Overslaan naar inhoud

Referentie voor ultralytics/utils/triton.py

Opmerking

Dit bestand is beschikbaar op https://github.com/ultralytics/ ultralytics/blob/main/ ultralytics/utils/ triton.py. Als je een probleem ziet, help het dan oplossen door een Pull Request 🛠️ bij te dragen. Bedankt 🙏!ultralytics.utils.triton.TritonRemoteModel

Client voor interactie met een extern Triton Inference Server model.

Kenmerken:

Naam Type Beschrijving
endpoint str

De naam van het model op de Triton server.

url str

De URL van de Triton server.

triton_client

De Triton client (HTTP of gRPC).

InferInput

De invoerklasse voor de Triton client.

InferRequestedOutput

De uitvoervraagklasse voor de Triton client.

input_formats List[str]

De gegevenstypen van de modelinputs.

np_input_formats List[type]

De numpy datatypes van de invoer van het model.

input_names List[str]

De namen van de invoergegevens van het model.

output_names List[str]

De namen van de modeluitgangen.

Broncode in ultralytics/utils/triton.py
class TritonRemoteModel:
  """
  Client for interacting with a remote Triton Inference Server model.

  Attributes:
    endpoint (str): The name of the model on the Triton server.
    url (str): The URL of the Triton server.
    triton_client: The Triton client (either HTTP or gRPC).
    InferInput: The input class for the Triton client.
    InferRequestedOutput: The output request class for the Triton client.
    input_formats (List[str]): The data types of the model inputs.
    np_input_formats (List[type]): The numpy data types of the model inputs.
    input_names (List[str]): The names of the model inputs.
    output_names (List[str]): The names of the model outputs.
  """

  def __init__(self, url: str, endpoint: str = "", scheme: str = ""):
    """
    Initialize the TritonRemoteModel.

    Arguments may be provided individually or parsed from a collective 'url' argument of the form
      <scheme>://<netloc>/<endpoint>/<task_name>

    Args:
      url (str): The URL of the Triton server.
      endpoint (str): The name of the model on the Triton server.
      scheme (str): The communication scheme ('http' or 'grpc').
    """
    if not endpoint and not scheme: # Parse all args from URL string
      splits = urlsplit(url)
      endpoint = splits.path.strip("/").split("/")[0]
      scheme = splits.scheme
      url = splits.netloc

    self.endpoint = endpoint
    self.url = url

    # Choose the Triton client based on the communication scheme
    if scheme == "http":
      import tritonclient.http as client # noqa

      self.triton_client = client.InferenceServerClient(url=self.url, verbose=False, ssl=False)
      config = self.triton_client.get_model_config(endpoint)
    else:
      import tritonclient.grpc as client # noqa

      self.triton_client = client.InferenceServerClient(url=self.url, verbose=False, ssl=False)
      config = self.triton_client.get_model_config(endpoint, as_json=True)["config"]

    # Sort output names alphabetically, i.e. 'output0', 'output1', etc.
    config["output"] = sorted(config["output"], key=lambda x: x.get("name"))

    # Define model attributes
    type_map = {"TYPE_FP32": np.float32, "TYPE_FP16": np.float16, "TYPE_UINT8": np.uint8}
    self.InferRequestedOutput = client.InferRequestedOutput
    self.InferInput = client.InferInput
    self.input_formats = [x["data_type"] for x in config["input"]]
    self.np_input_formats = [type_map[x] for x in self.input_formats]
    self.input_names = [x["name"] for x in config["input"]]
    self.output_names = [x["name"] for x in config["output"]]

  def __call__(self, *inputs: np.ndarray) -> List[np.ndarray]:
    """
    Call the model with the given inputs.

    Args:
      *inputs (List[np.ndarray]): Input data to the model.

