER.warning(f"Potentially insecure file path: {f}, skipping extraction.")
        continue
      zipObj.extract(f, extract_path)

  return path # return unzip dirultralytics.utils.downloads.check_disk_space(url='https://ultralytics.com/assets/coco128.zip', path=Path.cwd(), sf=1.5, hard=True)

Bir dosyay─▒ indirmek ve saklamak i├žin yeterli disk alan─▒ olup olmad─▒─č─▒n─▒ kontrol edin.

Parametreler:

─░sim Tip A├ž─▒klama Varsay─▒lan
url str

Dosyan─▒n URL'si. Varsay─▒lan de─čer 'https://ultralytics.com/assets/coco128.zip' ┼čeklindedir.

'https://ultralytics.com/assets/coco128.zip'
path str | Path

Kullan─▒labilir bo┼č alan─▒n kontrol edilece─či yol veya s├╝r├╝c├╝.

cwd()
sf float

G├╝venlik fakt├Âr├╝, gerekli bo┼č alan i├žin ├žarpan. Varsay─▒lan de─čer 2,0'd─▒r.

1.5
hard bool

Yetersiz disk alan─▒ durumunda hata verilip verilmeyece─či. Varsay─▒lan de─čer True'dur.

True

─░ade:

Tip A├ž─▒klama
bool

Yeterli disk alan─▒ varsa True, aksi takdirde False.

Kaynak kodu ultralytics/utils/downloads.py
def check_disk_space(url="https://ultralytics.com/assets/coco128.zip", path=Path.cwd(), sf=1.5, hard=True):
  """
  Check if there is sufficient disk space to download and store a file.

  Args:
    url (str, optional): The URL to the file. Defaults to 'https://ultralytics.com/assets/coco128.zip'.
    path (str | Path, optional): The path or drive to check the available free space on.
    sf (float, optional): Safety factor, the multiplier for the required free space. Defaults to 2.0.
    hard (bool, optional): Whether to throw an error or not on insufficient disk space. Defaults to True.

  Returns:
    (bool): True if there is sufficient disk space, False otherwise.
  """
  try:
    r = requests.head(url) # response
    assert r.status_code < 400, f"URL error for {url}: {r.status_code} {r.reason}" # check response
  except Exception:
    return True # requests issue, default to True

  # Check file size
  gib = 1 << 30 # bytes per GiB
  data = int(r.headers.get("Content-Length", 0)) / gib # file size (GB)
  total, used, free = (x / gib for x in shutil.disk_usage(path)) # bytes

  if data * sf < free:
    return True # sufficient space

  # Insufficient space
  text = (
    f"WARNING ÔÜá´ŞĆ Insufficient free disk space {free:.1f} GB < {data * sf:.3f} GB required, "
    f"Please free {data * sf - free:.1f} GB additional disk space and try again."
  )
  if hard:
    raise MemoryError(text)
  LOGGER.warning(text)
  return Falseultralytics.utils.downloads.get_google_drive_file_info(link)

Payla┼č─▒labilir bir Google Drive dosya ba─člant─▒s─▒ i├žin do─črudan indirme ba─člant─▒s─▒n─▒ ve dosya ad─▒n─▒ al─▒r.

Parametreler:

─░sim Tip A├ž─▒klama Varsay─▒lan
link str

Google Drive dosyas─▒n─▒n payla┼č─▒labilir ba─člant─▒s─▒.

gerekli

─░ade:

Tip A├ž─▒klama
str

Google Drive dosyas─▒ i├žin do─črudan indirme URL'si.

str

Google Drive dosyas─▒n─▒n orijinal dosya ad─▒. Dosya ad─▒ ├ž─▒karma i┼člemi ba┼čar─▒s─▒z olursa None d├Ând├╝r├╝r.

├ľrnek
from ultralytics.utils.downloads import get_google_drive_file_info

link = "https://drive.google.com/file/d/1cqT-cJgANNrhIHCrEufUYhQ4RqiWG_lJ/view?usp=drive_link"
url, filename = get_google_drive_file_info(link)
Kaynak kodu ultralytics/utils/downloads.py
def get_google_drive_file_info(link):
  """
  Retrieves the direct download link and filename for a shareable Google Drive file link.

  Args:
    link (str): The shareable link of the Google Drive file.

  Returns:
    (str): Direct download URL for the Google Drive file.
    (str): Original filename of the Google Drive file. If filename extraction fails, returns None.

