μ½˜ν…μΈ λ‘œ κ±΄λ„ˆλ›°κΈ°

μ°Έμ‘° ultralytics/nn/autobackend.py

μ°Έκ³ 

이 νŒŒμΌμ€ https://github.com/ultralytics/ ultralytics/blob/main/ ultralytics/nn/autobackend .pyμ—μ„œ 확인할 수 μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. 문제λ₯Ό λ°œκ²¬ν•˜λ©΄ ν’€ λ¦¬ν€˜μŠ€νŠΈ (πŸ› οΈ)λ₯Ό μ œμΆœν•˜μ—¬ 문제λ₯Ό ν•΄κ²°ν•˜λ„λ‘ λ„μ™€μ£Όμ„Έμš”. κ°μ‚¬ν•©λ‹ˆλ‹€ πŸ™!ultralytics.nn.autobackend.AutoBackend

기지: Module

Ultralytics YOLO λͺ¨λΈμ„ μ‚¬μš©ν•˜μ—¬ 좔둠을 μ‹€ν–‰ν•˜κΈ° μœ„ν•œ 동적 λ°±μ—”λ“œ 선택을 μ²˜λ¦¬ν•©λ‹ˆλ‹€.

AutoBackend ν΄λž˜μŠ€λŠ” λ‹€μ–‘ν•œ μΆ”λ‘  엔진을 μœ„ν•œ 좔상화 계측을 μ œκ³΅ν•˜λ„λ‘ μ„€κ³„λ˜μ—ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. 이 ν΄λž˜μŠ€λŠ” λ‹€μ–‘ν•œ ν˜•μ‹μ„ μ§€μ›ν•©λ‹ˆλ‹€. λ‹€μ–‘ν•œ ν˜•μ‹μ„ μ§€μ›ν•˜λ©°, 각 ν˜•μ‹μ€ μ•„λž˜μ— μ„€λͺ…λœ λŒ€λ‘œ νŠΉμ • λͺ…λͺ… κ·œμΉ™μ„ λ”°λ¦…λ‹ˆλ‹€:

Supported Formats and Naming Conventions:
  | Format        | File Suffix   |
  |-----------------------|------------------|
  | PyTorch        | *.pt       |
  | TorchScript      | *.torchscript  |
  | ONNX Runtime     | *.onnx      |
  | ONNX OpenCV DNN    | *.onnx (dnn=True)|
  | OpenVINO       | *openvino_model/ |
  | CoreML        | *.mlpackage   |
  | TensorRT       | *.engine     |
  | TensorFlow SavedModel | *_saved_model  |
  | TensorFlow GraphDef  | *.pb       |
  | TensorFlow Lite    | *.tflite     |
  | TensorFlow Edge TPU  | *_edgetpu.tflite |
  | PaddlePaddle     | *_paddle_model  |
  | ncnn         | *_ncnn_model   |

이 ν΄λž˜μŠ€λŠ” μž…λ ₯ λͺ¨λΈ ν˜•μ‹μ— 따라 동적 λ°±μ—”λ“œ μ „ν™˜ κΈ°λŠ₯을 μ œκ³΅ν•˜μ—¬ μ—¬λŸ¬ ν”Œλž«νΌμ— 걸쳐 λͺ¨λΈμ„ μ‰½κ²Œ λͺ¨λΈμ„ 보닀 μ‰½κ²Œ 배포할 수 μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€.

의 μ†ŒμŠ€ μ½”λ“œ ultralytics/nn/autobackend.py
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
class AutoBackend(nn.Module):
  """
  Handles dynamic backend selection for running inference using Ultralytics YOLO models.

  The AutoBackend class is designed to provide an abstraction layer for various inference engines. It supports a wide
  range of formats, each with specific naming conventions as outlined below:

    Supported Formats and Naming Conventions:
      | Format        | File Suffix   |
      |-----------------------|------------------|
      | PyTorch        | *.pt       |
      | TorchScript      | *.torchscript  |
      | ONNX Runtime     | *.onnx      |
      | ONNX OpenCV DNN    | *.onnx (dnn=True)|
      | OpenVINO       | *openvino_model/ |
      | CoreML        | *.mlpackage   |
      | TensorRT       | *.engine     |
      | TensorFlow SavedModel | *_saved_model  |
      | TensorFlow GraphDef  | *.pb       |
      | TensorFlow Lite    | *.tflite     |
      | TensorFlow Edge TPU  | *_edgetpu.tflite |
      | PaddlePaddle     | *_paddle_model  |
      | ncnn         | *_ncnn_model   |

  This class offers dynamic backend switching capabilities based on the input model format, making it easier to deploy
  models across various platforms.
  """

  @torch.no_grad()
  def __init__(
    self,
    weights="yolov8n.pt",
    device=torch.device("cpu"),
    dnn=False,
    data=None,
    fp16=False,
    fuse=True,
    verbose=True,
  ):
    """
    Initialize the AutoBackend for inference.

    Args:
      weights (str): Path to the model weights file. Defaults to 'yolov8n.pt'.
      device (torch.device): Device to run the model on. Defaults to CPU.
      dnn (bool): Use OpenCV DNN module for ONNX inference. Defaults to False.
      data (str | Path | optional): Path to the additional data.yaml file containing class names. Optional.
      fp16 (bool): Enable half-precision inference. Supported only on specific backends. Defaults to False.
      fuse (bool): Fuse Conv2D + BatchNorm layers for optimization. Defaults to True.
      verbose (bool): Enable verbose logging. Defaults to True.
    """
    super().__init__()
    w = str(weights[0] if isinstance(weights, list) else weights)
    nn_module = isinstance(weights, torch.nn.Module)
    (
      pt,
      jit,
      onnx,
      xml,
      engine,
      coreml,
      saved_model,
      pb,
      tflite,
      edgetpu,
      tfjs,
      paddle,
      ncnn,
      triton,
    ) = self._model_type(w)
    fp16 &= pt or jit or onnx or xml or engine or nn_module or triton # FP16
    nhwc = coreml or saved_model or pb or tflite or edgetpu # BHWC formats (vs torch BCWH)
    stride = 32 # default stride
    model, metadata = None, None

    # Set device
    cuda = torch.cuda.is_available() and device.type != "cpu" # use CUDA
    if cuda and not any([nn_module, pt, jit, engine, onnx]): # GPU dataloader formats
      device = torch.device("cpu")
      cuda = False

