Overslaan naar inhoud

Referentie voor ultralytics/solutions/ai_gym.py

Opmerking

Dit bestand is beschikbaar op https://github.com/ultralytics/ ultralytics/blob/main/ ultralytics/solutions/ai_gym .py. Als je een probleem ziet, help het dan oplossen door een Pull Request 🛠️ bij te dragen. Bedankt 🙏!ultralytics.solutions.ai_gym.AIGym

Een klasse om de gymstappen van mensen in een realtime videostream te beheren op basis van hun houdingen.

Broncode in ultralytics/solutions/ai_gym.py
class AIGym:
  """A class to manage the gym steps of people in a real-time video stream based on their poses."""

  def __init__(
    self,
    kpts_to_check,
    line_thickness=2,
    view_img=False,
    pose_up_angle=145.0,
    pose_down_angle=90.0,
    pose_type="pullup",
  ):
    """
    Initializes the AIGym class with the specified parameters.

    Args:
      kpts_to_check (list): Indices of keypoints to check.
      line_thickness (int, optional): Thickness of the lines drawn. Defaults to 2.
      view_img (bool, optional): Flag to display the image. Defaults to False.
      pose_up_angle (float, optional): Angle threshold for the 'up' pose. Defaults to 145.0.
      pose_down_angle (float, optional): Angle threshold for the 'down' pose. Defaults to 90.0.
      pose_type (str, optional): Type of pose to detect ('pullup', 'pushup', 'abworkout'). Defaults to "pullup".
    """

    # Image and line thickness
    self.im0 = None
    self.tf = line_thickness

    # Keypoints and count information
    self.keypoints = None
    self.poseup_angle = pose_up_angle
    self.posedown_angle = pose_down_angle
    self.threshold = 0.001

    # Store stage, count and angle information
    self.angle = None
    self.count = None
    self.stage = None
    self.pose_type = pose_type
    self.kpts_to_check = kpts_to_check

    # Visual Information
    self.view_img = view_img
    self.annotator = None

    # Check if environment supports imshow
    self.env_check = check_imshow(warn=True)
    self.count = []
    self.angle = []
    self.stage = []

  def start_counting(self, im0, results):
    """
    Function used to count the gym steps.

    Args:
      im0 (ndarray): Current frame from the video stream.
      results (list): Pose estimation data.
    """

    self.im0 = im0

    if not len(results[0]):
      return self.im0

    if len(results[0]) > len(self.count):
      new_human = len(results[0]) - len(self.count)
      self.count += [0] * new_human
      self.angle += [0] * new_human
      self.stage += ["-"] * new_human

    self.keypoints = results[0].keypoints.data
    self.annotator = Annotator(im0, line_width=self.tf)

    for ind, k in enumerate(reversed(self.keypoints)):
      # Estimate angle and draw specific points based on pose type
      if self.pose_type in {"pushup", "pullup", "abworkout", "squat"}:
        self.angle[ind] = self.annotator.estimate_pose_angle(
          k[int(self.kpts_to_check[0])].cpu(),
          k[int(self.kpts_to_check[1])].cpu(),
          k[int(self.kpts_to_check[2])].cpu(),
        )
        self.im0 = self.annotator.draw_specific_points(k, self.kpts_to_check, shape=(640, 640), radius=10)

        # Check and update pose stages and counts based on angle
        if self.pose_type in {"abworkout", "pullup"}:
          if self.angle[ind] > self.poseup_angle:
            self.stage[ind] = "down"
          if self.angle[ind] < self.posedown_angle and self.stage[ind] == "down":
            self.stage[ind] = "up"
            self.count[ind] += 1

        elif self.pose_type in {"pushup", "squat"}:
          if self.angle[ind] > self.poseup_angle:
            self.stage[ind] = "up"
          if self.angle[ind] < self.posedown_angle and self.stage[ind] == "up":
            self.stage[ind] = "down"
            self.count[ind] += 1

        self.annotator.plot_angle_and_count_and_stage(
          angle_text=self.angle[ind],
          count_text=self.count[ind],
          stage_text=self.stage[ind],
          center_kpt=k[int(self.kpts_to_check[1])],
        )

      # Draw keypoints
      self.annotator.kpts(k, shape=(640, 640), radius=1, kpt_line=True)

    # Display the image if environment supports it and view_img is True
    if self.env_check and self.view_img:
      cv2.imshow("Ultralytics YOLOv8 AI GYM", self.im0)
      if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"):
        return

    return self.im0

__init__(kpts_to_check, line_thickness=2, view_img=False, pose_up_angle=145.0, pose_down_angle=90.0, pose_type='pullup')

Initialiseert de klasse AIGym met de opgegeven parameters.

Parameters:

Naam Type Beschrijving Standaard
kpts_to_check list

Indices van sleutelpunten om te controleren.

vereist
line_thickness int

Dikte van de getekende lijnen. Standaard ingesteld op 2.