  Example:
    ```python
    from ultralytics.utils.downloads import get_google_drive_file_info

    link = "https://drive.google.com/file/d/1cqT-cJgANNrhIHCrEufUYhQ4RqiWG_lJ/view?usp=drive_link"
    url, filename = get_google_drive_file_info(link)
    ```
  """
  file_id = link.split("/d/")[1].split("/view")[0]
  drive_url = f"https://drive.google.com/uc?export=download&id={file_id}"
  filename = None

  # Start session
  with requests.Session() as session:
    response = session.get(drive_url, stream=True)
    if "quota exceeded" in str(response.content.lower()):
      raise ConnectionError(
        emojis(
          f"ÔŁî Google Drive file download quota exceeded. "
          f"Please try again later or download this file manually at {link}."
        )
      )
    for k, v in response.cookies.items():
      if k.startswith("download_warning"):
        drive_url += f"&confirm={v}" # v is token
    cd = response.headers.get("content-disposition")
    if cd:
      filename = re.findall('filename="(.+)"', cd)[0]
  return drive_url, filenameultralytics.utils.downloads.safe_download(url, file=None, dir=None, unzip=True, delete=False, curl=False, retry=3, min_bytes=1.0, exist_ok=False, progress=True)

─░ndirilen dosyay─▒ yeniden deneme, s─▒k─▒┼čt─▒rmay─▒ a├žma ve silme se├ženekleriyle birlikte bir URL'den dosya indirir.

Parametreler:

─░sim Tip A├ž─▒klama Varsay─▒lan
url str

─░ndirilecek dosyan─▒n URL'si.

gerekli
file str

─░ndirilen dosyan─▒n dosya ad─▒. Sa─članmazsa, dosya URL ile ayn─▒ adla kaydedilecektir.

None
dir str

─░ndirilen dosyan─▒n kaydedilece─či dizin. Belirtilmezse, dosya ge├žerli ├žal─▒┼čma dizinine kaydedilir.

None
unzip bool

─░ndirilen dosyan─▒n a├ž─▒l─▒p a├ž─▒lmayaca─č─▒. Varsay─▒lan de─čer: Do─čru.

True
delete bool

─░ndirilen dosyan─▒n a├ž─▒ld─▒ktan sonra silinip silinmeyece─či. Varsay─▒lan de─čer: Yanl─▒┼č.

False
curl bool

─░ndirme i├žin curl komut sat─▒r─▒ arac─▒n─▒n kullan─▒l─▒p kullan─▒lmayaca─č─▒. Varsay─▒lan de─čer: False.

False
retry int

Ba┼čar─▒s─▒zl─▒k durumunda indirmenin yeniden denenece─či say─▒. Varsay─▒lan: 3.

3
min_bytes float

─░ndirilen dosyan─▒n dikkate al─▒nmas─▒ i├žin sahip olmas─▒ gereken minimum bayt say─▒s─▒ ba┼čar─▒l─▒ bir indirme. Varsay─▒lan: 1E0.

1.0
exist_ok bool

A├žma s─▒ras─▒nda mevcut i├žeri─čin ├╝zerine yaz─▒l─▒p yaz─▒lmayaca─č─▒. Varsay─▒lan de─čer False'dir.

False
progress bool

─░ndirme s─▒ras─▒nda bir ilerleme ├žubu─ču g├Âr├╝nt├╝lenip g├Âr├╝nt├╝lenmeyece─či. Varsay─▒lan de─čer: Do─čru.

True
├ľrnek
from ultralytics.utils.downloads import safe_download

link = "https://ultralytics.com/assets/bus.jpg"
path = safe_download(link)
Kaynak kodu ultralytics/utils/downloads.py
def safe_download(
  url,
  file=None,
  dir=None,
  unzip=True,
  delete=False,
  curl=False,
  retry=3,
  min_bytes=1e0,
  exist_ok=False,
  progress=True,
):
  """
  Downloads files from a URL, with options for retrying, unzipping, and deleting the downloaded file.

  Args:
    url (str): The URL of the file to be downloaded.
    file (str, optional): The filename of the downloaded file.
      If not provided, the file will be saved with the same name as the URL.
    dir (str, optional): The directory to save the downloaded file.
      If not provided, the file will be saved in the current working directory.
    unzip (bool, optional): Whether to unzip the downloaded file. Default: True.
    delete (bool, optional): Whether to delete the downloaded file after unzipping. Default: False.
    curl (bool, optional): Whether to use curl command line tool for downloading. Default: False.
    retry (int, optional): The number of times to retry the download in case of failure. Default: 3.
    min_bytes (float, optional): The minimum number of bytes that the downloaded file should have, to be considered
      a successful download. Default: 1E0.
    exist_ok (bool, optional): Whether to overwrite existing contents during unzipping. Defaults to False.
    progress (bool, optional): Whether to display a progress bar during the download. Default: True.