    # Download if not local
    if not (pt or triton or nn_module):
      w = attempt_download_asset(w)

    # Load model
    if nn_module: # in-memory PyTorch model
      model = weights.to(device)
      model = model.fuse(verbose=verbose) if fuse else model
      if hasattr(model, "kpt_shape"):
        kpt_shape = model.kpt_shape # pose-only
      stride = max(int(model.stride.max()), 32) # model stride
      names = model.module.names if hasattr(model, "module") else model.names # get class names
      model.half() if fp16 else model.float()
      self.model = model # explicitly assign for to(), cpu(), cuda(), half()
      pt = True
    elif pt: # PyTorch
      from ultralytics.nn.tasks import attempt_load_weights

      model = attempt_load_weights(
        weights if isinstance(weights, list) else w, device=device, inplace=True, fuse=fuse
      )
      if hasattr(model, "kpt_shape"):
        kpt_shape = model.kpt_shape # pose-only
      stride = max(int(model.stride.max()), 32) # model stride
      names = model.module.names if hasattr(model, "module") else model.names # get class names
      model.half() if fp16 else model.float()
      self.model = model # explicitly assign for to(), cpu(), cuda(), half()
    elif jit: # TorchScript
      LOGGER.info(f"Loading {w} for TorchScript inference...")
      extra_files = {"config.txt": ""} # model metadata
      model = torch.jit.load(w, _extra_files=extra_files, map_location=device)
      model.half() if fp16 else model.float()
      if extra_files["config.txt"]: # load metadata dict
        metadata = json.loads(extra_files["config.txt"], object_hook=lambda x: dict(x.items()))
    elif dnn: # ONNX OpenCV DNN
      LOGGER.info(f"Loading {w} for ONNX OpenCV DNN inference...")
      check_requirements("opencv-python>=4.5.4")
      net = cv2.dnn.readNetFromONNX(w)
    elif onnx: # ONNX Runtime
      LOGGER.info(f"Loading {w} for ONNX Runtime inference...")
      check_requirements(("onnx", "onnxruntime-gpu" if cuda else "onnxruntime"))
      import onnxruntime

      providers = ["CUDAExecutionProvider", "CPUExecutionProvider"] if cuda else ["CPUExecutionProvider"]
      session = onnxruntime.InferenceSession(w, providers=providers)
      output_names = [x.name for x in session.get_outputs()]
      metadata = session.get_modelmeta().custom_metadata_map # metadata
    elif xml: # OpenVINO
      LOGGER.info(f"Loading {w} for OpenVINO inference...")
      check_requirements("openvino>=2023.0") # requires openvino-dev: https://pypi.org/project/openvino-dev/
      from openvino.runtime import Core, Layout, get_batch # noqa

      core = Core()
      w = Path(w)
      if not w.is_file(): # if not *.xml
        w = next(w.glob("*.xml")) # get *.xml file from *_openvino_model dir
      ov_model = core.read_model(model=str(w), weights=w.with_suffix(".bin"))
      if ov_model.get_parameters()[0].get_layout().empty:
        ov_model.get_parameters()[0].set_layout(Layout("NCHW"))
      batch_dim = get_batch(ov_model)
      if batch_dim.is_static:
        batch_size = batch_dim.get_length()
      ov_compiled_model = core.compile_model(ov_model, device_name="AUTO") # AUTO selects best available device
      metadata = w.parent / "metadata.yaml"
    elif engine: # TensorRT
      LOGGER.info(f"Loading {w} for TensorRT inference...")
      try:
        import tensorrt as trt # noqa https://developer.nvidia.com/nvidia-tensorrt-download
      except ImportError:
        if LINUX:
          check_requirements("nvidia-tensorrt", cmds="-U --index-url https://pypi.ngc.nvidia.com")
        import tensorrt as trt # noqa
      check_version(trt.__version__, "7.0.0", hard=True) # require tensorrt>=7.0.0
      if device.type == "cpu":
        device = torch.device("cuda:0")
      Binding = namedtuple("Binding", ("name", "dtype", "shape", "data", "ptr"))
      logger = trt.Logger(trt.Logger.INFO)
      # Read file
      with open(w, "rb") as f, trt.Runtime(logger) as runtime:
        meta_len = int.from_bytes(f.read(4), byteorder="little") # read metadata length
        metadata = json.loads(f.read(meta_len).decode("utf-8")) # read metadata
        model = runtime.deserialize_cuda_engine(f.read()) # read engine
      context = model.create_execution_context()
      bindings = OrderedDict()
      output_names = []
      fp16 = False # default updated below
      dynamic = False
      for i in range(model.num_bindings):
        name = model.get_binding_name(i)
        dtype = trt.nptype(model.get_binding_dtype(i))
        if model.binding_is_input(i):
          if -1 in tuple(model.get_binding_shape(i)): # dynamic
            dynamic = True
            context.set_binding_shape(i, tuple(model.get_profile_shape(0, i)[2]))
          if dtype == np.float16:
            fp16 = True
        else: # output
          output_names.append(name)
        shape = tuple(context.get_binding_shape(i))
        im = torch.from_numpy(np.empty(shape, dtype=dtype)).to(device)
        bindings[name] = Binding(name, dtype, shape, im, int(im.data_ptr()))
      binding_addrs = OrderedDict((n, d.ptr) for n, d in bindings.items())
      batch_size = bindings["images"].shape[0] # if dynamic, this is instead max batch size
    elif coreml: # CoreML
      LOGGER.info(f"Loading {w} for CoreML inference...")
      import coremltools as ct

      model = ct.models.MLModel(w)
      metadata = dict(model.user_defined_metadata)
    elif saved_model: # TF SavedModel
      LOGGER.info(f"Loading {w} for TensorFlow SavedModel inference...")
      import tensorflow as tf

      keras = False # assume TF1 saved_model
      model = tf.keras.models.load_model(w) if keras else tf.saved_model.load(w)
      metadata = Path(w) / "metadata.yaml"
    elif pb: # GraphDef https://www.tensorflow.org/guide/migrate#a_graphpb_or_graphpbtxt
      LOGGER.info(f"Loading {w} for TensorFlow GraphDef inference...")
      import tensorflow as tf

      from ultralytics.engine.exporter import gd_outputs

      def wrap_frozen_graph(gd, inputs, outputs):
        """Wrap frozen graphs for deployment."""
        x = tf.compat.v1.wrap_function(lambda: tf.compat.v1.import_graph_def(gd, name=""), []) # wrapped
        ge = x.graph.as_graph_element
        return x.prune(tf.nest.map_structure(ge, inputs), tf.nest.map_structure(ge, outputs))

      gd = tf.Graph().as_graph_def() # TF GraphDef
      with open(w, "rb") as f:
        gd.ParseFromString(f.read())
      frozen_func = wrap_frozen_graph(gd, inputs="x:0", outputs=gd_outputs(gd))
    elif tflite or edgetpu: # https://www.tensorflow.org/lite/guide/python#install_tensorflow_lite_for_python
      try: # https://coral.ai/docs/edgetpu/tflite-python/#update-existing-tf-lite-code-for-the-edge-tpu
        from tflite_runtime.interpreter import Interpreter, load_delegate
      except ImportError:
        import tensorflow as tf