2
view_img bool

Vlag om de afbeelding weer te geven. Staat standaard op Vals.

False
pose_up_angle float

Hoekdrempel voor de 'omhoog' houding. Standaard ingesteld op 145,0.

145.0
pose_down_angle float

Hoekdrempel voor de 'neerwaartse' houding. Standaard ingesteld op 90,0.

90.0
pose_type str

Type houding om te detecteren ('pullup', 'pushup', 'abworkout'). Staat standaard op "pullup".

'pullup'
Broncode in ultralytics/solutions/ai_gym.py
def __init__(
  self,
  kpts_to_check,
  line_thickness=2,
  view_img=False,
  pose_up_angle=145.0,
  pose_down_angle=90.0,
  pose_type="pullup",
):
  """
  Initializes the AIGym class with the specified parameters.

  Args:
    kpts_to_check (list): Indices of keypoints to check.
    line_thickness (int, optional): Thickness of the lines drawn. Defaults to 2.
    view_img (bool, optional): Flag to display the image. Defaults to False.
    pose_up_angle (float, optional): Angle threshold for the 'up' pose. Defaults to 145.0.
    pose_down_angle (float, optional): Angle threshold for the 'down' pose. Defaults to 90.0.
    pose_type (str, optional): Type of pose to detect ('pullup', 'pushup', 'abworkout'). Defaults to "pullup".
  """

  # Image and line thickness
  self.im0 = None
  self.tf = line_thickness

  # Keypoints and count information
  self.keypoints = None
  self.poseup_angle = pose_up_angle
  self.posedown_angle = pose_down_angle
  self.threshold = 0.001

  # Store stage, count and angle information
  self.angle = None
  self.count = None
  self.stage = None
  self.pose_type = pose_type
  self.kpts_to_check = kpts_to_check

  # Visual Information
  self.view_img = view_img
  self.annotator = None

  # Check if environment supports imshow
  self.env_check = check_imshow(warn=True)
  self.count = []
  self.angle = []
  self.stage = []

start_counting(im0, results)

Functie om de stappen in de sportschool te tellen.

Parameters:

Naam Type Beschrijving Standaard
im0 ndarray

Huidig frame van de videostream.

vereist
results list

Gegevens voor het schatten van de houding.

vereist
Broncode in ultralytics/solutions/ai_gym.py
def start_counting(self, im0, results):
  """
  Function used to count the gym steps.

  Args:
    im0 (ndarray): Current frame from the video stream.
    results (list): Pose estimation data.
  """

  self.im0 = im0

  if not len(results[0]):
    return self.im0

  if len(results[0]) > len(self.count):
    new_human = len(results[0]) - len(self.count)
    self.count += [0] * new_human
    self.angle += [0] * new_human
    self.stage += ["-"] * new_human

  self.keypoints = results[0].keypoints.data
  self.annotator = Annotator(im0, line_width=self.tf)

  for ind, k in enumerate(reversed(self.keypoints)):
    # Estimate angle and draw specific points based on pose type
    if self.pose_type in {"pushup", "pullup", "abworkout", "squat"}:
      self.angle[ind] = self.annotator.estimate_pose_angle(
        k[int(self.kpts_to_check[0])].cpu(),
        k[int(self.kpts_to_check[1])].cpu(),
        k[int(self.kpts_to_check[2])].cpu(),
      )
      self.im0 = self.annotator.draw_specific_points(k, self.kpts_to_check, shape=(640, 640), radius=10)

      # Check and update pose stages and counts based on angle
      if self.pose_type in {"abworkout", "pullup"}:
        if self.angle[ind] > self.poseup_angle:
          self.stage[ind] = "down"
        if self.angle[ind] < self.posedown_angle and self.stage[ind] == "down":
          self.stage[ind] = "up"
          self.count[ind] += 1

      elif self.pose_type in {"pushup", "squat"}:
        if self.angle[ind] > self.poseup_angle:
          self.stage[ind] = "up"
        if self.angle[ind] < self.posedown_angle and self.stage[ind] == "up":
          self.stage[ind] = "down"
          self.count[ind] += 1

      self.annotator.plot_angle_and_count_and_stage(
        angle_text=self.angle[ind],
        count_text=self.count[ind],
        stage_text=self.stage[ind],
        center_kpt=k[int(self.kpts_to_check[1])],
      )

    # Draw keypoints
    self.annotator.kpts(k, shape=(640, 640), radius=1, kpt_line=True)

  # Display the image if environment supports it and view_img is True
  if self.env_check and self.view_img:
    cv2.imshow("Ultralytics YOLOv8 AI GYM", self.im0)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"):
      return

  return self.im0

Aangemaakt 2023-12-02, Bijgewerkt 2024-06-02
Auteurs: glenn-jocher (2), Burhan-Q (1), RizwanMunawar (1)