  Example:
    ```python
    from ultralytics.utils.downloads import safe_download

    link = "https://ultralytics.com/assets/bus.jpg"
    path = safe_download(link)
    ```
  """
  gdrive = url.startswith("https://drive.google.com/") # check if the URL is a Google Drive link
  if gdrive:
    url, file = get_google_drive_file_info(url)

  f = Path(dir or ".") / (file or url2file(url)) # URL converted to filename
  if "://" not in str(url) and Path(url).is_file(): # URL exists ('://' check required in Windows Python<3.10)
    f = Path(url) # filename
  elif not f.is_file(): # URL and file do not exist
    desc = f"Downloading {url if gdrive else clean_url(url)} to '{f}'"
    LOGGER.info(f"{desc}...")
    f.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True) # make directory if missing
    check_disk_space(url, path=f.parent)
    for i in range(retry + 1):
      try:
        if curl or i > 0: # curl download with retry, continue
          s = "sS" * (not progress) # silent
          r = subprocess.run(["curl", "-#", f"-{s}L", url, "-o", f, "--retry", "3", "-C", "-"]).returncode
          assert r == 0, f"Curl return value {r}"
        else: # urllib download
          method = "torch"
          if method == "torch":
            torch.hub.download_url_to_file(url, f, progress=progress)
          else:
            with request.urlopen(url) as response, TQDM(
              total=int(response.getheader("Content-Length", 0)),
              desc=desc,
              disable=not progress,
              unit="B",
              unit_scale=True,
              unit_divisor=1024,
            ) as pbar:
              with open(f, "wb") as f_opened:
                for data in response:
                  f_opened.write(data)
                  pbar.update(len(data))

        if f.exists():
          if f.stat().st_size > min_bytes:
            break # success
          f.unlink() # remove partial downloads
      except Exception as e:
        if i == 0 and not is_online():
          raise ConnectionError(emojis(f"ÔŁî Download failure for {url}. Environment is not online.")) from e
        elif i >= retry:
          raise ConnectionError(emojis(f"ÔŁî Download failure for {url}. Retry limit reached.")) from e
        LOGGER.warning(f"ÔÜá´ŞĆ Download failure, retrying {i + 1}/{retry} {url}...")

  if unzip and f.exists() and f.suffix in {"", ".zip", ".tar", ".gz"}:
    from zipfile import is_zipfile

    unzip_dir = (dir or f.parent).resolve() # unzip to dir if provided else unzip in place
    if is_zipfile(f):
      unzip_dir = unzip_file(file=f, path=unzip_dir, exist_ok=exist_ok, progress=progress) # unzip
    elif f.suffix in {".tar", ".gz"}:
      LOGGER.info(f"Unzipping {f} to {unzip_dir}...")
      subprocess.run(["tar", "xf" if f.suffix == ".tar" else "xfz", f, "--directory", unzip_dir], check=True)
    if delete:
      f.unlink() # remove zip
    return unzip_dirultralytics.utils.downloads.get_github_assets(repo='ultralytics/assets', version='latest', retry=False)

Belirtilen s├╝r├╝m├╝n etiketini ve varl─▒klar─▒n─▒ bir GitHub deposundan al─▒r. S├╝r├╝m belirtilmemi┼čse i┼člevi en son s├╝r├╝m varl─▒klar─▒n─▒ getirir.

Parametreler:

─░sim Tip A├ž─▒klama Varsay─▒lan
repo str

GitHub deposu 'owner/repo' bi├žiminde. Varsay─▒lan olarak 'ultralytics/assets'.

'ultralytics/assets'
version str

Varl─▒klar─▒n getirilece─či s├╝r├╝m. Varsay─▒lan de─čer 'en son'.

'latest'
retry bool

Ba┼čar─▒s─▒zl─▒k durumunda iste─či yeniden denemek i├žin bayrak. Varsay─▒lan de─čer False'dir.

False

─░ade:

Tip A├ž─▒klama
tuple

S├╝r├╝m etiketini ve varl─▒k adlar─▒n─▒n listesini i├žeren bir tuple.