        Interpreter, load_delegate = tf.lite.Interpreter, tf.lite.experimental.load_delegate
      if edgetpu: # TF Edge TPU https://coral.ai/software/#edgetpu-runtime
        LOGGER.info(f"Loading {w} for TensorFlow Lite Edge TPU inference...")
        delegate = {"Linux": "libedgetpu.so.1", "Darwin": "libedgetpu.1.dylib", "Windows": "edgetpu.dll"}[
          platform.system()
        ]
        interpreter = Interpreter(model_path=w, experimental_delegates=[load_delegate(delegate)])
      else: # TFLite
        LOGGER.info(f"Loading {w} for TensorFlow Lite inference...")
        interpreter = Interpreter(model_path=w) # load TFLite model
      interpreter.allocate_tensors() # allocate
      input_details = interpreter.get_input_details() # inputs
      output_details = interpreter.get_output_details() # outputs
      # Load metadata
      with contextlib.suppress(zipfile.BadZipFile):
        with zipfile.ZipFile(w, "r") as model:
          meta_file = model.namelist()[0]
          metadata = ast.literal_eval(model.read(meta_file).decode("utf-8"))
    elif tfjs: # TF.js
      raise NotImplementedError("YOLOv8 TF.js inference is not currently supported.")
    elif paddle: # PaddlePaddle
      LOGGER.info(f"Loading {w} for PaddlePaddle inference...")
      check_requirements("paddlepaddle-gpu" if cuda else "paddlepaddle")
      import paddle.inference as pdi # noqa

      w = Path(w)
      if not w.is_file(): # if not *.pdmodel
        w = next(w.rglob("*.pdmodel")) # get *.pdmodel file from *_paddle_model dir
      config = pdi.Config(str(w), str(w.with_suffix(".pdiparams")))
      if cuda:
        config.enable_use_gpu(memory_pool_init_size_mb=2048, device_id=0)
      predictor = pdi.create_predictor(config)
      input_handle = predictor.get_input_handle(predictor.get_input_names()[0])
      output_names = predictor.get_output_names()
      metadata = w.parents[1] / "metadata.yaml"
    elif ncnn: # ncnn
      LOGGER.info(f"Loading {w} for ncnn inference...")
      check_requirements("git+https://github.com/Tencent/ncnn.git" if ARM64 else "ncnn") # requires ncnn
      import ncnn as pyncnn

      net = pyncnn.Net()
      net.opt.use_vulkan_compute = cuda
      w = Path(w)
      if not w.is_file(): # if not *.param
        w = next(w.glob("*.param")) # get *.param file from *_ncnn_model dir
      net.load_param(str(w))
      net.load_model(str(w.with_suffix(".bin")))
      metadata = w.parent / "metadata.yaml"
    elif triton: # NVIDIA Triton Inference Server
      check_requirements("tritonclient[all]")
      from ultralytics.utils.triton import TritonRemoteModel

      model = TritonRemoteModel(w)
    else:
      from ultralytics.engine.exporter import export_formats

      raise TypeError(
        f"model='{w}' is not a supported model format. "
        "See https://docs.ultralytics.com/modes/predict for help."
        f"\n\n{export_formats()}"
      )

    # Load external metadata YAML
    if isinstance(metadata, (str, Path)) and Path(metadata).exists():
      metadata = yaml_load(metadata)
    if metadata:
      for k, v in metadata.items():
        if k in ("stride", "batch"):
          metadata[k] = int(v)
        elif k in ("imgsz", "names", "kpt_shape") and isinstance(v, str):
          metadata[k] = eval(v)
      stride = metadata["stride"]
      task = metadata["task"]
      batch = metadata["batch"]
      imgsz = metadata["imgsz"]
      names = metadata["names"]
      kpt_shape = metadata.get("kpt_shape")
    elif not (pt or triton or nn_module):
      LOGGER.warning(f"WARNING ⚠️ Metadata not found for 'model={weights}'")

    # Check names
    if "names" not in locals(): # names missing
      names = default_class_names(data)
    names = check_class_names(names)

    # Disable gradients
    if pt:
      for p in model.parameters():
        p.requires_grad = False

    self.__dict__.update(locals()) # assign all variables to self

  def forward(self, im, augment=False, visualize=False, embed=None):
    """
    Runs inference on the YOLOv8 MultiBackend model.

    Args:
      im (torch.Tensor): The image tensor to perform inference on.
      augment (bool): whether to perform data augmentation during inference, defaults to False
      visualize (bool): whether to visualize the output predictions, defaults to False
      embed (list, optional): A list of feature vectors/embeddings to return.

    Returns:
      (tuple): Tuple containing the raw output tensor, and processed output for visualization (if visualize=True)
    """
    b, ch, h, w = im.shape # batch, channel, height, width
    if self.fp16 and im.dtype != torch.float16:
      im = im.half() # to FP16
    if self.nhwc:
      im = im.permute(0, 2, 3, 1) # torch BCHW to numpy BHWC shape(1,320,192,3)