    Returns:
      (List[np.ndarray]): Model outputs.
    """
    infer_inputs = []
    input_format = inputs[0].dtype
    for i, x in enumerate(inputs):
      if x.dtype != self.np_input_formats[i]:
        x = x.astype(self.np_input_formats[i])
      infer_input = self.InferInput(self.input_names[i], [*x.shape], self.input_formats[i].replace("TYPE_", ""))
      infer_input.set_data_from_numpy(x)
      infer_inputs.append(infer_input)

    infer_outputs = [self.InferRequestedOutput(output_name) for output_name in self.output_names]
    outputs = self.triton_client.infer(model_name=self.endpoint, inputs=infer_inputs, outputs=infer_outputs)

    return [outputs.as_numpy(output_name).astype(input_format) for output_name in self.output_names]

__call__(*inputs)

Roep het model op met de gegeven invoer.

Parameters:

Naam Type Beschrijving Standaard
*inputs List[ndarray]

Invoergegevens voor het model.

()

Retourneert:

Type Beschrijving
List[ndarray]

Modeluitvoer.

Broncode in ultralytics/utils/triton.py
def __call__(self, *inputs: np.ndarray) -> List[np.ndarray]:
  """
  Call the model with the given inputs.

  Args:
    *inputs (List[np.ndarray]): Input data to the model.

  Returns:
    (List[np.ndarray]): Model outputs.
  """
  infer_inputs = []
  input_format = inputs[0].dtype
  for i, x in enumerate(inputs):
    if x.dtype != self.np_input_formats[i]:
      x = x.astype(self.np_input_formats[i])
    infer_input = self.InferInput(self.input_names[i], [*x.shape], self.input_formats[i].replace("TYPE_", ""))
    infer_input.set_data_from_numpy(x)
    infer_inputs.append(infer_input)

  infer_outputs = [self.InferRequestedOutput(output_name) for output_name in self.output_names]
  outputs = self.triton_client.infer(model_name=self.endpoint, inputs=infer_inputs, outputs=infer_outputs)

  return [outputs.as_numpy(output_name).astype(input_format) for output_name in self.output_names]

__init__(url, endpoint='', scheme='')

Initialiseer het TritonRemoteModel.

Argumenten kunnen afzonderlijk worden gegeven of worden ontleend aan een collectief 'url'-argument van de vorm :////

Parameters:

Naam Type Beschrijving Standaard
url str

De URL van de Triton server.

vereist
endpoint str

De naam van het model op de Triton server.

''
scheme str

Het communicatieschema ('http' of 'grpc').

''
Broncode in ultralytics/utils/triton.py
def __init__(self, url: str, endpoint: str = "", scheme: str = ""):
  """
  Initialize the TritonRemoteModel.

  Arguments may be provided individually or parsed from a collective 'url' argument of the form
    <scheme>://<netloc>/<endpoint>/<task_name>

  Args:
    url (str): The URL of the Triton server.
    endpoint (str): The name of the model on the Triton server.
    scheme (str): The communication scheme ('http' or 'grpc').
  """
  if not endpoint and not scheme: # Parse all args from URL string
    splits = urlsplit(url)
    endpoint = splits.path.strip("/").split("/")[0]
    scheme = splits.scheme
    url = splits.netloc

  self.endpoint = endpoint
  self.url = url

  # Choose the Triton client based on the communication scheme
  if scheme == "http":
    import tritonclient.http as client # noqa

    self.triton_client = client.InferenceServerClient(url=self.url, verbose=False, ssl=False)
    config = self.triton_client.get_model_config(endpoint)
  else:
    import tritonclient.grpc as client # noqa

    self.triton_client = client.InferenceServerClient(url=self.url, verbose=False, ssl=False)
    config = self.triton_client.get_model_config(endpoint, as_json=True)["config"]

  # Sort output names alphabetically, i.e. 'output0', 'output1', etc.
  config["output"] = sorted(config["output"], key=lambda x: x.get("name"))

  # Define model attributes
  type_map = {"TYPE_FP32": np.float32, "TYPE_FP16": np.float16, "TYPE_UINT8": np.uint8}
  self.InferRequestedOutput = client.InferRequestedOutput
  self.InferInput = client.InferInput
  self.input_formats = [x["data_type"] for x in config["input"]]
  self.np_input_formats = [type_map[x] for x in self.input_formats]
  self.input_names = [x["name"] for x in config["input"]]
  self.output_names = [x["name"] for x in config["output"]]

Aangemaakt 2023-11-12, Bijgewerkt 2024-06-02
Auteurs: glenn-jocher (6), Burhan-Q (1)