├ľrnek
tag, assets = get_github_assets(repo='ultralytics/assets', version='latest')
Kaynak kodu ultralytics/utils/downloads.py
def get_github_assets(repo="ultralytics/assets", version="latest", retry=False):
  """
  Retrieve the specified version's tag and assets from a GitHub repository. If the version is not specified, the
  function fetches the latest release assets.

  Args:
    repo (str, optional): The GitHub repository in the format 'owner/repo'. Defaults to 'ultralytics/assets'.
    version (str, optional): The release version to fetch assets from. Defaults to 'latest'.
    retry (bool, optional): Flag to retry the request in case of a failure. Defaults to False.

  Returns:
    (tuple): A tuple containing the release tag and a list of asset names.

  Example:
    ```python
    tag, assets = get_github_assets(repo='ultralytics/assets', version='latest')
    ```
  """

  if version != "latest":
    version = f"tags/{version}" # i.e. tags/v6.2
  url = f"https://api.github.com/repos/{repo}/releases/{version}"
  r = requests.get(url) # github api
  if r.status_code != 200 and r.reason != "rate limit exceeded" and retry: # failed and not 403 rate limit exceeded
    r = requests.get(url) # try again
  if r.status_code != 200:
    LOGGER.warning(f"ÔÜá´ŞĆ GitHub assets check failure for {url}: {r.status_code} {r.reason}")
    return "", []
  data = r.json()
  return data["tag_name"], [x["name"] for x in data["assets"]] # tag, assets i.e. ['yolov8n.pt', 'yolov8s.pt', ...]ultralytics.utils.downloads.attempt_download_asset(file, repo='ultralytics/assets', release='v8.2.0', **kwargs)

Yerel olarak bulunamazsa GitHub s├╝r├╝m varl─▒klar─▒ndan bir dosya indirmeyi deneyin. Fonksiyon dosyay─▒ kontrol eder ├Ânce yerel olarak, ard─▒ndan belirtilen GitHub deposu s├╝r├╝m├╝nden indirmeye ├žal─▒┼č─▒r.

Parametreler:

─░sim Tip A├ž─▒klama Varsay─▒lan
file str | Path

─░ndirilecek dosya ad─▒ veya dosya yolu.

gerekli
repo str

GitHub deposu 'owner/repo' bi├žiminde. Varsay─▒lan olarak 'ultralytics/assets'.

'ultralytics/assets'
release str

─░ndirilecek belirli s├╝r├╝m versiyonu. Varsay─▒lan olarak 'v8.2.0'.

'v8.2.0'
**kwargs any

─░ndirme i┼člemi i├žin ek anahtar kelime arg├╝manlar─▒.

{}

─░ade:

Tip A├ž─▒klama
str

─░ndirilen dosyan─▒n yolu.

├ľrnek
file_path = attempt_download_asset('yolov8n.pt', repo='ultralytics/assets', release='latest')
Kaynak kodu ultralytics/utils/downloads.py
def attempt_download_asset(file, repo="ultralytics/assets", release="v8.2.0", **kwargs):
  """
  Attempt to download a file from GitHub release assets if it is not found locally. The function checks for the file
  locally first, then tries to download it from the specified GitHub repository release.

  Args:
    file (str | Path): The filename or file path to be downloaded.
    repo (str, optional): The GitHub repository in the format 'owner/repo'. Defaults to 'ultralytics/assets'.
    release (str, optional): The specific release version to be downloaded. Defaults to 'v8.2.0'.
    **kwargs (any): Additional keyword arguments for the download process.

  Returns:
    (str): The path to the downloaded file.

  Example:
    ```python
    file_path = attempt_download_asset('yolov8n.pt', repo='ultralytics/assets', release='latest')
    ```
  """
  from ultralytics.utils import SETTINGS # scoped for circular import

  # YOLOv3/5u updates
  file = str(file)
  file = checks.check_yolov5u_filename(file)
  file = Path(file.strip().replace("'", ""))
  if file.exists():
    return str(file)
  elif (SETTINGS["weights_dir"] / file).exists():
    return str(SETTINGS["weights_dir"] / file)
  else:
    # URL specified
    name = Path(parse.unquote(str(file))).name # decode '%2F' to '/' etc.
    download_url = f"https://github.com/{repo}/releases/download"
    if str(file).startswith(("http:/", "https:/")): # download
      url = str(file).replace(":/", "://") # Pathlib turns :// -> :/
      file = url2file(name) # parse authentication https://url.com/file.txt?auth...
      if Path(file).is_file():
        LOGGER.info(f"Found {clean_url(url)} locally at {file}") # file already exists
      else:
        safe_download(url=url, file=file, min_bytes=1e5, **kwargs)