    if self.pt or self.nn_module: # PyTorch
      y = self.model(im, augment=augment, visualize=visualize, embed=embed)
    elif self.jit: # TorchScript
      y = self.model(im)
    elif self.dnn: # ONNX OpenCV DNN
      im = im.cpu().numpy() # torch to numpy
      self.net.setInput(im)
      y = self.net.forward()
    elif self.onnx: # ONNX Runtime
      im = im.cpu().numpy() # torch to numpy
      y = self.session.run(self.output_names, {self.session.get_inputs()[0].name: im})
    elif self.xml: # OpenVINO
      im = im.cpu().numpy() # FP32
      y = list(self.ov_compiled_model(im).values())
    elif self.engine: # TensorRT
      if self.dynamic and im.shape != self.bindings["images"].shape:
        i = self.model.get_binding_index("images")
        self.context.set_binding_shape(i, im.shape) # reshape if dynamic
        self.bindings["images"] = self.bindings["images"]._replace(shape=im.shape)
        for name in self.output_names:
          i = self.model.get_binding_index(name)
          self.bindings[name].data.resize_(tuple(self.context.get_binding_shape(i)))
      s = self.bindings["images"].shape
      assert im.shape == s, f"input size {im.shape} {'>' if self.dynamic else 'not equal to'} max model size {s}"
      self.binding_addrs["images"] = int(im.data_ptr())
      self.context.execute_v2(list(self.binding_addrs.values()))
      y = [self.bindings[x].data for x in sorted(self.output_names)]
    elif self.coreml: # CoreML
      im = im[0].cpu().numpy()
      im_pil = Image.fromarray((im * 255).astype("uint8"))
      # im = im.resize((192, 320), Image.BILINEAR)
      y = self.model.predict({"image": im_pil}) # coordinates are xywh normalized
      if "confidence" in y:
        raise TypeError(
          "Ultralytics only supports inference of non-pipelined CoreML models exported with "
          f"'nms=False', but 'model={w}' has an NMS pipeline created by an 'nms=True' export."
        )
        # TODO: CoreML NMS inference handling
        # from ultralytics.utils.ops import xywh2xyxy
        # box = xywh2xyxy(y['coordinates'] * [[w, h, w, h]]) # xyxy pixels
        # conf, cls = y['confidence'].max(1), y['confidence'].argmax(1).astype(np.float32)
        # y = np.concatenate((box, conf.reshape(-1, 1), cls.reshape(-1, 1)), 1)
      elif len(y) == 1: # classification model
        y = list(y.values())
      elif len(y) == 2: # segmentation model
        y = list(reversed(y.values())) # reversed for segmentation models (pred, proto)
    elif self.paddle: # PaddlePaddle
      im = im.cpu().numpy().astype(np.float32)
      self.input_handle.copy_from_cpu(im)
      self.predictor.run()
      y = [self.predictor.get_output_handle(x).copy_to_cpu() for x in self.output_names]
    elif self.ncnn: # ncnn
      mat_in = self.pyncnn.Mat(im[0].cpu().numpy())
      ex = self.net.create_extractor()
      input_names, output_names = self.net.input_names(), self.net.output_names()
      ex.input(input_names[0], mat_in)
      y = []
      for output_name in output_names:
        mat_out = self.pyncnn.Mat()
        ex.extract(output_name, mat_out)
        y.append(np.array(mat_out)[None])
    elif self.triton: # NVIDIA Triton Inference Server
      im = im.cpu().numpy() # torch to numpy
      y = self.model(im)
    else: # TensorFlow (SavedModel, GraphDef, Lite, Edge TPU)
      im = im.cpu().numpy()
      if self.saved_model: # SavedModel
        y = self.model(im, training=False) if self.keras else self.model(im)
        if not isinstance(y, list):
          y = [y]
      elif self.pb: # GraphDef
        y = self.frozen_func(x=self.tf.constant(im))
        if len(y) == 2 and len(self.names) == 999: # segments and names not defined
          ip, ib = (0, 1) if len(y[0].shape) == 4 else (1, 0) # index of protos, boxes
          nc = y[ib].shape[1] - y[ip].shape[3] - 4 # y = (1, 160, 160, 32), (1, 116, 8400)
          self.names = {i: f"class{i}" for i in range(nc)}
      else: # Lite or Edge TPU
        details = self.input_details[0]
        integer = details["dtype"] in (np.int8, np.int16) # is TFLite quantized int8 or int16 model
        if integer:
          scale, zero_point = details["quantization"]
          im = (im / scale + zero_point).astype(details["dtype"]) # de-scale
        self.interpreter.set_tensor(details["index"], im)
        self.interpreter.invoke()
        y = []
        for output in self.output_details:
          x = self.interpreter.get_tensor(output["index"])
          if integer:
            scale, zero_point = output["quantization"]
            x = (x.astype(np.float32) - zero_point) * scale # re-scale
          if x.ndim > 2: # if task is not classification
            # Denormalize xywh by image size. See https://github.com/ultralytics/ultralytics/pull/1695
            # xywh are normalized in TFLite/EdgeTPU to mitigate quantization error of integer models
            x[:, [0, 2]] *= w
            x[:, [1, 3]] *= h
          y.append(x)
      # TF segment fixes: export is reversed vs ONNX export and protos are transposed
      if len(y) == 2: # segment with (det, proto) output order reversed
        if len(y[1].shape) != 4:
          y = list(reversed(y)) # should be y = (1, 116, 8400), (1, 160, 160, 32)
        y[1] = np.transpose(y[1], (0, 3, 1, 2)) # should be y = (1, 116, 8400), (1, 32, 160, 160)
      y = [x if isinstance(x, np.ndarray) else x.numpy() for x in y]

    # for x in y:
    #   print(type(x), len(x)) if isinstance(x, (list, tuple)) else print(type(x), x.shape) # debug shapes
    if isinstance(y, (list, tuple)):
      return self.from_numpy(y[0]) if len(y) == 1 else [self.from_numpy(x) for x in y]
    else:
      return self.from_numpy(y)

  def from_numpy(self, x):
    """
    Convert a numpy array to a tensor.

    Args:
      x (np.ndarray): The array to be converted.

    Returns:
      (torch.Tensor): The converted tensor
    """
    return torch.tensor(x).to(self.device) if isinstance(x, np.ndarray) else x

  def warmup(self, imgsz=(1, 3, 640, 640)):
    """
    Warm up the model by running one forward pass with a dummy input.

    Args:
      imgsz (tuple): The shape of the dummy input tensor in the format (batch_size, channels, height, width)
    """
    warmup_types = self.pt, self.jit, self.onnx, self.engine, self.saved_model, self.pb, self.triton, self.nn_module
    if any(warmup_types) and (self.device.type != "cpu" or self.triton):
      im = torch.empty(*imgsz, dtype=torch.half if self.fp16 else torch.float, device=self.device) # input
      for _ in range(2 if self.jit else 1):
        self.forward(im) # warmup

  @staticmethod
  def _model_type(p="path/to/model.pt"):
    """
    This function takes a path to a model file and returns the model type. Possibles types are pt, jit, onnx, xml,
    engine, coreml, saved_model, pb, tflite, edgetpu, tfjs, ncnn or paddle.

    Args:
      p: path to the model file. Defaults to path/to/model.pt

    Examples:
      >>> model = AutoBackend(weights="path/to/model.onnx")
      >>> model_type = model._model_type() # returns "onnx"
    """
    from ultralytics.engine.exporter import export_formats

    sf = list(export_formats().Suffix) # export suffixes
    if not is_url(p, check=False) and not isinstance(p, str):
      check_suffix(p, sf) # checks
    name = Path(p).name
    types = [s in name for s in sf]
    types[5] |= name.endswith(".mlmodel") # retain support for older Apple CoreML *.mlmodel formats
    types[8] &= not types[9] # tflite &= not edgetpu
    if any(types):
      triton = False
    else:
      from urllib.parse import urlsplit

      url = urlsplit(p)
      triton = url.netloc and url.path and url.scheme in {"http", "grpc"}

    return types + [triton]

__init__(weights='yolov8n.pt', device=torch.device('cpu'), dnn=False, data=None, fp16=False, fuse=True, verbose=True)

좔둠을 μœ„ν•΄ μžλ™ λ°±μ—”λ“œλ₯Ό μ΄ˆκΈ°ν™”ν•©λ‹ˆλ‹€.

λ§€κ°œλ³€μˆ˜:

이름 μœ ν˜• μ„€λͺ… κΈ°λ³Έκ°’
weights str

λͺ¨λΈ κ°€μ€‘μΉ˜ 파일의 κ²½λ‘œμž…λ‹ˆλ‹€. 기본값은 'yolov8n.pt'μž…λ‹ˆλ‹€.

'yolov8n.pt'
device device

λͺ¨λΈμ„ μ‹€ν–‰ν•  μž₯μΉ˜μž…λ‹ˆλ‹€. 기본값은 CPUμž…λ‹ˆλ‹€.

device('cpu')
dnn bool

ONNX 좔둠에 OpenCV DNN λͺ¨λ“ˆμ„ μ‚¬μš©ν•©λ‹ˆλ‹€. 기본값은 Falseμž…λ‹ˆλ‹€.

False
data str | Path | optional

클래슀 이름이 ν¬ν•¨λœ μΆ”κ°€ data.yaml 파일의 κ²½λ‘œμž…λ‹ˆλ‹€. 선택 μ‚¬ν•­μž…λ‹ˆλ‹€.

None
fp16 bool

λ°˜μ •ν™•λ„ 좔둠을 ν™œμ„±ν™”ν•©λ‹ˆλ‹€. νŠΉμ • λ°±μ—”λ“œμ—μ„œλ§Œ μ§€μ›λ©λ‹ˆλ‹€. 기본값은 Falseμž…λ‹ˆλ‹€.

False
fuse bool

μ΅œμ ν™”λ₯Ό μœ„ν•΄ Conv2D + BatchNorm λ ˆμ΄μ–΄λ₯Ό μœ΅ν•©ν•©λ‹ˆλ‹€. 기본값은 True μž…λ‹ˆλ‹€.

True
verbose bool

μžμ„Έν•œ λ‘œκΉ…μ„ ν™œμ„±ν™”ν•©λ‹ˆλ‹€. 기본값은 Trueμž…λ‹ˆλ‹€.

True
의 μ†ŒμŠ€ μ½”λ“œ ultralytics/nn/autobackend.py
@torch.no_grad()
def __init__(
  self,
  weights="yolov8n.pt",
  device=torch.device("cpu"),
  dnn=False,
  data=None,
  fp16=False,
  fuse=True,
  verbose=True,
):
  """
  Initialize the AutoBackend for inference.

  Args:
    weights (str): Path to the model weights file. Defaults to 'yolov8n.pt'.
    device (torch.device): Device to run the model on. Defaults to CPU.
    dnn (bool): Use OpenCV DNN module for ONNX inference. Defaults to False.
    data (str | Path | optional): Path to the additional data.yaml file containing class names. Optional.
    fp16 (bool): Enable half-precision inference. Supported only on specific backends. Defaults to False.
    fuse (bool): Fuse Conv2D + BatchNorm layers for optimization. Defaults to True.
    verbose (bool): Enable verbose logging. Defaults to True.
  """
  super().__init__()
  w = str(weights[0] if isinstance(weights, list) else weights)
  nn_module = isinstance(weights, torch.nn.Module)
  (
    pt,
    jit,
    onnx,
    xml,
    engine,
    coreml,
    saved_model,
    pb,
    tflite,
    edgetpu,
    tfjs,
    paddle,
    ncnn,
    triton,
  ) = self._model_type(w)
  fp16 &= pt or jit or onnx or xml or engine or nn_module or triton # FP16
  nhwc = coreml or saved_model or pb or tflite or edgetpu # BHWC formats (vs torch BCWH)
  stride = 32 # default stride
  model, metadata = None, None

  # Set device
  cuda = torch.cuda.is_available() and device.type != "cpu" # use CUDA
  if cuda and not any([nn_module, pt, jit, engine, onnx]): # GPU dataloader formats
    device = torch.device("cpu")
    cuda = False

  # Download if not local
  if not (pt or triton or nn_module):
    w = attempt_download_asset(w)

  # Load model
  if nn_module: # in-memory PyTorch model
    model = weights.to(device)
    model = model.fuse(verbose=verbose) if fuse else model
    if hasattr(model, "kpt_shape"):
      kpt_shape = model.kpt_shape # pose-only
    stride = max(int(model.stride.max()), 32) # model stride
    names = model.module.names if hasattr(model, "module") else model.names # get class names
    model.half() if fp16 else model.float()
    self.model = model # explicitly assign for to(), cpu(), cuda(), half()
    pt = True
  elif pt: # PyTorch
    from ultralytics.nn.tasks import attempt_load_weights

    model = attempt_load_weights(
      weights if isinstance(weights, list) else w, device=device, inplace=True, fuse=fuse
    )
    if hasattr(model, "kpt_shape"):
      kpt_shape = model.kpt_shape # pose-only
    stride = max(int(model.stride.max()), 32) # model stride
    names = model.module.names if hasattr(model, "module") else model.names # get class names
    model.half() if fp16 else model.float()
    self.model = model # explicitly assign for to(), cpu(), cuda(), half()
  elif jit: # TorchScript
    LOGGER.info(f"Loading {w} for TorchScript inference...")
    extra_files = {"config.txt": ""} # model metadata
    model = torch.jit.load(w, _extra_files=extra_files, map_location=device)
    model.half() if fp16 else model.float()
    if extra_files["config.txt"]: # load metadata dict
      metadata = json.loads(extra_files["config.txt"], object_hook=lambda x: dict(x.items()))
  elif dnn: # ONNX OpenCV DNN
    LOGGER.info(f"Loading {w} for ONNX OpenCV DNN inference...")
    check_requirements("opencv-python>=4.5.4")
    net = cv2.dnn.readNetFromONNX(w)
  elif onnx: # ONNX Runtime
    LOGGER.info(f"Loading {w} for ONNX Runtime inference...")
    check_requirements(("onnx", "onnxruntime-gpu" if cuda else "onnxruntime"))
    import onnxruntime

    providers = ["CUDAExecutionProvider", "CPUExecutionProvider"] if cuda else ["CPUExecutionProvider"]
    session = onnxruntime.InferenceSession(w, providers=providers)
    output_names = [x.name for x in session.get_outputs()]
    metadata = session.get_modelmeta().custom_metadata_map # metadata
  elif xml: # OpenVINO
    LOGGER.info(f"Loading {w} for OpenVINO inference...")
    check_requirements("openvino>=2023.0") # requires openvino-dev: https://pypi.org/project/openvino-dev/
    from openvino.runtime import Core, Layout, get_batch # noqa