    elif repo == GITHUB_ASSETS_REPO and name in GITHUB_ASSETS_NAMES:
      safe_download(url=f"{download_url}/{release}/{name}", file=file, min_bytes=1e5, **kwargs)

    else:
      tag, assets = get_github_assets(repo, release)
      if not assets:
        tag, assets = get_github_assets(repo) # latest release
      if name in assets:
        safe_download(url=f"{download_url}/{tag}/{name}", file=file, min_bytes=1e5, **kwargs)

    return str(file)ultralytics.utils.downloads.download(url, dir=Path.cwd(), unzip=True, delete=False, curl=False, threads=1, retry=3, exist_ok=False)

Dosyalar─▒ belirtilen URL'lerden belirli bir dizine indirir. Birden fazla i┼č par├žac─▒─č─▒ varsa e┼čzamanl─▒ indirmeleri destekler belirtilmi┼č.

Parametreler:

─░sim Tip A├ž─▒klama Varsay─▒lan
url str | list

─░ndirilecek dosyalar─▒n URL'si veya URL'lerin listesi.

gerekli
dir Path

Dosyalar─▒n kaydedilece─či dizin. Varsay─▒lan de─čer ge├žerli ├žal─▒┼čma dizinidir.

cwd()
unzip bool

─░ndirdikten sonra dosyalar─▒ a├žmak i├žin bayrak. Varsay─▒lan de─čer True'dur.

True
delete bool

├ç─▒karma i┼čleminden sonra zip dosyalar─▒n─▒ silmek i├žin bayrak. Varsay─▒lan de─čer False'dir.

False
curl bool

─░ndirme i├žin curl kullanma bayra─č─▒. Varsay─▒lan de─čer False'dir.

False
threads int

E┼čzamanl─▒ indirmeler i├žin kullan─▒lacak i┼č par├žac─▒─č─▒ say─▒s─▒. Varsay─▒lan de─čer 1'dir.

1
retry int

─░ndirme ba┼čar─▒s─▒zl─▒─č─▒ durumunda yeniden deneme say─▒s─▒. Varsay─▒lan de─čer 3't├╝r.

3
exist_ok bool

A├žma s─▒ras─▒nda mevcut i├žeri─čin ├╝zerine yaz─▒l─▒p yaz─▒lmayaca─č─▒. Varsay─▒lan de─čer False'dir.

False
├ľrnek
download('https://ultralytics.com/assets/example.zip', dir='path/to/dir', unzip=True)
Kaynak kodu ultralytics/utils/downloads.py
def download(url, dir=Path.cwd(), unzip=True, delete=False, curl=False, threads=1, retry=3, exist_ok=False):
  """
  Downloads files from specified URLs to a given directory. Supports concurrent downloads if multiple threads are
  specified.

  Args:
    url (str | list): The URL or list of URLs of the files to be downloaded.
    dir (Path, optional): The directory where the files will be saved. Defaults to the current working directory.
    unzip (bool, optional): Flag to unzip the files after downloading. Defaults to True.
    delete (bool, optional): Flag to delete the zip files after extraction. Defaults to False.
    curl (bool, optional): Flag to use curl for downloading. Defaults to False.
    threads (int, optional): Number of threads to use for concurrent downloads. Defaults to 1.
    retry (int, optional): Number of retries in case of download failure. Defaults to 3.
    exist_ok (bool, optional): Whether to overwrite existing contents during unzipping. Defaults to False.

  Example:
    ```python
    download('https://ultralytics.com/assets/example.zip', dir='path/to/dir', unzip=True)
    ```
  """
  dir = Path(dir)
  dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True) # make directory
  if threads > 1:
    with ThreadPool(threads) as pool:
      pool.map(
        lambda x: safe_download(
          url=x[0],
          dir=x[1],
          unzip=unzip,
          delete=delete,
          curl=curl,
          retry=retry,
          exist_ok=exist_ok,
          progress=threads <= 1,
        ),
        zip(url, repeat(dir)),
      )
      pool.close()
      pool.join()
  else:
    for u in [url] if isinstance(url, (str, Path)) else url:
      safe_download(url=u, dir=dir, unzip=unzip, delete=delete, curl=curl, retry=retry, exist_ok=exist_ok)

Created 2023-11-12, Updated 2024-06-02
Authors: glenn-jocher (5), Burhan-Q (1), Laughing-q (1)