    core = Core()
    w = Path(w)
    if not w.is_file(): # if not *.xml
      w = next(w.glob("*.xml")) # get *.xml file from *_openvino_model dir
    ov_model = core.read_model(model=str(w), weights=w.with_suffix(".bin"))
    if ov_model.get_parameters()[0].get_layout().empty:
      ov_model.get_parameters()[0].set_layout(Layout("NCHW"))
    batch_dim = get_batch(ov_model)
    if batch_dim.is_static:
      batch_size = batch_dim.get_length()
    ov_compiled_model = core.compile_model(ov_model, device_name="AUTO") # AUTO selects best available device
    metadata = w.parent / "metadata.yaml"
  elif engine: # TensorRT
    LOGGER.info(f"Loading {w} for TensorRT inference...")
    try:
      import tensorrt as trt # noqa https://developer.nvidia.com/nvidia-tensorrt-download
    except ImportError:
      if LINUX:
        check_requirements("nvidia-tensorrt", cmds="-U --index-url https://pypi.ngc.nvidia.com")
      import tensorrt as trt # noqa
    check_version(trt.__version__, "7.0.0", hard=True) # require tensorrt>=7.0.0
    if device.type == "cpu":
      device = torch.device("cuda:0")
    Binding = namedtuple("Binding", ("name", "dtype", "shape", "data", "ptr"))
    logger = trt.Logger(trt.Logger.INFO)
    # Read file
    with open(w, "rb") as f, trt.Runtime(logger) as runtime:
      meta_len = int.from_bytes(f.read(4), byteorder="little") # read metadata length
      metadata = json.loads(f.read(meta_len).decode("utf-8")) # read metadata
      model = runtime.deserialize_cuda_engine(f.read()) # read engine
    context = model.create_execution_context()
    bindings = OrderedDict()
    output_names = []
    fp16 = False # default updated below
    dynamic = False
    for i in range(model.num_bindings):
      name = model.get_binding_name(i)
      dtype = trt.nptype(model.get_binding_dtype(i))
      if model.binding_is_input(i):
        if -1 in tuple(model.get_binding_shape(i)): # dynamic
          dynamic = True
          context.set_binding_shape(i, tuple(model.get_profile_shape(0, i)[2]))
        if dtype == np.float16:
          fp16 = True
      else: # output
        output_names.append(name)
      shape = tuple(context.get_binding_shape(i))
      im = torch.from_numpy(np.empty(shape, dtype=dtype)).to(device)
      bindings[name] = Binding(name, dtype, shape, im, int(im.data_ptr()))
    binding_addrs = OrderedDict((n, d.ptr) for n, d in bindings.items())
    batch_size = bindings["images"].shape[0] # if dynamic, this is instead max batch size
  elif coreml: # CoreML
    LOGGER.info(f"Loading {w} for CoreML inference...")
    import coremltools as ct

    model = ct.models.MLModel(w)
    metadata = dict(model.user_defined_metadata)
  elif saved_model: # TF SavedModel
    LOGGER.info(f"Loading {w} for TensorFlow SavedModel inference...")
    import tensorflow as tf

    keras = False # assume TF1 saved_model
    model = tf.keras.models.load_model(w) if keras else tf.saved_model.load(w)
    metadata = Path(w) / "metadata.yaml"
  elif pb: # GraphDef https://www.tensorflow.org/guide/migrate#a_graphpb_or_graphpbtxt
    LOGGER.info(f"Loading {w} for TensorFlow GraphDef inference...")
    import tensorflow as tf

    from ultralytics.engine.exporter import gd_outputs

    def wrap_frozen_graph(gd, inputs, outputs):
      """Wrap frozen graphs for deployment."""
      x = tf.compat.v1.wrap_function(lambda: tf.compat.v1.import_graph_def(gd, name=""), []) # wrapped
      ge = x.graph.as_graph_element
      return x.prune(tf.nest.map_structure(ge, inputs), tf.nest.map_structure(ge, outputs))

    gd = tf.Graph().as_graph_def() # TF GraphDef
    with open(w, "rb") as f:
      gd.ParseFromString(f.read())
    frozen_func = wrap_frozen_graph(gd, inputs="x:0", outputs=gd_outputs(gd))
  elif tflite or edgetpu: # https://www.tensorflow.org/lite/guide/python#install_tensorflow_lite_for_python
    try: # https://coral.ai/docs/edgetpu/tflite-python/#update-existing-tf-lite-code-for-the-edge-tpu
      from tflite_runtime.interpreter import Interpreter, load_delegate
    except ImportError:
      import tensorflow as tf

      Interpreter, load_delegate = tf.lite.Interpreter, tf.lite.experimental.load_delegate
    if edgetpu: # TF Edge TPU https://coral.ai/software/#edgetpu-runtime
      LOGGER.info(f"Loading {w} for TensorFlow Lite Edge TPU inference...")
      delegate = {"Linux": "libedgetpu.so.1", "Darwin": "libedgetpu.1.dylib", "Windows": "edgetpu.dll"}[
        platform.system()
      ]
      interpreter = Interpreter(model_path=w, experimental_delegates=[load_delegate(delegate)])
    else: # TFLite
      LOGGER.info(f"Loading {w} for TensorFlow Lite inference...")
      interpreter = Interpreter(model_path=w) # load TFLite model
    interpreter.allocate_tensors() # allocate
    input_details = interpreter.get_input_details() # inputs
    output_details = interpreter.get_output_details() # outputs
    # Load metadata
    with contextlib.suppress(zipfile.BadZipFile):
      with zipfile.ZipFile(w, "r") as model:
        meta_file = model.namelist()[0]
        metadata = ast.literal_eval(model.read(meta_file).decode("utf-8"))
  elif tfjs: # TF.js
    raise NotImplementedError("YOLOv8 TF.js inference is not currently supported.")
  elif paddle: # PaddlePaddle
    LOGGER.info(f"Loading {w} for PaddlePaddle inference...")
    check_requirements("paddlepaddle-gpu" if cuda else "paddlepaddle")
    import paddle.inference as pdi # noqa

    w = Path(w)
    if not w.is_file(): # if not *.pdmodel
      w = next(w.rglob("*.pdmodel")) # get *.pdmodel file from *_paddle_model dir
    config = pdi.Config(str(w), str(w.with_suffix(".pdiparams")))
    if cuda:
      config.enable_use_gpu(memory_pool_init_size_mb=2048, device_id=0)
    predictor = pdi.create_predictor(config)
    input_handle = predictor.get_input_handle(predictor.get_input_names()[0])
    output_names = predictor.get_output_names()
    metadata = w.parents[1] / "metadata.yaml"
  elif ncnn: # ncnn
    LOGGER.info(f"Loading {w} for ncnn inference...")
    check_requirements("git+https://github.com/Tencent/ncnn.git" if ARM64 else "ncnn") # requires ncnn
    import ncnn as pyncnn

    net = pyncnn.Net()
    net.opt.use_vulkan_compute = cuda
    w = Path(w)
    if not w.is_file(): # if not *.param
      w = next(w.glob("*.param")) # get *.param file from *_ncnn_model dir
    net.load_param(str(w))
    net.load_model(str(w.with_suffix(".bin")))
    metadata = w.parent / "metadata.yaml"
  elif triton: # NVIDIA Triton Inference Server
    check_requirements("tritonclient[all]")
    from ultralytics.utils.triton import TritonRemoteModel

    model = TritonRemoteModel(w)
  else:
    from ultralytics.engine.exporter import export_formats

    raise TypeError(
      f"model='{w}' is not a supported model format. "
      "See https://docs.ultralytics.com/modes/predict for help."
      f"\n\n{export_formats()}"
    )

  # Load external metadata YAML
  if isinstance(metadata, (str, Path)) and Path(metadata).exists():
    metadata = yaml_load(metadata)
  if metadata:
    for k, v in metadata.items():
      if k in ("stride", "batch"):
        metadata[k] = int(v)
      elif k in ("imgsz", "names", "kpt_shape") and isinstance(v, str):
        metadata[k] = eval(v)
    stride = metadata["stride"]
    task = metadata["task"]
    batch = metadata["batch"]
    imgsz = metadata["imgsz"]
    names = metadata["names"]
    kpt_shape = metadata.get("kpt_shape")
  elif not (pt or triton or nn_module):
    LOGGER.warning(f"WARNING ⚠️ Metadata not found for 'model={weights}'")

  # Check names
  if "names" not in locals(): # names missing
    names = default_class_names(data)
  names = check_class_names(names)

  # Disable gradients
  if pt:
    for p in model.parameters():
      p.requires_grad = False

  self.__dict__.update(locals()) # assign all variables to self

forward(im, augment=False, visualize=False, embed=None)

YOLOv8 λ©€ν‹°λ°±μ—”λ“œ λͺ¨λΈμ—μ„œ 좔둠을 μ‹€ν–‰ν•©λ‹ˆλ‹€.

λ§€κ°œλ³€μˆ˜:

이름 μœ ν˜• μ„€λͺ… κΈ°λ³Έκ°’
im Tensor

좔둠을 μˆ˜ν–‰ν•  이미지 tensor .

ν•„μˆ˜
augment bool

μΆ”λ‘  쀑 데이터 증강을 μˆ˜ν–‰ν• μ§€ μ—¬λΆ€, 기본값은 Falseμž…λ‹ˆλ‹€.

False
visualize bool

좜λ ₯ μ˜ˆμΈ‘μ„ μ‹œκ°ν™”ν• μ§€ μ—¬λΆ€, 기본값은 Falseμž…λ‹ˆλ‹€.

False
embed list

λ°˜ν™˜ν•  ν”Όμ²˜ 벑터/μž„λ² λ”© λͺ©λ‘μž…λ‹ˆλ‹€.

None

λ°˜ν™˜ν•©λ‹ˆλ‹€:

μœ ν˜• μ„€λͺ…
tuple

μ›μ‹œ 좜λ ₯ tensor κ³Ό μ‹œκ°ν™”λ₯Ό μœ„ν•œ 처리된 좜λ ₯을 ν¬ν•¨ν•˜λŠ” νŠœν”Œ(μ‹œκ°ν™”=False인 경우)

의 μ†ŒμŠ€ μ½”λ“œ ultralytics/nn/autobackend.py
def forward(self, im, augment=False, visualize=False, embed=None):
  """
  Runs inference on the YOLOv8 MultiBackend model.

  Args:
    im (torch.Tensor): The image tensor to perform inference on.
    augment (bool): whether to perform data augmentation during inference, defaults to False
    visualize (bool): whether to visualize the output predictions, defaults to False
    embed (list, optional): A list of feature vectors/embeddings to return.

  Returns:
    (tuple): Tuple containing the raw output tensor, and processed output for visualization (if visualize=True)
  """
  b, ch, h, w = im.shape # batch, channel, height, width
  if self.fp16 and im.dtype != torch.float16:
    im = im.half() # to FP16
  if self.nhwc:
    im = im.permute(0, 2, 3, 1) # torch BCHW to numpy BHWC shape(1,320,192,3)

  if self.pt or self.nn_module: # PyTorch
    y = self.model(im, augment=augment, visualize=visualize, embed=embed)
  elif self.jit: # TorchScript
    y = self.model(im)
  elif self.dnn: # ONNX OpenCV DNN
    im = im.cpu().numpy() # torch to numpy
    self.net.setInput(im)
    y = self.net.forward()
  elif self.onnx: # ONNX Runtime
    im = im.cpu().numpy() # torch to numpy
    y = self.session.run(self.output_names, {self.session.get_inputs()[0].name: im})
  elif self.xml: # OpenVINO
    im = im.cpu().numpy() # FP32
    y = list(self.ov_compiled_model(im).values())
  elif self.engine: # TensorRT
    if self.dynamic and im.shape != self.bindings["images"].shape:
      i = self.model.get_binding_index("images")
      self.context.set_binding_shape(i, im.shape) # reshape if dynamic
      self.bindings["images"] = self.bindings["images"]._replace(shape=im.shape)
      for name in self.output_names:
        i = self.model.get_binding_index(name)
        self.bindings[name].data.resize_(tuple(self.context.get_binding_shape(i)))
    s = self.bindings["images"].shape
    assert im.shape == s, f"input size {im.shape} {'>' if self.dynamic else 'not equal to'} max model size {s}"
    self.binding_addrs["images"] = int(im.data_ptr())
    self.context.execute_v2(list(self.binding_addrs.values()))
    y = [self.bindings[x].data for x in sorted(self.output_names)]
  elif self.coreml: # CoreML
    im = im[0].cpu().numpy()
    im_pil = Image.fromarray((im * 255).astype("uint8"))
    # im = im.resize((192, 320), Image.BILINEAR)
    y = self.model.predict({"image": im_pil}) # coordinates are xywh normalized
    if "confidence" in y:
      raise TypeError(
        "Ultralytics only supports inference of non-pipelined CoreML models exported with "
        f"'nms=False', but 'model={w}' has an NMS pipeline created by an 'nms=True' export."
      )
      # TODO: CoreML NMS inference handling
      # from ultralytics.utils.ops import xywh2xyxy
      # box = xywh2xyxy(y['coordinates'] * [[w, h, w, h]]) # xyxy pixels
      # conf, cls = y['confidence'].max(1), y['confidence'].argmax(1).astype(np.float32)
      # y = np.concatenate((box, conf.reshape(-1, 1), cls.reshape(-1, 1)), 1)
    elif len(y) == 1: # classification model
      y = list(y.values())
    elif len(y) == 2: # segmentation model
      y = list(reversed(y.values())) # reversed for segmentation models (pred, proto)
  elif self.paddle: # PaddlePaddle
    im = im.cpu().numpy().astype(np.float32)
    self.input_handle.copy_from_cpu(im)
    self.predictor.run()
    y = [self.predictor.get_output_handle(x).copy_to_cpu() for x in self.output_names]
  elif self.ncnn: # ncnn
    mat_in = self.pyncnn.Mat(im[0].cpu().numpy())
    ex = self.net.create_extractor()
    input_names, output_names = self.net.input_names(), self.net.output_names()
    ex.input(input_names[0], mat_in)
    y = []
    for output_name in output_names:
      mat_out = self.pyncnn.Mat()
      ex.extract(output_name, mat_out)
      y.append(np.array(mat_out)[None])
  elif self.triton: # NVIDIA Triton Inference Server
    im = im.cpu().numpy() # torch to numpy
    y = self.model(im)
  else: # TensorFlow (SavedModel, GraphDef, Lite, Edge TPU)
    im = im.cpu().numpy()
    if self.saved_model: # SavedModel
      y = self.model(im, training=False) if self.keras else self.model(im)
      if not isinstance(y, list):
        y = [y]
    elif self.pb: # GraphDef
      y = self.frozen_func(x=self.tf.constant(im))
      if len(y) == 2 and len(self.names) == 999: # segments and names not defined
        ip, ib = (0, 1) if len(y[0].shape) == 4 else (1, 0) # index of protos, boxes
        nc = y[ib].shape[1] - y[ip].shape[3] - 4 # y = (1, 160, 160, 32), (1, 116, 8400)
        self.names = {i: f"class{i}" for i in range(nc)}
    else: # Lite or Edge TPU
      details = self.input_details[0]
      integer = details["dtype"] in (np.int8, np.int16) # is TFLite quantized int8 or int16 model
      if integer:
        scale, zero_point = details["quantization"]
        im = (im / scale + zero_point).astype(details["dtype"]) # de-scale
      self.interpreter.set_tensor(details["index"], im)
      self.interpreter.invoke()
      y = []
      for output in self.output_details:
        x = self.interpreter.get_tensor(output["index"])
        if integer:
          scale, zero_point = output["quantization"]
          x = (x.astype(np.float32) - zero_point) * scale # re-scale
        if x.ndim > 2: # if task is not classification
          # Denormalize xywh by image size. See https://github.com/ultralytics/ultralytics/pull/1695
          # xywh are normalized in TFLite/EdgeTPU to mitigate quantization error of integer models
          x[:, [0, 2]] *= w
          x[:, [1, 3]] *= h
        y.append(x)
    # TF segment fixes: export is reversed vs ONNX export and protos are transposed
    if len(y) == 2: # segment with (det, proto) output order reversed
      if len(y[1].shape) != 4:
        y = list(reversed(y)) # should be y = (1, 116, 8400), (1, 160, 160, 32)
      y[1] = np.transpose(y[1], (0, 3, 1, 2)) # should be y = (1, 116, 8400), (1, 32, 160, 160)
    y = [x if isinstance(x, np.ndarray) else x.numpy() for x in y]

  # for x in y:
  #   print(type(x), len(x)) if isinstance(x, (list, tuple)) else print(type(x), x.shape) # debug shapes
  if isinstance(y, (list, tuple)):
    return self.from_numpy(y[0]) if len(y) == 1 else [self.from_numpy(x) for x in y]
  else:
    return self.from_numpy(y)

from_numpy(x)

널 배열을 tensor 으둜 λ³€ν™˜ν•©λ‹ˆλ‹€.

λ§€κ°œλ³€μˆ˜:

이름 μœ ν˜• μ„€λͺ… κΈ°λ³Έκ°’
x ndarray

λ³€ν™˜ν•  λ°°μ—΄μž…λ‹ˆλ‹€.

ν•„μˆ˜

λ°˜ν™˜ν•©λ‹ˆλ‹€:

μœ ν˜• μ„€λͺ…
Tensor

λ³€ν™˜λœ tensor

의 μ†ŒμŠ€ μ½”λ“œ ultralytics/nn/autobackend.py
def from_numpy(self, x):
  """
  Convert a numpy array to a tensor.

  Args:
    x (np.ndarray): The array to be converted.

  Returns:
    (torch.Tensor): The converted tensor
  """
  return torch.tensor(x).to(self.device) if isinstance(x, np.ndarray) else x

warmup(imgsz=(1, 3, 640, 640))

더미 μž…λ ₯으둜 ν¬μ›Œλ“œ 패슀λ₯Ό ν•œ 번 μ‹€ν–‰ν•˜μ—¬ λͺ¨λΈμ„ μ›Œλ°μ—…ν•©λ‹ˆλ‹€.

λ§€κ°œλ³€μˆ˜:

이름 μœ ν˜• μ„€λͺ… κΈ°λ³Έκ°’
imgsz tuple

λ”λ―Έμ˜ λͺ¨μ–‘은 tensor ν˜•μ‹(batch_size, 채널, 높이, λ„ˆλΉ„)으둜 μž…λ ₯ν•©λ‹ˆλ‹€.

(1, 3, 640, 640)
의 μ†ŒμŠ€ μ½”λ“œ ultralytics/nn/autobackend.py
def warmup(self, imgsz=(1, 3, 640, 640)):
  """
  Warm up the model by running one forward pass with a dummy input.

  Args:
    imgsz (tuple): The shape of the dummy input tensor in the format (batch_size, channels, height, width)
  """
  warmup_types = self.pt, self.jit, self.onnx, self.engine, self.saved_model, self.pb, self.triton, self.nn_module
  if any(warmup_types) and (self.device.type != "cpu" or self.triton):
    im = torch.empty(*imgsz, dtype=torch.half if self.fp16 else torch.float, device=self.device) # input
    for _ in range(2 if self.jit else 1):
      self.forward(im) # warmupultralytics.nn.autobackend.check_class_names(names)

클래슀 이름을 ν™•μΈν•©λ‹ˆλ‹€.

ν•„μš”ν•œ 경우 이미지넷 클래슀 μ½”λ“œλ₯Ό μ‚¬λžŒμ΄ 읽을 수 μžˆλŠ” μ΄λ¦„μœΌλ‘œ λ§€ν•‘ν•©λ‹ˆλ‹€. λͺ©λ‘μ„ λ”•μ…”λ„ˆλ¦¬λ‘œ λ³€ν™˜ν•©λ‹ˆλ‹€.

의 μ†ŒμŠ€ μ½”λ“œ ultralytics/nn/autobackend.py
def check_class_names(names):
  """
  Check class names.

  Map imagenet class codes to human-readable names if required. Convert lists to dicts.
  """
  if isinstance(names, list): # names is a list
    names = dict(enumerate(names)) # convert to dict
  if isinstance(names, dict):
    # Convert 1) string keys to int, i.e. '0' to 0, and non-string values to strings, i.e. True to 'True'
    names = {int(k): str(v) for k, v in names.items()}
    n = len(names)
    if max(names.keys()) >= n:
      raise KeyError(
        f"{n}-class dataset requires class indices 0-{n - 1}, but you have invalid class indices "
        f"{min(names.keys())}-{max(names.keys())} defined in your dataset YAML."
      )
    if isinstance(names[0], str) and names[0].startswith("n0"): # imagenet class codes, i.e. 'n01440764'
      names_map = yaml_load(ROOT / "cfg/datasets/ImageNet.yaml")["map"] # human-readable names
      names = {k: names_map[v] for k, v in names.items()}
  return namesultralytics.nn.autobackend.default_class_names(data=None)

κΈ°λ³Έ 클래슀 이름을 μž…λ ₯ YAML νŒŒμΌμ— μ μš©ν•˜κ±°λ‚˜ 숫자 클래슀 이름을 λ°˜ν™˜ν•©λ‹ˆλ‹€.

의 μ†ŒμŠ€ μ½”λ“œ ultralytics/nn/autobackend.py
def default_class_names(data=None):
  """Applies default class names to an input YAML file or returns numerical class names."""
  if data:
    with contextlib.suppress(Exception):
      return yaml_load(check_yaml(data))["names"]
  return {i: f"class{i}" for i in range(999)} # return default if above errors

생성 2023-11-12, μ—…λ°μ΄νŠΈ 2023-12-22
μž‘μ„±μž: glenn-jocher (4)